Boligbonanza: Nordmenn handlet bolig for 100 milliarder!

november 14, 2012

De nyeste tallene fra SSB viser hvor sterk boligomsetningen er i 2012. I løpet av 3.kvartal var omsetningen av bolig, hytter og annen eiendom på 95,3 mrd kroner. Veksten er på 12 % målt mot 3.kvartal ifjor, og antall salg er økt med kun 2%. Aldri noensinne har ett enkelt kvartal hatt så høy boligomsetning.

Ola og Kari kjøper bolig som aldri før – og prisene har steget videre med ca 7% siden fjoråret. En gjennomsnittlig pris på bolig i Oslo er økt til 4,3 millioner kroner! For AS Norge er snittprisen på bolig, i følge SSB, på nær 3 millioner kroner. I Finnmark, Hedmark og Oppland lå boligomsetning per salg på ca 1,8 millioner. Det er altså store regionale forskjeller i boligmarkedet.

For Rogaland, Oslo og Akershus ligger bolig- og eiendomssalget (målt ved tinglysning) i 3.kvartal i år, på ca 14 milliarder kroner over 3.kvartal 2009. Det ser ut som at omsetningstallet for Rogaland og Oslo har steget med 50-60 prosent på 3 år. Dette følger av en kombinasjon av flere salg og prisøkninger, og det kan være ulik størrelse på objektene. For hele landet har omsetningsverdien steget med 30 mrd siden finanskrisen traff oss i 2008/2009.

Nordmenn sparer i bolig. Nordmenn konsumerer i bolig, og noen spekulerer også i bolig. Ja, det er også en måte å skjule formuesskatt på.

Samlet sett betyr dette at året 2012 blir «all time high» på antall boligsalg, omsetning og prisnivå – hvis ikke ragnarokk treffer oss i løpet av 1,5 måned.

Vi ser at norsk økonomi vokser med 3-4% og at lønningene stiger med 4%. Samtidig er rentene rekordlave, og ikke tilpasset en arbeidsledighet på 2,5-3%. Utenfor Norge er makrobildet langt tristere.

Huseiernes landsforbund og NyAnalyse slipper snart en fersk boligrapport om utviklingen i 2013. Så følg med videre på bloggen!

Tallene fra SSB finner dere her http://www.ssb.no/eiendomsoms/

Nyeste tabell om innbyggervekst; På topp for innenlandske flyttinger er kommuner som Fredrikstad, Bærum, Sandnes og Trondheim


Verden i krise, Jens i skatteparadis?

januar 23, 2012

Europa sliter, USA er ingen kraftig motor for verdensøkonomien, men Asia og Brasil holder global vekst oppe. Ja, og lille Norge, Sverige og Tyskland klarer seg bra.

Fredag 20.januar kom de nye skattetallene fra SSB. De viste at Norge er en egen økonomisk planet. Staten og kommunene hentet inn ca 800 mrd kroner i 2011, som var hele 93 mrd kroner mer i skatteinntekter enn året før. En vekst på 13%, og oljeskattene står for over halvparten av denne veksten – drøyt 50 mrd kroner.

Bytte økonomi med Sverige – aldri i verden.

Spørsmålet er hypotetisk, men litt artig. Det hadde jo vært mer spennende å konkurrere med andre land i makro, uten massiv drahjelp fra olje og gass, men spenning er ikke alt her i livet. Norge har nylig passert Sveriges totale produksjon (BNP), og for mye lenger siden løpt fra svenskenes inntekt per innbygger. Jeg tror nok at Erna Solberg mente bytte statssjef – og ikke statskasse med svenskene?

Så i det året verden opplever enorme gjeldsproblemer, tar Jens Stoltenberg og finansdepartementet inn nesten 100 mrd kroner mer enn året før. Blant annet for å sikre velferden. Eller det vil si; Regjeringen har tatt inn 30-40 mrd kroner mer fra varige, strukturelle skatteinntekter de siste 4-5 årene. Svært få forstår denne beregningen, og særlig logikken ved at skattenivået skal være uendret.

