Eurokrise: Full gass for Norge!

januar 15, 2013

Det kom nye SSB-tall for Norges handel med olje, gass, fisk og aluminium 15.januar. Handelsoverskuddet økte med 30 nye milliarder kroner gjennom Eurokriseåret 2012.

I ly av Eurokrisen er det full fart for Norge. Oljeprisen steg fra 627 kr til 657 kr per fat. Men viktigere enn det er en rekordhøy eksport av naturgass på 245 mrd kroner. Det betyr faktisk at gassen nærmer seg oljeeksporten i verdi.

Kombinasjonen av høyere priser og mer gasseksport fikser greit problemet med lavere oljevolum på eksportsiden. Se tall her http://www.ssb.no/vis/muh/art-2013-01-15-02.html

Merker krisen ute

Problemene i sør-Europa forplanter seg til norsk eksport. Norge opplevde nedgang i eksportverdier med 15% til land som Spania, Italia og Portugal. Det er nok både kronekurs og volum som påvirker dette.

Den store fordelen for Norge i makro er at disse landene «kun» står for 3-4 % andel av total eksport av varer (utenom olje og gass). Det som betyr langt mer er utviklingen i land som Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia som hadde rundt 35% av vår vareeksport i 2012. Nedgangen til Sverige og Tyskland er faktisk ca 7 mrd, så det gir helt sikkert utfordringer for enkelte eksportbransjer.

Det store spørsmålet er om det gir regionale problemer som vi senere ser i ledighetstall og trygde-regnskapet. Veldig mange skifter nok arbeidsplass over til en «sulten» oljeklynge. Helge Lund i Statoil var bekymret for kostnadsnivået i «verdens rikeste land» på NHOs årskonferanse, men kraftige drivkrefter fra oljeinvesteringer gir store vanskeligheter for lønnsveksten.

Særlig når offentlig sektor vokser i samme periode. Han sendte balllen videre til Holden 3-utvalget. Ja, det blir spennende å se hva professor Holden og 8 organisasjoner kan utføre av mirakler. Bør oljeansattes lønn tas ut av «frontfaget»? Kan lederlønninger tas inn i fronfaget?

Vi kommer til å få spennende diskusjoner fremover, og NyAnalyse gjør gjerne utredninger eller fremskaffer fakta!

olje og gass 2012

Arbeidsinnvandringen redder oss?

De siste årene har innvandringen til Norge vært den viktigste «hjelper» mot overoppheting og press på rentene. Vi har fått 40-50.000 «nye nordmenn» til landet hvert år, og ca 60 % av sysselsettingsveksten etter 2005, kommer fra utlandet. På den måten har det vært mulig å holde produksjon igang og håndtere oljeeventyret. En tidvis sterk boligboom har også krevd mange tusen ansatte fra Polen og Øst-Europa.

Den store innvandringen har faktisk «kuttet» den direkte koblingen til oljepengebruken og renten, i de økonomiske modellene. Alt flyter i inngangen til valgåret 2013.

Hvis noen lurte, eksporter Norge fortsatt fisk for 51 mrd kroner i 2012. Det er feks nok til å lønne over 100.000 arbeidsinnvandrere i året.

På sofaen for nordmenn?

Jeg hørte at SV var bekymret for unge mennesker som ikke finner seg jobb pga alle svenskene. Globalisering og (nesten) fri flyt kan ha sin pris for enkeltgrupper. Næringslivet krever effektive medarbeidere. Utlendinger leverer i stor grad, og for mange andre havner midlertidig eller varig på trygd. Våre politikere og fagbevegelsen slipper ikke unna slike dilemmaer, eller uheldige bivirkninger.

Så lenge det er full gass for Norge, vil det store bildet være positivt. Dersom nedturen kommer, vil alt endre seg.

