Utsatt rentespøkelse

august 11, 2011

Nok en gang kom uventede hendelser i internasjonal økonomi og stoppet rentespøkelset her hjemme!

Sentralbanksjefen inntok en «vente og se» holdning som betyr at en nærmest lovet renteøkning uteble. Vi er dermed i den uvanlige sitasjon at renten er svært lav og veksten i Norge er høy. Boligpriser har steget mye det siste året.

Det er langt større usikkerhet som er begrunnelsen til at renten ikke ble satt opp. Problemer med statsfinanser i sør-Europa og politisk tautrekking om gjeld og underskudd i USA gjør at rentene blir liggende lave ute. Nedgradering av rating til amerikanske statspapirer forsterket problemene.

Norske boligeiere er dermed de heldigste i verden. De opplever veldig lave lånekostnader, helt grei reallønnsvekst og god jobbtrygghet. SSB-tall viser da også 69,3 mrd kr i omsatte eiendommer i 2.kv, som var en vekst på 16% fra året før.

Hvis veksten ute stopper opp vil det gå utover eksportnæringene. Men mye er annerledes idag enn for 10 år siden. Oljeklyngen, ulike tjenestenæringer og kommuneansatte er høyere enn noensinne. Så lenge Kina og Asia etterspør mer energi vil Norge klare seg godt. Det ser ut til at avhengigheten er mindre tett på europeisk økonomi enn før.

De fleste boligeiere som ikke jobber i eksportbedrifter som selger mye til Europa, kan låne billig eller forvente høyere boligformue -uten å frykte for jobben.

Så lenge politikerne øker de offentlige utgiftene hvert år, fra et høyere oljefond, vil jobbtrygghet stige i 3/4 av arbeidsmarkedet. Kun de mest eksportrettede og Europa-avhengige vil slite. Det er likevel uheldig hvis økonomien blir mer stat- og oljeavhengig enn den allerede er.

Alle sier renten skal opp på «mer normalt» nivå. Det blir spennende å se om vi kommer tilbake til normalen i årene som kommer.

Boliginvestering i storby-områder som Oslo, Akershus og Rogaland med sterk innflytting, ser ut som en ganske sikker investering. Boligpriser i Stavanger har nesten doblet seg fra 2005…

Rentespøkelser finnes kanskje ikke lenger?

Reklamer

Skakkjørt nordisk modell?

januar 25, 2011

 

«Damene advarer Jens mot selvgodhet»

Helle Thorning-Schmidt og Mona Salin advarer Jens Stoltenberg mot å bli for teknokratisk og selvrettferdig. De to damene er frontfigurer for sosialdemokratene i henholdsvis Danmark og Sverige.»  http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/samfunn/article113996.zrm

**

Norge sitter på en grønn gren, mens det stormer i europeiske land, særlig i sør-Europa.

Jeg leser at Stoltenberg sier at det er mulig å skakkjøre en rik oljeøkonomi i DN idag. Det er klart det er mulig, men det er litt vanskeligere enn for fattigere land.

Selvsagt er politikken og svingninger i en stor økonomi avhengig av konjunkturer ute og forhold «beyond our control». Skal vi benytte analogien litt spøkefult til ski-sport; «Det er mulig at en skiløper fra Afrika tar medalje i ski-VM i Oslo».

Et par eks på norsk oljerikdom;

1. Årlig 120 mrd i oljeinvesteringer med ringvirkninger på jobber og underleverandører, spesielt vestlandet.

2. Tallet på produksjonen samlet i Norge uten oljesektoren (fastlands-Norge) er ca 3/4 av samlet BNP alt inkludert.

3. SSB har beregnet at bytteforhold for norsk handel (relasjon eksport og importpriser) har vært så fordelaktig at vår samlede realinntekt (et mål på rikdom), steg med ca 60% på 2000-tallet.