Skatteparadiset til Jens er altså bygd på bla. et omstillingsdyktig næringsliv, økende reallønn, sterk handel og enorme oljeinntekter. Vi kan gjerne legge til en «touch» av nordisk likestilling innen utdanning, arbeids- og familielivet.

I et langt fattigere land trodde man at oljeinntektene kanskje kunne bli tilsvarende Tobakksavgiften i 1973-74 (oljemeldingen). I 2012 er anslaget ca 8,2 mrd kroner. Fra oljeskattene fikk man direkte inn 206 mrd kroner i 2011. Videre kommer det andre inntekter, som utbytte Statoil, skatt på lønn fra offshorearbeidere som tjener 60.000 i måneden osv.

Trykk på figur!

Oljeskattene øker med ca 33% fra 2010 til 2011. Se tall her http://www.ssb.no/skatteregn/

Og så er et par viktige spørsmål:

Hvor mye skal vi spare til neste økonomiske storm?

Hvor mye tåler norsk økonomi?

Det er ingen enkle svar. Det vil alltid gå utover noen grupper. Politikk er alltid en type prioritering mellom ulike gode formål. Et par hypoteser er:

For mye oljepengebruk på feil tidspunkt? Gir for rask industridød utenom oljeklyngen, tøffere tider for hotell og reiseliv! Ja, mange av jobbene i distriktene. I tillegg for lite press på effektive tjenester i offentlig sektor.

For lite oljepengebruk nå? Gir for dårlig veistandard, for mange fattige, lange helsekøer, for lite kvalitet i FoU, høyere skatter enn ellers, osv.

Passe oljepengebruk? God omstilling, lav varig arbeidsledighet, «god nok» konkurranseevne, reformvilje i offentlig sektor, og ikke minst en fortsatt sulten befolkning – på jobbskaping, suksess og mer kunnskap.

Men ingen vet egentlig hvor krittstreken går; de siste 10 årene er preget av viktige drivere som:

– Press nedover på importpriser i vestlige land fra Kina, som gir uvanlig lave renter.

– Svake europeiske økonomier som holder renter og lønninger nede i Europa.

– Asiatisk etterspørsel med press opp på oljepris og mange andre råvarer (metaller, fisk, skipsfart, ingeniørtjenester mv).

– Arbeidsinnvandring fra nye EU-land som Polen med press ned på lønnsøkning.

Kan det være slik at norsk økonomi er helt annerledes enn da Handlingsregelen og inflasjonsmålet kom inn i styringen av norsk økonomi for 10 år siden?

Bilde Aftenposten, Statsbudsjettdagen 6.oktober 2011:


Sommersalg: Fakta om din kommune og region!

juni 20, 2011

NyAnalyse har det siste året levert nyttige fakta om regioner og kommuner i hele landet.

Vi har gitt svar på hvordan det står til med byråkratibyrden lokalt med vårt Byråkratibarometer. http://www.nyanalyse.no/aktuelt.html

Vi finner tall som setter dagsorden!

 Rapportene gir innsikt i følgende viktige tema i ditt lokalsamfunn:

 –          Byråkratiet i din kommune (Røyken og Larvik beste kommuner!)

–          Resultat i skolen (Sogn & Fjordane beste fylke)

 

–          Behov for barnehageplasser

–          Eldrebølgens virkninger på tjenestebehov (Vekst 67 år+ dobles i Hordaland kommuner fremover!)

–          Lokal næringsvirksomhet; Hvor stor andel private jobber?

–          Fraflytting og befolkning; Vekstkommune eller forgubbing?

 Slike gode FAKTA vil bidra i din lokale kampanje i valget til høsten!

 Bestill en faktarapport fra NyAnalyse i dag – og vær beredt til intens valgkamp fra august.

Vi gjør jobben for deg i sommer!