I følge Forbes Magazine er vi mest lykkelig i hele verden http://www.forbes.com/pictures/mef45jgim/1-norway/#./?&_suid=135826080171303325692506439638

Olje og gass prod Jens' fig Solamøtet


Stoltenbergs bibel i Sosialøkonomi

januar 8, 2012

Nrk har laget pedagogisk gla’ TV med Stoltenberg som økonomiprofessor.

Se lenke her http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7939116

Jeg har selv også lest Munthe’s gode lærebøker på 90-tallet, men har kommet over et førsteutkast min far fikk oversendt i 1976.

Siden det er søndag og perfekt skivær vil jeg bare legge ut to bevis på dette, og skrive videre senere.

To viktge spørsmål dukker opp:

– Fikk min far noengang tid til å anmelde Munthe’s lærebok i sosialøkonomi?

– Og evt. hvilken dom ga han over boken i samtiden med Kleppe-pakker og andre utfordringer?

**

**

En kombinasjon av digitalisering, sosiale medier, gamle lærebøker og sosialøkonomer i slekta er  virkelig en hybrid som kan fungere?

God skitur!


Si nei før du sier hei, Jens!

september 27, 2011

Jens Stoltenberg holdt en god tale til Arbeiderpartiets landsstyre på tirsdag. Han fortalte i en enkel stil om hvordan landene rundt oss har rotet seg bort i finanspolitikken. Det gjelder selvsagt ikke alle, men særlig PIGS-landene. De har gått inn for skattenivå som i USA og velferd som i Norden. Ifølge Jens en umulighet, og det er lett å være enig med ham her.

Det er derfor talen er god, fordi den bare skraper i overflaten – og gir det ønskede inntrykket om at kun Norge og de rødgrønne har skjønt det. Ikke ta opp gjeld, men spar det du kan til dårligere tider! Kanskje litt juks å ikke nevne at oljeprisen doblet seg fra 2005 til 2011 for den lille oljestaten Norge? Det har etterhvert gitt 125 mrd «ekstra»å benytte innenfor Handlingsregelen.

Jens advarer lobbyorganisasjoner og velgere om at de blir skuffet når statsbudsjettet kommer i neste uke. «Det vil komme protester i høst. Ja, kanskje sterkere enn vi har sett før. Og det vil komme høylytte krav», sa han. Det er et velkjent triks i læreboka, slik at folk forventer en hardere virkelighet. Kanskje blir innstrammingene en dråpe i havet? Vi må ikke glemme at dette kommer etter tidenes offentlige kjøpefest med finanskrisepakke mm.

Han går likevel sterkt ut når han sier at det skal bli «en dyd å si nei i høst». Enhver som følger politikere vet at økonomisk dydighet er vanskelig. Jeg anbefaler Jens å bruke det litt mer vanlige rådet fra erfarne økonomer i Finansdepartementet; nemlig «si nei før du sier hei» til både statsråder og lobbyister. Du kan aldri vite når TV2 ligger på lur med skjult kamera.

Hva kan det ligge av realiteter med varsel om kutt i statsbudsjettet?

– Det kan bety at skatteinngangen har sviktet og at penger til satsing er lavere enn de trodde før sommeren. Oljefondet sliter med å klare ca 3350 mrd ved inngangen til 2012, og det gir noen tapte mrd i handlingsrom.

– Det kan bety at flere tidligpensjonister under ny ordning har tatt penger fra andre gode formål.

– Det kan også bety at satsinger på enten samferdsel eller helse utsettes for å ha det i reserve hvis verden blir helt mørk?

– Eller det kan være at høyere trygdeutgifter igjen har tatt penger fra skole eller helse!

Jeg støtter fullt ut lavere offentlig utgiftsvekst nå, men vet at Keynes dukker opp så snart Jens har sjansen igjen. Det vil holde ledighet nede, men hindre nødvendig fornyelse.

