Skatteproblemer Sigbjørn? Krisepakke ga skatte-boom i finans

mai 22, 2011

Økonomene i departementet har en klar «mission» overfor politikere og fagdepartementer. Hold anslagene for skatteinntekter nede på et konservativt (lavt) nivå. Vi må legge til – så lenge det ikke oppdages av hvermansen…

En viktig gjennomgang (av Findep selv) om oljepengebruken og nivået på skatteinntekter, konkluderer slik:

«Finansdepartementets anslag for Norge er også vist… Det framkommer av tallene at også de norske anslagene har blitt til dels betydelig revidert, og at det i perioden 1995-2010 har vært en viss tendens til å undervurdere nivået på skatte- og avgiftsinntektene

Det er godt å få det skriftlig, da oppjusteringene har vært i 20-35 mrd’s klassen i noen  av årene. Selvsagt er Finanskrisen en case utenom det vanlige! Samtidig er trussel om kutt i velferd til tider sterkt overdrevet når en ser budsjettvirkeligheten i bakspeilet. I 2010 kom det inn 36 mrd mer en først anslått, og departementet tok inn 2 av 3 kroner som varige (strukturelle) skatteinntekter. Særlige skatter fra Finansnæringen ble regnet som uvanlig og konjunkturelt med ca 10 mrd i merskatt i 2010 (etterskuddsbetalt i 2011).

AS Norge har altså kunnet finansiere både reduksjoner i formuesskatt og arbeidsgiveravgift, med bidrag fra oppjusterte skatteinntekter. Det hadde vært i tråd med intensjonen i handlingsregelen om å øke vekstevnen i økonomien!

Utfra det departementet skriver, har etterskuddsskatter fra næringslivet holdt seg langt høyere enn ventet. Det gjelder særlig Finansnæringen (den stygge andungen i krisen), hvor innbetaling av skatt doblet seg fra 10 mrd til 20 mrd per år i perioden fra 2007-2009 til 2010. Ble bidraget gjennom finanskrisepakken så lukrativt og lønnsomheten så god at skatten doblet seg fra næringen??

De skriver:

«I motsetning til i våre naboland har imidlertid den samlede skatteinngangen fra foretakene i Norge i liten grad blitt påvirket av finanskrisen. Dette må særlig ses i sammenheng med innbetalingen av skatter fra finansnæringen, som økte fra rundt 10 mrd. kroner i årene 2007-2009 til over 20 mrd. kroner for 2010.. For øvrige næringer var det samlet sett en nedgang i utliknet skatt fra inntektsåret 2008 til inntektsåret 2009″!

Det er store summer vi snakker om, og det er kanskje på tide at deler av skatteveksten kommer tilbake til verdiskaperne? Mer til investeringer, FoU, nyansatte og en bedre konkurranseevne.

**

Låt: Even better than the real thing, med U2.


Trond Giske har rett, om finanskrisen!

mars 9, 2011

De aller fleste land vil bytte statsfinanser med AS Norge. Vi er de nestrikeste etter Luxembourg og landets rikdom (nasjonalformuen) har økt med 60% de siste 10 årene. Så Giske har på mange måter rett.

I etterkant er det også enkelt å oppsummere med at tiltakene for å redde landet fra finanskrise og massiv arbeidsledighet var vellykkede. Vi hadde oljefondet å benytte til å øse ut penger til kommuner og samferdsel. Så mye at 1 mrd står på konto (?) fortsatt på samferdsel.

Jeg jobbet som økonomisk rådgiver for Høyre da Finanskrisen inntraff. Det var ikke tvil i mitt økonomiske sinn at vi måtte bruke mye penger og flere tiltak. Det er helt klart utrolig viktig at vi hadde erfaring fra Bankkrisen på 90-tallet. Det betydde at bankene hadde vært mer forsiktige og tilsynet noe strengere enn andre steder.

Så til tiltakspakken på 20-30 mrd våren 2009. Altså ekstraordinær pakke for å hindre stor arbeidsledighet. Med fargen på sittende regjering kom tiltakene i hovedsak ut på merbruk innen offentlig sektor. Det ble gitt nye mrd til kommuner, til skoleoppussing og vei vedlikehold.

Det ble gitt penger til samferdsel og noen positive låneordninger for bedriftene. I bunn og grunn en vellykket Keynes-politikk på kort sikt. Jeg mener at 6 mrd i lavere skatt for hele næringslivet hadde vært klokt, og Høyre la også frem merbruk av penger det året – i 2009. Det var for å sikre at ikke «alle» skal jobbe i offentlig sektor.

