Grønt gress og frisk luft ikke nok for unge kvinner

september 14, 2011

Morsom overskrift dette! Ikke vår denne gangen. Det er overskriften i Vårt Land over saken Aftenposten lagde 3.sept. lenke her http://m.vl.no/samfunn/article142573.zrm

AP sak http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4216380.ece

Valget gikk i favør av Høyre denne gangen. Er det blitt slik at de unge som flytter fra mindre kommuner og inn til byene, endrer politiske preferanser?

Kan det være slik at Høyres fremgang skyldes at flinke jenter og gutter er blitt «slaver» av byens politiske strømninger?

Stemmer ikke disse unge slik deres foreldre gjør eller gjorde lenger?

Er tidligere odelsgutter- og jenter blitt til jobb- og karrieresøkende innbyggere i byen?

Er fersk melk fra egne kuer skiftet ut med Caffe latte på hjørnet?

Er det lokale treffstedet i Rendalen skiftet ut med nettdating og fest til 03.00 i Oslo?

Det er i hvertfall tydelig at Høyre i 2011 fikk flest velgere i byene, i store deler av landet, eks Trondheim.

Å beholde troen på SP politikk når man bor langt hjemmefra er nok ikke lett. Dersom det var spennende private jobber i hjemkommunen, ville hjemflytting være langt enklere.

Det partiet som klarer å overbevise «bønder i by’n» om beste helhetlige og fremtidsrettede politikk, gjerne litt grønn også – vinner nok valget i 2013!

**

Ta kontakt hvis dere ønsker en regionanalyse med fokus på forgubbing, fraflytting, babyboom eller innvandring. epost terje@nyanalyse.no

**

Låt: Delillos med Suser avgårde og Sveve over byen?


Virkelig NyAnalyse boom – km mellom rådhus?

september 8, 2011

Det har vært en knalluke for bedriften vår – NyAnalyse.

Vi lanserte Byråkratibarometeret fredag 2.sept – og fikk 8500 treff på nettsiden første 2 dager. Jeg er storfornøyd med innovasjonen Andreas (min kollega) lagde til lanseringen iår. Hvis dere liker denne, har vi mulighet til å lage en tilsvarende for andre tall, oversikter eller rangeringer (:-)

http://www.nyanalyse.no/bb2011.html (for å sjekke din kommune)

  • Færre rådhus og større kommuner vil på sikt kunne frigjøre flere milliarder til bedre velferdstjenester.

Illustrasjon: Hvis alle kommuner kom ned på nivå med de 25 beste på lønnsutgifter til
administrasjon og styring per innbygger, gir det ca 3,5 mrd kroner i innsparing.
Det tilsvarer driften av rundt 5.000 sykehjemsplasser

Aftenposten kjørte saken vi jobbet med i juni allerede på lørdagen; og dette ble fulgt opp med  ros i DN på 6.sept.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4216380.ece

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN060911.jpg

Videre tok Asker og Bærum Budstikka tak i Byråkratimålingen her på første siden;

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/AB050911.pdf

Nettavisen fulgte opp med partifordelingen av byråkrati-Norge;

http://www.na24.no/article3223749.ece

Videre fikk vi JA fra viktig kunde til å gjøre en utredning og fakta til stor konferanse – virkelig bra!

Siden vi fortsatt har tid til analyser i høst, har vi tilbudt mange miljøer region- og forgubbings-prosjekter. Hvordan blir det i din region fremover med ulike alternative scenarier?

ta kontakt på mail terje@nyanalyse.no så lager vi noe nyttig til dere. Det kan bidra til økt forståelse, grunnlag for planer eller økt inntekt. Prøv oss da vel!

Vi holder gjerne foredrag på samlinger – og bruker gjerne humor i kombinasjon med faglighet.

Det kommer noe bra i neste MandagMorgen om byråkratiet i Norge – på selve valgdagen. Følg med!

**

Jeg måtte flire litt når Leder i Budstikka omtalte meg som «direktør» i NyAnalyse. For jeg er ikke en av direktørvenna til Jens 🙂

http://www.budstikka.no/nyheter/nodvendig-paminnelse-1.6472990

Flere andre viser interesse for våre faktaprodukter, så jeg gleder meg til høsten.

Å forenkle samfunnsanalyser kan være utrolig gøy!

Å finne nye sammenhenger er et viktig samfunnsoppdrag!

Vi finner tall som setter dagsorden!

**

I samarbeid med GeoData har vi funnet frem til korteste km og kjøretur mellom Rådhus i AS Norge. Mange steder er det bare 5-10 minutter!

Kortest er det mellom Skedsmo og Rælingen på Nedre Romerike, med 4,2 km eller 5 min kjøring. Lørenskog og Fet er ikke mye lenger unna.

Kanskje en ide (isolert sett) å slå sammen adm i kommunene eller slå sammen flere kommuner i området? Lønn til Adm ansatte utgjør ca 250 mill årlig i de fire kommunene- litt å spare til sykehjemsplasser? Men hvem skal være ordfører etterpå osv??