Det som er sikkert er at en flertallsregjering med et sterkt faglig finansdepartement i ryggen kan gjøre snuoperasjoner på bakrommet. De har en mengde verktøy som anslag på vekst, ledighet og oljepris som kan «styres» noe. Videre er det stor usikkerhet om hvordan strukturelle (varige) skatter egentlig spiller inn på oljepengebruken. Ekspert- og metodeutvalget ledet av professor Holden (UiO) er nok ikke kommet særlig langt.

Det vi hadde trengt i Norge er et helt uavhengig finansråd, slik de har i Sverige, som kunne evaluert og sjekket den økonomiske politikken. Nå er vi alle hjelpesløse tilskuere til et fast budsjett-ritual hver høst.

En endring i skattenivå på 20 milliarder høres mye ut, men tenk på at det er innenfor feilmarginen i årlig anslag fra regjeringen de siste 3 årene!

«Alt på statsbudsjettet er anslag» sa ekspedisjonssjef Moum på et seminar. Ja, nettopp. Ingen har fasit på økonomisk kunnskap.

I tillegg til uavhengig finansråd vil mer dynamisk budsjettering med anslag på 2-3 års virkning på viktige områder forbedre budsjettopplegget. Alle skjønner jo at endring i skatt, bilavgift, trygd eller egenandel kan påvirke utover første budsjettår.

Og lavere dieselavgift for noen år siden fikk 7 av 10 nordmenn til å kjøpe dieselbil. Det er bevis godt nok. Her og for elbiler kommer det ifølge ryktene endringer. Det kalles fiskale avgifter som betyr «vi tar den fordi du tjener nok uansett».

Den forrige finanskrisen og rotet på borgerlig side reddet 2009-valget for Jens sist gang. Hvis vi skal se på Oslo, Trondheim og de mørke skyene over Euroland nå, ser det ut til å bli tøff kamp i 2013. Og hvis de rødgrønne kjører kutt i velferden i 2012-budsjettet, kan de dra på litt inn i valgbudsjettet? Jeg tipper at Dokka i Nordre Land trenger nye jobber og flere klistremerker med «Landsbyen Dokka!»

Men da skal vel Jens egentlig dydig holde seg til «nei før han sier hei»-linja?


78.000 flere kommuneansatte siden 2005?

august 23, 2011

Det var utrolig godt med nesten vanlig politsk debatt igjen!

Etter mine 3,5 år som rådgiver på Stortinget sitter det litt i ryggmargen fortsatt. Men Nyanalyse lever ikke av politisk synsing, men gode utredninger og faktainnsamling. Dette kæn vi!

Under debatten dukket det opp 78.000 flere ansatte i kommunene, slik jeg forstod Stoltenberg.

Jeg hadde hørt 48.000 sist gang dette var oppe i en debatt, tror det var Raymond Johansen da.

Trykk på tabell for større!

Her er det 48.000 flere ansatte som var fasit i slutten av 2010! link her http://www.ssb.no/emner/06/01/komregsys/

Men statsministeren farer vel ikke med løgn?

Den siste tabellen med tall fra SSB fra idag (nasjonalregnskap) viser at kommuneansatte har vokst videre på ett halvår fra slutten av 2010 til hele 528 300 ansatte i 2kv 2011. Det er i tilfelle en økning på ca 30.000 ansatte på et halvt år, jf tabell over.

Saken er den at den første tabellen er registerbaserte tall. Den siste er NR:stall. Så dukker 520.000 opp for 4kv 2010. Da er siste halvårsveksten mindre ekstrem.

Det betyr at årene med Finanskrisepakke, tiltak mot kommuner og stor opplåning har dratt tallet på ansatte opp så mye!

Faktasjekk NyAnalyse: ok

link http://www.ssb.no/knr/tab-46.html

Tallet stemmer sånn cirka, men hvor mye er egentlig flere byråkrater og mer administrasjon?