Det var det eneste riktige å gjøre fra et økonomisk-politisk ståsted. Så kan vi evaluere etterpå som økonomer og finne følgende svakheter:

* Fordi høy arbeidsledighet i Norge har en høy «politisk» pris – tar styrende politikere heller litt mye Møllers tran enn litt lite…

* Fordi staten er stor allerede og har halve folket (minst) som støttespillere, er det mindre fare for reaksjon mot statlig ekspansjon.

* Rentespøkelset var helt fraværende da internasjonale renter gikk til null og alt press på inflasjon var borte. De normale sammenhenger i økonomiene var ikke lenger tilstede.

Problemet med Giskes parade-marsj og argumentasjon er følgende:

*Hvor stor del av suksessen følger av høye oljepriser- og investeringer med ringvirkninger?

* Hvor stor del av 200.000 i økt sysselsetting ville kommet uansett pga oppgang i norsk økonomi?

* Hvilke problemer får vi nå pga sen reversering av budsjettene ved høyere lønns- og rentenivå?

* Hvilke store incentiv- og strukturproblemer består i norsk økonomi ved at staten alltid redder kommuner, banker og arbeidere fra «markedskreftene»?

Jeg er helt overbevist om at fornyelse i norsk økonomi og innovasjon i offentlig sektor kommer saktere enn uten de store oljepengene.

Vi får ingen rask reform innen kommune-Norge. Vi klarer ikke å planlegge og løse transportutviklingen. Vi kjemper ikke om de beste forskere eller de innovative bedriftene.

Vi er for trege til å overføre gode løsninger i privat sektor til enda bedre løsninger i offentlig sektor.

Men Giske har rett i at de fleste misunner oss statsfinansene.

Nå finnes det verdier som er viktigere enn milliarder; nemlig frihet – glede – og nyskaping!

**

Låt: Free – med Seal (2010).


Ekspertfinte fra Sigbjørn Johnsen!

mars 3, 2011

Leser om det nye rådet i DN i dag. Vel, så vidt jeg ser er dette et helt vanlig ekspertutvalg under sensuren til Finansdepartementet.

Presset er blitt så stort at Johnsen måtte gjøre noe. Jeg er selvsagt fornøyd med at de hører på kritikken. Men dette er nærmest lureri i forhold til et skikkelig råd, slik som i Sverige.

Ledet av departementet er ekspertene enten hyggelige forelesere for ansatte i finans, eller gisler hos byråkratiet.

Det var slik med dynamiske effekter fra skatteendringer også. De satte ned en ekspertgruppe bestående av SSB og Findep. Det er å blande kortene og holde andre utenfor.

Det her en en smart finte fra finansminister Johnsen, som kanskje utsetter et Uavhengig råd med mange år. Det er utrolig synd, for den typen råd og syn på metode kan departementet få allerede i dag.

Jeg gleder meg til gode fagseminarer, men dette var viktigere enn det. Det er egentlig snakk om demokrati, åpenhet og fri, uavhengig evaluering.

Dette er en smart ekspertfinte av finansministeriet.

Men det holder ikke, Johnsen!

*Les mer om behovet for et UAVHENGIG finanspolitisk råd

https://bluelines09.wordpress.com/2011/01/12/finanspolitisk-fornyelse-look-to-sweden/

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-100.pdf

**

Låt: Fake plastic Trees – med Radiohead.


Voff voff til Sigbjørn på Valutaseminar!

februar 10, 2011

Det er alltid litt høytid over valutaseminaret til Samfunnsøkonomene. Før på Sanderstølen med bordtennis og skigåing, nå på Holmenkollen park med flere deltagere og god middag!

På mitt tiende Valutaseminar etter debut i 98′ var mye som før. Foredrag på foredrag uten debatt eller skikkelig diskusjon. Neste år bør noen legge opp til noe mer variasjon  eller dramatikk i faglig innhold og tema.

Det artige for min del var at jeg ble bedt om å holde middagstalen rett før vi gikk til bords. Jeg benyttet anledningen til å si at «vi driver med analyse og vi er nye, vi er NyAnalyse»! to ganger. Og ba dyktige økonomer om å kontakte meg i baren etter middagen, og 5 personer gjorde det.