Mange av tallene finnes i Kostra, men vi har forenklet og plukket ut viktige nøkkeltall. Her er link til Kostra-tallene http://www.ssb.no/kostra/

 Se eksempler på NyAnalyse rapporter her

Tjenestebehov i din kommune fremover http://www.nyanalyse.no/filer/Befolkningsrapport.pdf

Faktarapport din kommune vs fylkessnitt http://www.nyanalyse.no/filer/Elverum.pdf

Fakta i ditt fylke vs nabofylke http://www.nyanalyse.no/filer/Vest-Agder.pdf

Vi utarbeider også skreddersydde utredninger og faktaoversikter!

Ta kontakt på epost terje@nyanalyse.no eller tlf 46441009.


Ekspertfinte fra Sigbjørn Johnsen!

mars 3, 2011

Leser om det nye rådet i DN i dag. Vel, så vidt jeg ser er dette et helt vanlig ekspertutvalg under sensuren til Finansdepartementet.

Presset er blitt så stort at Johnsen måtte gjøre noe. Jeg er selvsagt fornøyd med at de hører på kritikken. Men dette er nærmest lureri i forhold til et skikkelig råd, slik som i Sverige.

Ledet av departementet er ekspertene enten hyggelige forelesere for ansatte i finans, eller gisler hos byråkratiet.

Det var slik med dynamiske effekter fra skatteendringer også. De satte ned en ekspertgruppe bestående av SSB og Findep. Det er å blande kortene og holde andre utenfor.

Det her en en smart finte fra finansminister Johnsen, som kanskje utsetter et Uavhengig råd med mange år. Det er utrolig synd, for den typen råd og syn på metode kan departementet få allerede i dag.

Jeg gleder meg til gode fagseminarer, men dette var viktigere enn det. Det er egentlig snakk om demokrati, åpenhet og fri, uavhengig evaluering.

Dette er en smart ekspertfinte av finansministeriet.

Men det holder ikke, Johnsen!

*Les mer om behovet for et UAVHENGIG finanspolitisk råd

https://bluelines09.wordpress.com/2011/01/12/finanspolitisk-fornyelse-look-to-sweden/

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-100.pdf

**

Låt: Fake plastic Trees – med Radiohead.


Topp 10 i 2010; boligpriser, byråkrati, sosiale medier og musikk

januar 2, 2011

Det har skjedd mye i 2010. La meg forsøke å oppsummere året med noen topp 10 lister som betyr noe for ulike deler av AS Norge, selvsagt kombinert med mine egne interesser 🙂

NyAnalyses Byråkratibarometer 2010:

Byråkratibarometer – 10 beste kommuner 

1 Røyken (6) Buskerud
2 Larvik (1) Vestfold
3 Tønsberg (2) Vestfold
4 Porsgrunn (5) Telemark
5 Karmøy (26) Rogaland
6 Ski (12) Akershus
7 Bergen (4) Hordaland
8 Nedre Eiker (7) Buskerud
9 Sandefjord (10) Vestfold
10 Sandnes (3) Rogaland

Fjorårsplassering i parantes! Ikke tidligere offentliggjort.

**

NHOs NæringsNM:

1 Sola

2 Flora

3 Bømlo

4 Stavanger

5 Førde

6 Austevoll

7 Lund

8 Herøy (MR)

9 Ullensaker

10 Fusa

**

Twitter Barometer (kilde Areca)

Nr Kommune Fylke  Folketall  Followers Twitter%
1 Utsira Rogaland                218 598 274,31 %
2 Berg Troms                926 159 17,17 %
3 Gulen Sogn og Fjordane             2 302 339 14,73 %
4 Sirdal Vest-Agder             1 790 239 13,35 %
5 Torsken Troms                899 106 11,79 %
6 Overhalla Nord-Trøndelag             3 577 390 10,90 %
7 Tana Finmark             2 912 272 9,34 %
8 Grong Nord-Trøndelag             2 361 217 9,19 %
9 Tysfjord Nordland             2 007 160 7,97 %
10 Nes Buskerud             3 420 228 6,67 %

**

Skatteinngang pr kommune: toppliste første 9 mnd. (mill kr, SSB)

Kommune 2010M09 RANK2010
Oslo kommune 95904,8 1
Bergen 26724,4 2
Stavanger 23008,2 3
Bærum 18984,6 4
Trondheim 15928,9 5
Kristiansand 8713,1 6
Asker 7236,1 7
Sandnes 6666,4 8
Drammen 5863,3 9
Fredrikstad 5226,7 10
Sola 5176,9 11 (nr 1 NæringsNM!)