Jeg satte dere på sporet…

Kontakt NyAnalyse, så fikser vi det sikkert! terje@nyanalyse.no


Skakkjørt nordisk modell?

januar 25, 2011

 

«Damene advarer Jens mot selvgodhet»

Helle Thorning-Schmidt og Mona Salin advarer Jens Stoltenberg mot å bli for teknokratisk og selvrettferdig. De to damene er frontfigurer for sosialdemokratene i henholdsvis Danmark og Sverige.»  http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/samfunn/article113996.zrm

**

Norge sitter på en grønn gren, mens det stormer i europeiske land, særlig i sør-Europa.

Jeg leser at Stoltenberg sier at det er mulig å skakkjøre en rik oljeøkonomi i DN idag. Det er klart det er mulig, men det er litt vanskeligere enn for fattigere land.

Selvsagt er politikken og svingninger i en stor økonomi avhengig av konjunkturer ute og forhold «beyond our control». Skal vi benytte analogien litt spøkefult til ski-sport; «Det er mulig at en skiløper fra Afrika tar medalje i ski-VM i Oslo».

Et par eks på norsk oljerikdom;

1. Årlig 120 mrd i oljeinvesteringer med ringvirkninger på jobber og underleverandører, spesielt vestlandet.

2. Tallet på produksjonen samlet i Norge uten oljesektoren (fastlands-Norge) er ca 3/4 av samlet BNP alt inkludert.

3. SSB har beregnet at bytteforhold for norsk handel (relasjon eksport og importpriser) har vært så fordelaktig at vår samlede realinntekt (et mål på rikdom), steg med ca 60% på 2000-tallet.

Så et viktig poeng er at Norge har noe mer enn oljen; nemlig fisk og sjømat, aluminium, skipsfart (handelsvare), gass og vannkraft. Nesten rart at ikke våre naboland har forsøkt å kjøpe/ta over AS Norge for lenge siden…

Videre er jeg veldig enig i at vi har gjort noe smart, ved å bygge opp Pensjonsfondet (oljefondet) – som betyr at vi er det første landet i moderne tid som klarer å fordele velstanden på «alle» generasjoner. Hvis vi følger hovedregelen for pengebruk sånn cirka etter planen, som kan bety fornyelse av H-regel også.

I tillegg er menneskene flinke, høyere utdannet enn for 30 år siden, og samfunnet fungerer. MEN det er lov å lete etter feil i en god modell også;

benytter vi optimale løsninger og incentiver i offentlig og privat sektor?

-sitter noen maktpersoner med monopol på kunnskap og holder fornyelse nede?

– blir folk presset ut av jobb pga høy produktivitet og høye minstelønninger?

– har vi en optimal kommunestruktur?

– er vi for slappe i kompetanse «racet» i global sammenheng?

– har vi glemt våre «stå på» verdier fordi vi er blitt så tilfredse?

Vi har en relativt sunn økonomi. Men så er det lettere å være vellykket når alle priser går i vår retning, og Kina vil ha alt vi produserer…

vi er så og si født med 3000 oljemilliarder» på bok, «born lucky».

**

Låt; «Lucky» med Radiohead, eller «Born slippy» med Underworld.


Findep, Frp og 88 mrd!

november 24, 2010

På fredag stod Stoltenberg frem i Dagbladet med en oversikt over 88 mrd i utgifter som følge av Frp forslag. Det kunne se ut som valget var om 10 dager, og ikke 10 måneder (kommunevalg)!

Jeg kjenner selvsagt til «the dark side» av norsk politisk agenda fra min rådgivertid på stortinget. Men en samfunnsøkonom og statsminister bør ikke la panikken drive seg helt ut på viddene i landets største aviser. Dette angrepet tror jeg Frp faktisk tjener på.

Det er jo riktig at opposisjonen spør sinnsykt mange spørsmål ved budsjettbehandlingen, slik det står i Finansavisen idag. Samtidig er det eneste periode i året hvor kunnskapen i departementene jobber for Stortinget og opposisjonen. AP kan jo lage anti-Frp notater hele året, med bruk av sine egne folk (les på Stortinget, i departementer – politisk ledelse, partiapparat for øvrig).