Så et viktig poeng er at Norge har noe mer enn oljen; nemlig fisk og sjømat, aluminium, skipsfart (handelsvare), gass og vannkraft. Nesten rart at ikke våre naboland har forsøkt å kjøpe/ta over AS Norge for lenge siden…

Videre er jeg veldig enig i at vi har gjort noe smart, ved å bygge opp Pensjonsfondet (oljefondet) – som betyr at vi er det første landet i moderne tid som klarer å fordele velstanden på «alle» generasjoner. Hvis vi følger hovedregelen for pengebruk sånn cirka etter planen, som kan bety fornyelse av H-regel også.

I tillegg er menneskene flinke, høyere utdannet enn for 30 år siden, og samfunnet fungerer. MEN det er lov å lete etter feil i en god modell også;

benytter vi optimale løsninger og incentiver i offentlig og privat sektor?

-sitter noen maktpersoner med monopol på kunnskap og holder fornyelse nede?

– blir folk presset ut av jobb pga høy produktivitet og høye minstelønninger?

– har vi en optimal kommunestruktur?

– er vi for slappe i kompetanse «racet» i global sammenheng?

– har vi glemt våre «stå på» verdier fordi vi er blitt så tilfredse?

Vi har en relativt sunn økonomi. Men så er det lettere å være vellykket når alle priser går i vår retning, og Kina vil ha alt vi produserer…

vi er så og si født med 3000 oljemilliarder» på bok, «born lucky».

**

Låt; «Lucky» med Radiohead, eller «Born slippy» med Underworld.


SSB prognose;19.000 tapte jobber er ingenting?

desember 3, 2010

Joda, SSB sitt «nesten worst case» i utlandet scenario gir at det skapes langt færre jobber og flere går dukken. Det vil være vanskelig for mennesker som rammes og familiene deres. Jeg har selv vært arbeidsledig og det er en tøff opplevelse.

Men hva sier SSB egentlig og er det så farlig?

Min overskrift kunne vært; ”Norge klarer seg bra, uansett!” (i makro…)

De 19.000 tapte jobbene er ift en oppgang med 3-3,5% BNP vekst neste 3 år. Og enda viktigere – det er UTEN finanspolitisk respons, som er ganske usannsynlig. I nedgangen i 2002-2004 brukte vi mer penger enn 4%’en (lite fond den gang). I 2009-2010 ble det foreslått enormt høy pengebruk, før positive trender endret makrobildet, men det ligger mye off penger og jobber i AS Norge! Samlede off utgifter utgjør 6 av 10 kr målt mot alt vi produserer i fastlandsøkonomien (BNP FL).

Ledighet øker mye mindre enn 19.000 pga folk trekker seg ut til utdanning og andre effekter. En ledighet på 4% istfor 3,7% altså.

 Til sammenlikning tapte vi ca 25.000 industri jobber bare i 2002-2003, pga sterk krone (nede i 7,25 vs Euro på sterkeste jan 03). Det virkelige farlige scenario er at kronen blir en ny «trygg havn» eller oljevaluta, og at vi opplever rask styrking av kronen til 7,50 kr ?! SSB spår 8kr i tre år fremover, men mitt inntrykk er at den sammenhengen har de mindre kompetanse på, enn realøkonomiske sammenhenger hvor de er best i landet!

Da blir det todeling av økonomien og næringslivet nokså raskt forsterket, og politiske og geografiske utfordringer kommer til syne. Rente differansen går fra 1,6 til 2 %poeng fremover (prognose SSB). Alle vet at vi er den steinrike, lille fetter i nord, og mange andre land har stor gjeldsrisiko. 

Våre to største handelspartnere Sverige og Tyskland (og Norden ellers) klarer seg best i Europa pt.  Vi er en åpen økonomi, men vi tjener faktisk så mye på bytteforholdet i handelen (global etterspørsel, import vs eksportpriser), at vi klarer oss bra – NESTEN UANSETT HVOR dårlig 2/3 av EU gjør det i noen år fremover. Verden er urettferdig? Og Norge sitter på den grønne gren – igjen.