Vekst i skatteinngang i 2010, i % (mill kr, 9mnd)

Kommune 2010M09 RANK2010 RANK endring Økt skatteinngang i %
1 Sørfold 227,8 242 46 46,6  
2 Frøya 416,3 155 48 46,4  
3 Sandøy 195 261 38 40,1  
4 Kongsberg 3035,6 23 5 23,2  
5 Ulstein 1143,9 68 13 22,7  
6 Hadsel 465,4 143 18 18,5  
7 Stavanger 23008,2 3 0 17,5  
8 Hamarøy 117,7 322 15 16,9  
9 Hole 579 122 12 16,8  
10 Froland 316,7 196 16 16,1  
11 Sørum 1372,2 50 10 16,1  

**

Boligpriser – toppliste nov 09 – nov 2010: (kilde: EFF)

REGIONER Prosent endring 09-10
Saupstad og Heimdal (Trondheim) 11%
Stavanger 11%
Bergenhus og Årstad (Bergen) 11%
Fyllingsdalen og Laksevåg (Bergen) 10%
SNITT Bergen 10%
Asker 10%
Larvik 10%
Sentrum og Byåsen (Trondheim) 10%
SNITT Trondheim 10%

Nye tall idag; Boligprisene er nå 6,7 prosent høyere enn i desember 2009, og 5,2 prosent høyere enn i august 2007, som var toppmåneden før nedgangen som varte til i november 2008. Korrigert for inflasjonen er prisene nå 3,9 prosent lavere enn de var i rekordmåneden august 2007.  Jeg skal forsøke å oppdatere listen over etter nye des tall…

Sykefraværs prosent 3kv 2010: 10 Beste fylker (NAV)

  2009 2010
Rogaland 5,5 4,8
Oslo 6,2 5,3
Sogn og Fjordane 5,8 5,6
Akershus 6,7 5,9
Hordaland 6,7 6
Vestfold 6,8 6
Møre og Romsdal 6,8 6,1
Sør-Trøndelag 6,9 6,2
Vest-Agder 7,2 6,2
Aust-Agder 7,2 6,4

Politiske partier – alle menigsmålinger des 2010 Aardal.info):

Hvor står partiene 9 måneder før kommune- og fylkestingsvalget?

AP 26,4%

H 26,0%

FrP 25,2%

SV 5,7%

SP 4,9%

KrF 4,7%

V 4,2%

R 1,5%

**

Musikk i 2010: (min egen liste!)

1 Arcade Fire (beste låt Suburban war)

2 Ariel Pink’s haunted grafitti (beste låt round and round)

3 Massive attack (beste låt Paradise circus)

4 White lies (single, Bigger than us)

5 Anthony and the johnsons (2009+2010, Another world)

6 Delphic (Doubt)

7 Rolling Stones (Exile on main street -72, nyutgivelse, låt Happy)

8 KENT (beste låt Team building)

9 Depeche Mode (live i Barcelona, dvd og cd, spes versjon 2009 låter)

10 the XX (Fantasy, eg. 2009 album)

Nyttårsfest-låt: «Barbra Streisand», med Duck sauce.