Jeg har tidligere fremført at vi trenger større bredde i norsk samfunnsdebatt, og at et uavhengig finanspolitisk råd er en ide. Se tidligere Blogg https://bluelines09.wordpress.com/2010/11/19/uavhengig-rad-for-oljepengebruk-look-to-sweden/

Se også Holmøy sine innspill på Statsbudsjett dokumenter i Samfunnsøk nr 8!

**

Jeg har ikke sett listen over pengebruk i detalj, men for meg ser det ut som at ulikheten i pengebruk mellom H og Frp nærmer seg hva SV og AP stod på rundt 2002-2003. Hvis det er riktig, så er det helt andre tema som er vanskeligst før 2013.

Det spesielle nå er altså at alle partier bruker mye penger, som bla. skyldes Finanskrise, kommunevalg og euro-uro. Derfor er det ulike løsningsforslag for et bedre Norge, som partiene bør argumentere mest på. Det er mest sannsynlig for mye offentlig penger i omløp for 2011, men det er en grense for hva økonomer kan detaljregulere…

Pressproblemet i økonomien kan plutselig dukke opp igjen om 1-2 år, men nå gjelder det å sikre «samling i bånn» for de rødgrønne – og de borgerlige. Korrigeringene de siste årene av oljepengebruk har vært så store, så noen må tenke nytt snart.

**

Låt: Wild one, med Jerry Lee Lewis, eller Iggy Pop versjon (Real wild child).


Ryddesalg i staten! Løp og kjøp.

september 15, 2010

Den kreative personen bak dette politiske «statement» fortjener virkelig all mulig ros!


SV 35 år, Jens 51 år – Giske feiret dem med «riking» utvalget!

mars 16, 2010

Ja, er det ikke litt komisk at Giske alltid blander seg inn i de store anledningene? Se min blogg om Giske utvalget her – før kronprinsen trakk seg; Det holdt på å bli medie-saken: «Høyre rådgiver forlater Stortinget med å skryte av Giske…» Vel, leseren får vurdere undertonen i bloggen?

https://bluelines09.wordpress.com/2010/02/28/giskes-royal-straight-flush/

Nå har jeg faktisk blogget i ett år idag, og vil gjerne dele noen høydepunkter med brukere av sosiale medier, landet rundt – gjerne! Det er selvforherligende og variabelt stoff, men det er en slags «best of Blue lines».

Det hele startet med Til Jens 50 år!

Det var en gang en dyktig økonom som het Jens. Han hadde observert med sine akademiske briller på 90-tallet hvordan offentlig sektor ikke leverte resultater som han ønsket seg. Etter at krigen med LOs mann Jagland var overstått, ble økonomen statsminister. Da 41-åringen fikk makten i år 2000 var ambisjonene om å fornye velferdssamfunnet store og tilhengere av Stoltenberg klanen gledet seg til både makt og forandring. Det ble nye grep i retning av modernisering av offentlig sektor, mer effektiv tjenesteproduksjon og Statoil ble delprivatisert. LO trodde vel innimellom ikke sine egne ører. Det var egentlig ganske fornuftig politikk dette, Jens.

https://bluelines09.wordpress.com/2009/03/16/til-jens-50-ar

Videre har det vært 88 innlegg og mye gøy; selvom min rolle som rådgiver på Stortinget har medført noe forsiktighet…

Mr Tax man – Lundteigen!