Nye tall – NAV og ledighet her, 2,7% eller 67400 personer http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/259891.cms

 Under finanskrisen dro aktører seg overraskende unna en liten kr valuta, men med oljepris på 90$ nå og fortsatt Asia etterspørsel, kan det snu. Som Gjedrem riktig har sagt; temaene i valutamarkedet endrer seg med tiden…

Derfor er både faglig og politisk forståelse av lavere oljepengebruk viktig, men med gjeldstyngede EU land og USA, trenger man ikke være romforsker for å se at norsk økonomi står bra i vinterkulda.

Det er selvsagt en masse gode reformer vi kan – og bør tilstrebe; på regioner og byråkrati, på næringspolitikk og innen utdanning. Men i makro er vi skikkelig bortskjemt i 2010-2012.

**

låt; Bigger than US, med White Lies (nov 2010).

Hvis du vil se hva NyAnalyse gjør; http://www.nyanalyse.no/


AS Norge opp fra dvalen!

november 23, 2010

 

Endelig skjer det noe med den økonomiske veksten i AS Norge. Nye tall fra SSB viser at fastlandsøkonomien har en årlig vekstrate på over 2% nå.  

Det er det klart beste kvartal siden før finanskrisen (2008-2009). Vekst fra forrige kvartal går opp til 0,9%, mot 0,5% i de to forrige kvartalene.

Også sysselsettingen løfter seg noe med 0,2% etter 3 kvartal med stillstand (uendret). Videre oppjusterer SSB 1.halvår 2010 noe, men beholder offentlig konsum som en underliggende driver. Privat konsum tar seg opp, som følge av lave renter og mer stabilt jobbmarked. Etter nullvekst i privat konsum i 2009, kom 3.kvartal 2010 inn med gode 1,3% vekst fra 2.kv (som var -0,2).

Hvis jeg skulle vurdere norsk økonomi isolert sett i makro, er det fristende å konkludere med friskmelding! Utfordringene ligger selvsagt i internasjonal økonomi, krisen i Irland og statsfinanser i mange andre land.

Hvordan vil det innvirke på en liten, åpen økonomi?

I tillegg må vi ikke glemme bort de kunstige stimuli som tiltakspakker, ekspansive budsjett og lav rente tilfører økonomien vår. Det gjelder ikke minst økt sysselsetting i kommune-Norge. Vi kan altså være i en situasjon hvor lavere vekst i utlandet hindrer overoppheting i Norge (1-2 år frem). Det er veldig vanskelig å se at statsbudsjettet for 2011 holder igjen. Det er egentlig nøytralt virkende, men utfra et historisk høyt nivå på off utgifter. De utgjør 6 av 10 kroner vi «produserer» i fastlands-Norge nå. Videre hindrer ikke 1 ny mrd ekstra til kommuner på dette.

Både industri og Bygg/anlegg opplevde igjen vekst, så sammen med høyere forbruk i privat sektor, håper jeg det balanserer ut effektene i norsk økonomi. Det er ikke riktig å kjøre på offentlig tiltakspakker over flere år, og vi vet at det er vanskelig med «timing» av off pengebruk.

AS Norge er dermed ute av dvalen, og hadde vi ikke handlet så mye med hele Europa (70-80% av norsk handel), så kunne vi konkludert med «full friskmelding» eller kanskje «fare for overoppheting»?

Pengebruken i Norge er i høyeste laget for et normalt 2011, så krisen ute kan paradoksalt nok være greit for Norge i makro.

http://www.ssb.no/knr/

Offentlig sysselsetting opp nær 40.000 – privat sysselsetting ned drøyt 50.000! 

SSB tallene viser at offentlig sysselsetting er nær 40.000 høyere nå enn i 2008 (snitt for året). Nemlig 796.000 sysselsatte.