PS: skal forsøke et par 10 på bånn lister i løpet av uken…


JuleFakta: Skattekostnad, sykefravær mv.

desember 28, 2010

Noen ganger kommer SSB med veldig nyttige tall som er også er politisk sensitive. Denne gangen gjelder det skattetall på hvor mange årsverk som benyttes i skatteinnkrevingen (direkte på myndighetssiden). Ifølge SSB ble det utført 5618 årsverk i skatteetaten for å hente inn skatter fra personer og bedrifter i 2009. Det utgjorde en økning på 327 årsverk eller hele 6%.

I kroner og øre utgjorde kostnaden ca 4,7 mrd kroner, som var en vekst på 4%.

2 av 3 kroner brukt til skatteinnkreving var lønnskostnader. De gjør en viktig samfunnsjobb og den er nokså innbringende med ca 641 mrd i samlet skatt.

Totalt utliknet Skatteetaten 641 milliarder kroner i skatt i løpet av 2009. Dette var skatt som ble fastsatt for inntektsåret 2008. Av dette beløpet kunne 313 milliarder kroner tilskrives likningen av selskaper og 328 milliarder kroner likningen av personer.

Det er likevel viktig å påpeke at alle skattetiltak har en utgift og at samlet er beløpet langt høyere enn de 4,7 mrd. Det skyldes selvsagt effektivitetstapet som beregnes til minst 20% (av Findep) ved skattefinansierte tjenester. Feks tilpasser vi arbeidsmarkedet uoptimalt siden bedrifter ser høyere kostnader ved ansatte (lønn+arb giv avg), enn de ansatte vurderer i sitt arbeidstilbud.

Videre må vi ikke glemme all faktisk innrapportering som skjer i bedrifter og av personlige skatteytere. En tidsbruk som kunne vært benyttet til verdiskaping eller fritid, til økt glede for hele folket. Det utgjør nok langt flere mrd kroner årlig. For ikke å glemme alle ressurser på skattetilpasning eller omgåelse, en større svart økonomi, og utflagging av skattegrunnlag. les tall her

http://www.ssb.no/vis/skatt_statres/art-2010-12-21-01.html

**

SYKEFRAVÆR:

Sykefravær har spart regjeringen for 3-5 mrd i 2010, sammenliknet med «worst case» i 2009. De siste tallene fra NAV viste 20.12. at nedgangen fortsetter, men i lavere tempo på slutten av året.

Sykefraværet gikk ned 9,9 prosent fra 3. kvartal i fjor til samme periode i år. Det totale sykefraværet er dermed på 7,0 prosent og tilbake der det var for to år siden.

Reduksjonen i sykefraværet kan i stor grad forklares med en normalisering av antall tilfeller med sykdommer i luftveiene. I tillegg var det mange lange sykefraværstilfeller som dro fraværet opp i 3. kvartal 2009, som nå er avsluttet.

– Nå som effekten av både svineinfluensaen og finanskrisen er borte, ser vi at sykefraværet er tilbake på samme nivå som i 3. kvartal 2008, sier NAV sjefen.

Størst reduksjon i næringer med høyt sykefravær

Næringene med størst nedgang i det legemeldte sykefraværet 3. kvartal i år, er de samme som hadde størst økning 3. kvartal i fjor. Overnattings- og serveringsvirksomhet reduserte med 16,3 prosent, bygg- og anleggsvirksomhet med 15,7 prosent. Det legemeldte sykefraværet er høyest i helse- og sosialtjenester (8,1 prosent) og transport og lagring (7,2 prosent).

Som jeg har skrevet om tidligere er det en uheldig tendens til at ansatte og ledere i finanskrise-/konjunktur rammede næringer, utnytter sykelønn utover intensjonen i reglene. Det har også frisch-økonomer skrevet om.

Det blir veldig spennende å se hva Finanskriseutvalget skriver om disse tingene, og hva «implementering» av ny IA-avtale gjør med utfordringen i 2011!

les mer her http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Jobb+og+helse/Sykefrav%C3%A6rsstatistikk/Sykefrav%C3%A6rsstatistikk/261641.cms

**

Låt: Happy x-Mas med John Lennon.