«Livet her på berget hadde kunnet vært så mye bedre hvis bare alle tjente mindre enn Jens – og helst mindre enn Per Olaf også! Nei dere – la dem skatte alle gode krefter tilbake til steinalderen. Mr Taxman, eller la alle ungkarer i SP slippe skatt på inntekt. Det hadde vært en gladsak det!»

https://bluelines09.wordpress.com/2009/03/29/mr-tax-man-lundteigen

«… skattetiltak generelt må oppfattes som å være relativt lette å reversere.»  – Såvidt jeg husker noe regjeringen er veldig opptatt av, og raskere å få igang enn mange offentlige tiltak også…»

https://bluelines09.wordpress.com/2009/05/25/balansekunst-for-økonomer

Det var en uvanlig revidert behandling i år. De rødgrønne holdt på det samme gamle opplegget med støtte til ansettelser i staten og passive arbeidsmarkedstiltak. Høyre dro til med ekstraordinære skattemilliarder i tillegg til regjeringens pengebruk, men husk at Høyre sparte mer hvert år i de gode tidene! Vi har dermed mer til krisetiltak nå – innenfor en fleksibel handlingsregel. Videre  leverte Frp langt mindre skattereduksjoner enn Høyre til bedriftene.

https://bluelines09.wordpress.com/2009/06/18/skatteregnskapet-høyre-frp-1-0

Enkelt – sterkt – og helt uten å lese ett eneste partiprogram.

Å være fri til å velge hvem du er. Det kunne vært Høyres valgkamp sang i sommer!

https://bluelines09.wordpress.com/2009/07/15/frihet-til-a-være-deg

Finansminister Halvorsen og flere rødgrønne politikere har sagt «at det selvsagt er noen dynamiske effekter av skattelette«, og spesielt for lave inntekter.  At modellen LOTTE-Arbeid muligens skal tas inn i budsjettarbeidet fra 2010-budsjettet i oktober, er en mager trøst for partier og velgere som sloss for lavere skatter.

https://bluelines09.wordpress.com/2009/09/04/slipp-lotte-ar…es-skattelette

Norge 2040: Forandring krever mot til å tenke nytt!

…ble det klart for meg at Norge kan forandres – ved at dyktige miljøer jobber sammen – og med ett klart mål om en ny, friere samfunnsdebatt. Norge mangler en stemme fra økonomer og andre fagpersoner som vil tenke nytt – som ikke er bundet av arbeidsgiver eller partipolitikk – og som ikke nødvendigvis er kjente medieprofiler idag. Kanskje lille Norge er klar for en ny bevegelse – et større prosjekt – for å sikre bedre analyser av de store fremtidsutfordringene. For å sikre at ikke alle tenker likt og lite spennende. Det kan gjerne hete « Scenarier 2040» og må starte snart!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/31/hemmelige-perspektiver-fra-ny-analyse/

«- Jeg bare spyr. Hvor er det blitt av pressens kritiske sans? Er det noen som har tenkt på det faktum at Giske har vært en del av «pengebruk» maskinen til Stoltenberg II regjeringen i 4 lange år? Han har gitt sitt bidrag til mer til alle gode formål i kulturdepartementet. Det er faktisk den samme regjeringen som sitter fortsatt. Er det ikke nokså merkelig at en ny AP statsråd som overtar etter SV Halvorsen, plutselig har sett lyset? Det er langt mer indirekte kritikk av «eget» budsjett og forrige finansminister fra Sigbjørns analyse! Det er faktisk flaut at Giske og Sigbjørn får lov til å tenke langt bortenfor sin egen «lekegrind».

https://bluelines09.wordpress.com/2009/11/02/giske-og-johns…-dekkoperasjon

https://bluelines09.wordpress.com/2009/10/19/old-boys-laget-til-ap/

Så – alle politikere og departementsmaur – gi jobbskaperne en skikkelig varm velkomst imorgen i Operaen. Det er ingen selvfølge at folk starter egne virksomheter!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/06/7-januar-2010-…r-jobb

La oss ta et smart finanskrise eksempel som slår motsatt vei av prof. Moene sin argumentasjon rundt offentlig sektors andel: Det fylket som har lavest økning i arbeidsledigheten i finanskriseåret 2009 i Norge, er Finnmark. De har over 40% andel offentlig ansatte. Betyr det at de andre fylkene i landet bør jobbe for samme næringsstruktur, større andel offentlig sysselsatte og mindre privat verdiskaping? Moene svarte negativt på dette – heldigvis!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/13/frihet-slar-alt/

AS Norge – sparegris eller heldiggris?