Så brukte jeg mine 10 min til å snakke om behovet for et uavhengig råd som evaluerer finanspolitikken, slik man har i Sverige. Voff, voff fra en liten vakthund…

Neste morgen snakket finansministeren til økonom-gjengen om Europa og norsk økonomi. Det var ikke veldig mye nytt. Jeg tok ordet og spurte om muligheten for å opprette et uavhengig råd som etterprøver finanspolitikken. Han svarte høflig nok at det hadde han ikke tenkt å gjøre, men skulle lete etter andre muligheter for eksterne input. Jeg tror det ikke før jeg får se det. Voff!

DN fulgte opp med saken «ikke ri inn på høye, hvite hest» på mitt spm om lille Norge kunne virke arrogant i EU gjennom utsagnet; «dere burde spart i gode tider slik Norge gjorde». Det er noen tusen mrd i forskjell på sparegrisen og oljeformuen. http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2077400.ece

Videre fikk jeg prøvd VM-løypa ved kollen hoppbakken i strålende solskinn, da lunsj var lagt inn med 2 timer på tirsdagen. Mye hyggelig sosialt på mandag kveld, med gamle kjente fra NHO, Findep og Norges Bank mfl.

Det var også bra at Nrk kjørte saken fra 2 uker tilbake om at H.regelen er nådd allerede i 2011, RNB; Se og hør øverste sak på H siden på nettsiden til NyAnalyse http://www.nyanalyse.no/index.html

Voff voff, Sigbjørn!

**

Låt; Sour Times med Portishead (1994)


Departementets mann i SSB?

desember 9, 2010

Noen ganger kan man mislike å få rett. I tilfellet med ny SSB sjef er det litt sånn. Jeg har skrevet i Finansavisen, i blogg og 14.des i Samfunnsøkonomen – om for lite åpenhet og for mye konsentrert makt i det offentlige. Spesielt er det mange kloke hoder som sitter i Finansdepartementet. Og videre kaller vi SSB, NB og Finans, ofte et jerntriangel i Norge.

Hva er problemet? Vel, det har ingenting med Scheel å gjøre som jeg hører er både dyktig og har relevant erfaring. På en måte er det kanskje bra at han får brukt sin skattespisskompetanse i SSB miljøet. Det kan, hvis vi har flaks, åpne for mer bruk av dynamiske effekter og en reform av det finanspolitiske opplegget? Hvis det kommer en utenfra i hans viktige stilling, er det fornyelse. 

Folk jeg snakker med av fagøkonomer sier; det er ca 1000 personer i SSB, så er det ikke rart at ingen av disse har søkt?

Andre sier; det beste hadde vært å få en utenfra! Er det ikke prestisje nok å lede «tall som teller» byrået, eller er lønn for dårlig? Det kunne brakt inn nye tanker som teller

En tredje sa følgende som var en god konspirasjons teori; Har Findep satt sin mann på toppen av SSB, fordi de var så frekke å utfordre metoden for beregning av oljepengebruken (akt.korr, Bjørnstad,Prestmo)? Liker den der, merker jeg.

Så er det noe med at SSB skal være helt uavhengige av politikk, penger og enkeltmiljøer. De har tom. en egen lov for statistikk og uavhengig tall og FoU.

En slik intern plassering av personer, som skjer etter offentlig utlysning osv, er likevel problematisk. Må alle som leder NB, SSB og avdelinger i Findep, komme fra jerntriangelet selv? Eller er samfunnsøkonomi miljøet så lite og så konsentrert at det er umulig med noen andre? Det var litt action da Knut Kjær søkte sentralbankjobben. Kanskje det var en stille protest, eller for å vise interesse for leder av et «utskilt» NBIM styre?

Det som er sikkert er at skille mellom person, fag og politikk ved ansettelser kan møte noen utfordringer i fremtiden også. Jeg er helt sikker på at det er noen kvalifiserte SSB ledere, eller forskere – som hadde lyst til å søke. Når Findep eller Scheel lanserte seg, forsvant nok kamplysten.

Selv er jeg ganske ung (?) og lovende (?) fortsatt – men jeg angrer nesten på at jeg ikke søkte! Har jo 3 år fra byrået på 90-tallet. Og NyAnalyse er hvertfall en djevel på bruk av SSB’s tall og fakta.

Vi fremstiller det slik:

fakta (SSB mfl) + kunnskap (utdannelse, erfaring og kreativitet) = verdier (for kunden, for oss, for samfunnet?)

En ting som er sikkert, At hvis det nå lanseres at SSB skal bli en «vaktbikkje» over finanspolitikken og metoder – så blånekter jeg!

**

Låt; Round and Round, med Ariel Pink’s haunted grafitti (2010), passer til stol-leken i jerntriangelet…