SSB prognose;19.000 tapte jobber er ingenting?

desember 3, 2010

Joda, SSB sitt «nesten worst case» i utlandet scenario gir at det skapes langt færre jobber og flere går dukken. Det vil være vanskelig for mennesker som rammes og familiene deres. Jeg har selv vært arbeidsledig og det er en tøff opplevelse.

Men hva sier SSB egentlig og er det så farlig?

Min overskrift kunne vært; ”Norge klarer seg bra, uansett!” (i makro…)

De 19.000 tapte jobbene er ift en oppgang med 3-3,5% BNP vekst neste 3 år. Og enda viktigere – det er UTEN finanspolitisk respons, som er ganske usannsynlig. I nedgangen i 2002-2004 brukte vi mer penger enn 4%’en (lite fond den gang). I 2009-2010 ble det foreslått enormt høy pengebruk, før positive trender endret makrobildet, men det ligger mye off penger og jobber i AS Norge! Samlede off utgifter utgjør 6 av 10 kr målt mot alt vi produserer i fastlandsøkonomien (BNP FL).

Ledighet øker mye mindre enn 19.000 pga folk trekker seg ut til utdanning og andre effekter. En ledighet på 4% istfor 3,7% altså.

 Til sammenlikning tapte vi ca 25.000 industri jobber bare i 2002-2003, pga sterk krone (nede i 7,25 vs Euro på sterkeste jan 03). Det virkelige farlige scenario er at kronen blir en ny «trygg havn» eller oljevaluta, og at vi opplever rask styrking av kronen til 7,50 kr ?! SSB spår 8kr i tre år fremover, men mitt inntrykk er at den sammenhengen har de mindre kompetanse på, enn realøkonomiske sammenhenger hvor de er best i landet!

Da blir det todeling av økonomien og næringslivet nokså raskt forsterket, og politiske og geografiske utfordringer kommer til syne. Rente differansen går fra 1,6 til 2 %poeng fremover (prognose SSB). Alle vet at vi er den steinrike, lille fetter i nord, og mange andre land har stor gjeldsrisiko. 

Våre to største handelspartnere Sverige og Tyskland (og Norden ellers) klarer seg best i Europa pt.  Vi er en åpen økonomi, men vi tjener faktisk så mye på bytteforholdet i handelen (global etterspørsel, import vs eksportpriser), at vi klarer oss bra – NESTEN UANSETT HVOR dårlig 2/3 av EU gjør det i noen år fremover. Verden er urettferdig? Og Norge sitter på den grønne gren – igjen.

Nye tall – NAV og ledighet her, 2,7% eller 67400 personer http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/259891.cms

 Under finanskrisen dro aktører seg overraskende unna en liten kr valuta, men med oljepris på 90$ nå og fortsatt Asia etterspørsel, kan det snu. Som Gjedrem riktig har sagt; temaene i valutamarkedet endrer seg med tiden…

Derfor er både faglig og politisk forståelse av lavere oljepengebruk viktig, men med gjeldstyngede EU land og USA, trenger man ikke være romforsker for å se at norsk økonomi står bra i vinterkulda.

Det er selvsagt en masse gode reformer vi kan – og bør tilstrebe; på regioner og byråkrati, på næringspolitikk og innen utdanning. Men i makro er vi skikkelig bortskjemt i 2010-2012.

**

låt; Bigger than US, med White Lies (nov 2010).

Hvis du vil se hva NyAnalyse gjør; http://www.nyanalyse.no/


Lykkelig økonomisk vekst…

november 29, 2010

Krf ønsker seg målinger av opplevd lykke. Det er en (liten) internasjonal trend. Følger vekst i økonomi og tilfredshet hverandre tett? Skal vi bremse forbruket og starte «slow living»? Det hadde vært spennende med flere tall og sammenlikninger. Har mer rikdom i Norge gjort oss mer lykkelige? Ifølge Norsk monitor ga målingen et ja svar, ved at folk føler det bedre i 2009 enn på 80- og 90-tallet. Men vil det fortsette fremover?