Kreative finansfolk i USA må ta deler av skylda. Politikere med gode intensjoner om å gi bort lån til fattige kunder kan heller ikke slippe unna. Norske kommuner som kjøpte finansprodukter de ikke forstod, var heller ikke særlig lurt. Lærepengene er mange, men markedstenkningen har overlevd stormen. Det helt frie, uregulerte markedet er uansett en utopi, men overdreven statsstyring er like skadelig. Det skaper passive borgere som tror at myndighetene vet alt best. Det skremmer bort private investeringer og hindrer jobbskaperne. Det kan hindre nytenkning!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/19/as-norge-spare…ler-heldiggris

Ny Analyse: Verdens dyreste helse-stat?

Slik jeg ser det har vi to store problemer i vårt annerledesland som ellers er godt rustet:

1. En storstilt utvidelse av både antall og nivå på gratis velferdsgoder, har medført at «alle» tar sin del med god samvittighet eller mener de har krav på mye mer. De betaler jo skatt, bilavgift, dokumentavgift og moms på alle varer. Det har nok medført en befolkning som i litt for stor grad er brukere av tjenester de egentlig ikke trenger? Noen av de fattigste får mindre hjelp fordi «alle» tar inn sin del av kaken.

2. Samtidig har vekst i statlig rikdom, med høye oljepriser og betydelig omstilling, nyskaping i privat næringsliv (les verdiskaping og skatteinngang) gjort det mulig å øke utgiftene uten uforsvarlig press på statsfinanser. Der er Norge en heldiggris. Det som er uheldig er at vi har utsatt nødvendige reformer, som færre kommuner, som mer bruk av private leverandører og smartere organisering av helse og utdanning. https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/25/ny-analyse-mye…ste-helse-stat

NyAnalyse er født på Lysaker 1.mars!

Vi tror at økonomer kan bidra til å vise koblingen mellom verdiskaping og velferd. Politikerne har et ansvar for å prioritere tydeligere. Men det er behov for en bedre virkelighetsforståelse i bunn. Det kan ikke bare være svart eller hvitt; rødt eller blått i samfunnsdebatten. Det er noen dilemmaer vi som nasjon står overfor. Det kan være tiden er inne for å velge tydeligere hva som er viktigst, basert på mer fakta og anvendt forskning. Her ønsker «start up» bedriften NyAnalyse å bidra. 

Hvis vi får tillit fra organisasjoner, bedrifts-Norge og andre samfunnsaktører, vil vi jobbe hardt og målrettet for at fakta og kunnskap skal bidra til større verdier! Om ett år vet vi om timingen var riktig og selskapet har levekår for langt flere ansatte. Jeg tror på IDEEN – og krysser fingrene for NyAnalyse – og friheten til å tenke nytt!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/03/03/nyanalyse-er-f%c3%b8dt-pa-lysaker-1-mars/

Gratulerer med dagen, Jens og SV !

**

Låt: «Good Times » (1979) av Chic, som visstnok var en hyllest til å feire selv i dårlige tider!


SM II – null hull, Jens!

oktober 7, 2009

Ja, dette var jo oppløftende politikk som virkelig vil bevare Norge…

Noen viktige saker som står i Soria Moria II er vel følgende –

1. Full sykehjemsdekning – for de som trenger det!  Hvem trenger det egentlig? Hvis Regjeringen har råd til det.

2. Uendret skattenivå som idag til AP – med mye bedre fordeling til SV – og evaluering av skattereform (les for bønder) til SP!  Hvis regjeringen har råd til det.

3. Stå utenfor EU samarbeidet – til SP spesielt, og fra Jonas og AP.  Hvis Norge har råd politisk til å stå utenfor særlig lenger?