For kommune-Norge er det vekst på 30.000 til 419.000 personer. Det er 3/4 av veksten i off sektor og nær 8% økning på 2 år. http://www.ssb.no/knr/tab-48.html

**

Låt: Coming up, med Paul McCartney (1980).Statsfinansielt lykketroll eller rik på monopolpenger?

august 23, 2010

Innlegget står i ukebrevet Mandag Morgen, 23.aug 2010

I sommer har det vært lagt frem flere forslag for å sikre finansieringen av eldrebølgen med skatteøkninger. En statssekretær i Finansdepartementet har også lansert begrepet ”smarte” skatter. Jeg tror det kan forstås som en økt skatteinngang til staten som nærmest ikke merkes av folk eller næringsliv. Nokså mystisk egentlig. Jeg er sikker på at det bør letes etter andre løsninger før skatteøkninger lanseres. Videre synes uenigheten stor om handlingsrommet på budsjettene fremover. Ifølge Aftenposten 9.august har vi mange milliarder mer å bruke på statsbudsjettet fremover. Forutsetningene er blant annet at standarden på helse- og sosialtjenester står stille og at oljeprisen blir 400 kroner per fat. Videre hevdes det at valget står mellom å sikre eldreomsorgen eller å senke skattene frem til 2030. Da er det lett å bli forvirret når rødgrønne politikere i sommer har tatt til orde for økte skatter for å finansiere nettopp utgiftene fra eldrebølgen. Er det mulig at vi har for mye penger i dag, men for lite etter 2030? Ja, det er en mulighet. Det er derfor Norge har opprettet Pensjonsfondet, tidligere kalt Oljefondet, for å sikre at ikke et par generasjoner bruker opp alle pengene. Samtidig er det viktig å huske at forutsetningene bak prognosene om hvor mye penger Norge har til disposisjon, i stor grad vil styre konklusjonene. Det er en viktig forklaring på at Perspektivmeldingen fra januar 2009 (omtalt i Aftenposten), finner større handlingsrom i budsjettene enn politikere i sommer.

I etterkant har Norge brukt langt mer oljepenger enn 4 prosentbanen (handlingsregelen). I 2009-2010 brukes det over 240 mrd kroner eller ca 45 mrd utover 4 prosenten, men det skjer stadig endringer i tallgrunnlagene. For eksempel tapte Pensjonsfondet store penger i 2008, hentet inn nærmest alt i 2009, men taper stort igjen nå. Både finanskrisen, statsfinanser i EU og BP-ulykken i USA påvirker vår sparegris. Det tilsier at lang horisont i forvaltningen av oljepengene er fornuftig. Flaks med oljeprisen gir også et bidrag så langt.

Vi er et statsfinansielt lykketroll her på berget nord i Europa, men det er usikkert hvor lenge selve oljerikdommen vil bestå. Flere eldre og pleietrengende blir det helt sikkert etter 2020. Derfor er mitt beste råd som økonom for å sikre bærekraftig velferd og konkurransedyktige betingelser å se på omfanget av offentlig sektor med nye øyne. I 2010 utgjør offentlige utgifter hele 6 av 10 kroner vi skaper i fastlandsøkonomien. Før vi nok en gang skrur opp skattenivået, mener jeg det er riktig å bedre bruken av ressursene vi har til rådighet. Vi må spørre oss: Hvorfor er Finland så mye mer effektive på sykehusdrift? Og hvordan klarte Danmark å redusere antallet kommuner fra 271 til under 100? Etter at regjeringen har gjort denne nødvendige øvelsen og vurdert mer bruk av egenandeler, kan politikerne se på skatteøkningene sine. Da vet vi om milliardene i prognosene kun var monopolpenger eller faktisk virkelige budsjettmilliarder.

Bare husk på at: Høyere skatt på arbeid gir lavere arbeidstilbud og Norge konkurrerer med andre land om lokalisering av kunnskap og investeringer. Så det er enda en god grunn til å begynne med effektivisering og bruk av nye løsninger først.

Se her for en annen relevant artikkel om tema http://mandagmorgen.no/egenandeler-kan-redde-velferden

Evt. synspunkter kan gjerne sendes på mail til terje@nyanalyse.no