Ifølge Aftenposten idag er Tyskland «en øy av lykke i ett pessimistisk Europa«. Betyr det at de har målt lykkegraden i alle land? Nei. det er bare det at veksten i landet og konsumet er høyere enn problemlandene (PIGS) mfl. Da er i tilfelle Norge «et lykkeland langt foran Tyskland«. For i den gamle stormakten har konsumet (og kjøpekraft?) stått ganske stille i ca 10 år.

Jeg har sett noen lykkemålinger for en tid tilbake fra Japans gode øk utvikling. I en lang periode øker opplevd lykke med utviklingen i økonomien, men så stopper sammenhengen opp. Kommer alle problemene ved å penger som skal prioriteres? Skal vi kjøpe ny bil, ta mer utdanning eller utvide huset? Det er hvertfall slik at privatøkonomien ikke følger «opplevd lykke» 1 til 1. Det er viktigst med forbedring i starten (les grensenytten er høyest), feks ved å kjøpe sin første bil eller spise godt. Ved senere skifte av bil eller bedre mat, tipper jeg at lykkeøkningen stiger relativt mindre.

Samme dag som Tyskland (og Norge) er øyer av «lykke» pga økonomisk oppsving, opplever Irland, UK og sør-Europeiske land kriser. Delvis selvforskyldt, men ille for innbyggerne. I forhold til lykkeforskning kan vi spørre; Føles det mindre tungt med motgang når mange land i vesten opplever det samme? Denne typen forskning på livskvalitet og tilværelsen er vanskelig, men noen miljøer forsøker. Les mer om dette i NB 2010 og s174 i NB 2011.

For Norge sin del kan samfunnsdebatten tyde på at enorm rikdom (+60% på 10år i disp realinntekt!), gir flere misfornøyde velgergrupper. Hver eneste dag er aviser og TV fullt av klager; på helsevesen, på skole, på politi, eldreomsorg osv.

Det har blitt kalt «rikdommens dilemma». Mer privatøkonomisk vekst, gir større krav til «gratisgodene» og tjenestene i samfunnet. Egentlig kunne egenandelen økt for kanskje 1/3 av oss? Men nordmenn er visstnok relativt lykkelige…

Kanskje er det bare media som overdriver? Vel, det finnes mange uheldige eks. Og ja, det er overdrivelser også. Men vi er på ulike «inntektsnivåer», også i Norge, selvom det er mindre forskjeller her.

Lykke er og blir subjektivt:

Jeg føler lykke av å starte egen bedrift. Andre føler lykke ved en trygg statlig jobb.

Noen føler lykke av å se på ny flatskjerm-TV på hytta. Jeg er lykkelig for at vi ikke har TV på fjellet. Andre har ikke tilgang på hytte, og strever kanskje med det.

Jeg opplever en liten lykkerus av å besøke en cocker valp med familien. Men den må fortsatt kjøpes for penger…

Barna vil gjerne at den skal hete «Lucky». Det er søtt, og passer bra for de fleste som vokser opp i Norge i 2010. Men ikke alle, og i Irland, Hellas og USA er det verre…

**

Låt; Lucky med Radiohead.


AS Norge opp fra dvalen!

november 23, 2010

 

Endelig skjer det noe med den økonomiske veksten i AS Norge. Nye tall fra SSB viser at fastlandsøkonomien har en årlig vekstrate på over 2% nå.  

Det er det klart beste kvartal siden før finanskrisen (2008-2009). Vekst fra forrige kvartal går opp til 0,9%, mot 0,5% i de to forrige kvartalene.

Også sysselsettingen løfter seg noe med 0,2% etter 3 kvartal med stillstand (uendret). Videre oppjusterer SSB 1.halvår 2010 noe, men beholder offentlig konsum som en underliggende driver. Privat konsum tar seg opp, som følge av lave renter og mer stabilt jobbmarked. Etter nullvekst i privat konsum i 2009, kom 3.kvartal 2010 inn med gode 1,3% vekst fra 2.kv (som var -0,2).