4. Utsette oljeboring i Lofoten i ett – kanskje 4 år – for SVs eksistens.  Null hull med SV i nord, Jens. Hvis norsk velferd i fremtiden har råd til å stanse opp?

5. Ikke nytt rovdyrforlik som liten SV seier. Plaster på såret over stopp i asylstrømmen, vel?

Samlet store ting dette – om hva de egentlig ikke skal gjøre. Og kanskje skal gjøre, hvis de har råd til det?

Sikkert noen andre ting her og der, men samfunnsøkonomen Jens har lagt inn følgende klausul (som følge av dyre valgløfter) – kall det gjerne for en visjon om Null Hull i 2013-valgkampen:

«I denne plattformen legger vi fram våre felles målsettinger for politikken de neste fire årene. Hvor langt vi lykkes i å nå målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet. Hvor stort dette handlingsrommet er, avhenger av en del faktorer som det er vanskelig å forutsi utviklingen av. Dette gjelder blant annet den økonomiske utviklingen internasjonalt, veksten i regelbundne utgifter i Folketrygden, varierende skatteinntekter og framtidig oljepris

Nei, nye Soria Moria ( SM II) er mer av det samme gamle. Bare noen tusen færre asylsøkere i bytte med noen tusen sykehjemsplasser.

Uten en klar ny visjon for retningen for landet vårt.

**

Låt: Clowns av Goldfrapp (2008)


FN: Verdens beste land å bo i – for Kari Nordmann?

oktober 5, 2009

Kjenn på vinnergleden over at FN har kåret Norge som det beste land å bo i – etter et par år med Island foran seg. Kanskje ikke helt overraskende at en øy som gikk konkurs faller nedover rankingen? Vel, tall som er brukes er 2007 – så det blir nok verre de neste årene!

Det er SÅ typisk norsk å være god – eller er det veldig typisk norsk å ha griseflaks? Olje, gass, vannkraft, fisk – you name it – vi har det verden ønsker seg fra naturens side. Vi kan velge å stå utenfor samarbeid i Europa. Vi kan kritisere FN sjefen og internasjonale organisasjoner. Vi kan (forsøke å) løse krigskonflikter og vi kan være VM i u-hjelp. Og mange statsvitere er scizofrent lykkelige over mye av dette.

Vi kan bruke 55 mrd mer over budsjettene uten å bekymre oss over fremtidig statsgjeld.  Vi kan beholde 430 kommuner selv om alle skjønner at det er galt. Vi kan øke skattene på bedrifter selv om alle skjønner det er dumt. Vi kan bruke mer på helse selv om alle ser det må tenkes nytt.  Eller vi kan gjøre en forskjell for en bedre fremtid?

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) forsikrer at kåringen av Norge til verdens beste land å bo i ikke skal bli noen sovepute for regjeringen.  – Jeg tror det er og blir en «sovepute» som jeg også skrev om tidligere.

https://bluelines09.wordpress.com/2009/09/07/r%c3%b8dgr%c3%b8nn-stats%c3%b8konomi-sovepute-for-fremtiden/

http://e24.no/utenriks/article3304014.ece

Det er en god grunn til at Norge kommer godt ut på rankingen; levealder, utdanning og inntekt.

Satt på spissen –

Mange tar videregående skole – mange lærer veldig lite.

Mange lever lenge – mange savner sykehjemsplass og misliker helsekøen.

Mange har god inntekt – oljen og næringslivet sørger for det. Mange må betale mer skatt enn nødvendig pga dårlig husholdering av offentlig utgifter.

Ola Nordmann har det tøffere i 2009 – for han er arbeidsledig eller på trygd.

Kari Nordmann har det greit – for hun jobber i kommunen eller på sykehuset.

Mye av friheten er borte, men i snitt har de det best i verden – i følge FNs kategorier…

**

Låt:  We are the people – med Empire of the sun (2009)