Hvis jeg skulle vurdere norsk økonomi isolert sett i makro, er det fristende å konkludere med friskmelding! Utfordringene ligger selvsagt i internasjonal økonomi, krisen i Irland og statsfinanser i mange andre land.

Hvordan vil det innvirke på en liten, åpen økonomi?

I tillegg må vi ikke glemme bort de kunstige stimuli som tiltakspakker, ekspansive budsjett og lav rente tilfører økonomien vår. Det gjelder ikke minst økt sysselsetting i kommune-Norge. Vi kan altså være i en situasjon hvor lavere vekst i utlandet hindrer overoppheting i Norge (1-2 år frem). Det er veldig vanskelig å se at statsbudsjettet for 2011 holder igjen. Det er egentlig nøytralt virkende, men utfra et historisk høyt nivå på off utgifter. De utgjør 6 av 10 kroner vi «produserer» i fastlands-Norge nå. Videre hindrer ikke 1 ny mrd ekstra til kommuner på dette.

Både industri og Bygg/anlegg opplevde igjen vekst, så sammen med høyere forbruk i privat sektor, håper jeg det balanserer ut effektene i norsk økonomi. Det er ikke riktig å kjøre på offentlig tiltakspakker over flere år, og vi vet at det er vanskelig med «timing» av off pengebruk.

AS Norge er dermed ute av dvalen, og hadde vi ikke handlet så mye med hele Europa (70-80% av norsk handel), så kunne vi konkludert med «full friskmelding» eller kanskje «fare for overoppheting»?

Pengebruken i Norge er i høyeste laget for et normalt 2011, så krisen ute kan paradoksalt nok være greit for Norge i makro.

http://www.ssb.no/knr/

Offentlig sysselsetting opp nær 40.000 – privat sysselsetting ned drøyt 50.000! 

SSB tallene viser at offentlig sysselsetting er nær 40.000 høyere nå enn i 2008 (snitt for året). Nemlig 796.000 sysselsatte.

For kommune-Norge er det vekst på 30.000 til 419.000 personer. Det er 3/4 av veksten i off sektor og nær 8% økning på 2 år. http://www.ssb.no/knr/tab-48.html

**

Låt: Coming up, med Paul McCartney (1980).Skatt per fylke, urettferdige Oslo tall igjen?

august 20, 2010

Utrolig bra at SSB fortsatt tør å publisere tall fordelt på fylker og regioner etter kritikken de fikk av herr Giske!

Det ser skikkelig urettferdig ut med sterk vekst i skatteinngangen for Oslo og Akershus, og nedgang for Telemark og Aust-Agder. Det er 1.halvår 2009 og 2010 (blå stolper) som viser dette bildet.  Det kan være noen spesielle saker som gjør disse fylkene spesielt negative.

Uansett – for å helle bensin på bålet – har altså Oslo en vekst i skatteinngang på ca 10% i første halvår!

Betyr det høyere verdiskaping, sysselsetting og bedre bedrifter i Oslo? 

Eller stabilt voksende byråkrati i stat, underliggende etater og Oslo kommune?

**

I første halvår har Oslo forbigått «oljeskattene» og blitt den største melkeku for stat og kommuner med ca 80,8 mrd innbetalt, mens oljeskatten står for ca 70 mrd. Så følger Akershus som nr 3 med 46,8 mrd og deretter Rogaland og Hordaland med hhv 43,3 og 34,9 mrd.

 Nå er ikke mest mulig skatt noe mål, og det er en fattig trøst for Giske og hans fylker i Trøndelag, at lavere oljeskatter blir oppveiet av Oslo og Akershus skatteinngangen. For vi kan vel ikke leve av å bare bo rundt Oslo-gryta alle sammen?

PS: Sør-Trøndelag har en skatteinngang på 18,6 mrd og kniper 5.plassen bak Hordaland og foran Buskerud (:-)

**

låt: Suburban War med Arcade Fire (2010).