  • Klepp-Time (ca 7-8 min, 5km)
  • Tønsberg-Nøtterøy(ca 7min, 5km)

Kart over Rogaland-kommuner med ganske kort avstand; trykk for større bilde!


Kjære Senterpartiet. Ta hele landet i bruk!

mars 18, 2011

Nrk debatt mand 21.mars http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7558910

Det er på tide med en SP blogg igjen. Jeg har hatt noen tidligere; enten for regionreform, lavere byråkrati eller SP kommuner. Og denne helgene er det Landsmøte i Nord-Trøndelag.

Idag kom det noen tall som viser at SP er i større problemer enn noe kunne ane. Alle tall og fakta jeg kommer over, viser urbanisering, globalisering, fraflytting fra små tettsteder, lavere utdanning i SP kommuner, svakere næringsgrunnlag, og færre kunnskapsintensive bedrifter.

Kompetansearbeidsplass utvalget til Ulltveit-Moe forsøker seg på noen svar for å bruke hele landet. Mer, bedre vei er nærmeste mantra som passer med SP ønsker. Hvorfor ikke kommunesammenslåinger, lavere skatt på eierskap eller lokale grunderskoler? Men analysene de har med er viktige og stort sett faglige spennende!

Tilbake til alle tallene; SSB kom med nye skattetall som viser at Oslo og Akershus igjen drar fra resten av landet når det gjelder skatteinntekter. Det skyldes høyt utdannede mennesker kommer fra hele landet for å studere, jobbe eller bo. Alle flytte strømmer de siste 10 årene viser at storbyene og oljeregionen Rogaland tjener mer og utdanner seg mer enn resten av landet.

Se kommuneforskjeller i landet vårt her;

http://www.ssb.no/skatteregn/tab-2011-03-18-03.html

Vekst i skatteinngangen ialt jan-feb iår til Oslo, Akershus, Buskerud og Troms og et par andre fylker til ligger på 8-14%. Oslo på 20% økning.

De unge tiltrekkes byene, utdanning, spenningen, kulturtilbudet, andre unge mennesker og jobbmuligheter.

Se hvor skjevt passive trygdeordninger er fordelt i landet vårt;

Se hvordan grunder og etableringsmuligheter fordeler seg i landet vårt;

Dere ser dere selv at de tunge SP fylkene sliter med lite optimisme og stor fraflytting. Ett parti som snakker om å ta hele landet i bruk, har en stor tyngdekraft mot seg.

La oss se på befolkningsvekst i Norge;

Og sjekk ut VG snart…

Hva kan dere profittere på; slow living, grønn bølge, en-manns jobber i ny nettverksøkonomi, naturopplevelser, innovativ turisme, Farmen 1-2-3 TV – og Therese Johaug?

Det er litt igjen før landet ligger øde…

Låt; Det går likar no’ med DDE, eller Levva Livet med Åge Aleksandersen?


Hallo Kommune-Norge! Fakta?

november 11, 2010

 

NyAnalyse har bidratt i diskusjonen om kommunesammenslåing og byråkrati. Vi liker å finne tall som setter dagsorden. Vi har ambisjoner om å finne mer fakta og gi bedre grunnlag for beslutninger.

Vi er på Twitter (@NyAnalyse), og benytter sosiale medier flittig til å kommentere bla. samfunnsdebatt, grunderskap og kommuneøkonomi.

På tirsdag denne uken hadde jeg en innledning på politisk cafe i Førde. Det var spennende og lærerikt å høre direkte fra engasjerte innbyggere hvilke tanker de har om storkommune, lokalt næringsliv og utfordringene fremover. Det gjør jeg gjerne igjen! 

Fremover vil vi legge ut Kommune-Fakta, byråkratifunn eller svar fra Innbyggerundersøkelsen, 2-3 ganger i uken, slik at rådmenn, politikere, organisasjoner og media kan få tilgang på ny informasjon.

Vi starter med denne fra Innbyggerundersøkelsen (kilde Difi):

Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om det offentlige (både stat, kommune og fylkeskommune)? Det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet

 

 

 

 

Trykk på figur!

Konklusjon i dag:

Krf’ere (fra valget 2007) var mest fornøyde, så følger de rødgrønne velgerne (SP svar ifjor høst 🙂 ). Frp’ere er klart mest misfornøyd, et godt stykke foran litt mer fornøyde Høyre-velgere (fra 2007).

Dagens kommentar; av sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse:

– Det er bare å gratulere Hareide med ledertrøyen i Krf. Han virker som en oppegående og flink fyr med erfaring fra næringslivet. Bra det. La oss håpe at han vil finne nye løsninger for velferdstjenester i Norge, selv om Krf innbyggerne var mest fornøyde. Det må sies at de også har mest tillit til lokalpolitikerne i sin kommune. Jeg velger å tro at det ikke bare skyldes at man er mer godtroende i partiet.  Uansett, lykke til Knut Arild!

Figur:

Kilde: Difi, sammenstilt av NyAnalyse.

Vi kommer gjerne ut lokalt for å holde innlegg om våre funn, eller lager faktarapport på tema, fordelt på små og store kommuner, fylker  osv. Ta kontakt på terje@nyanalyse.no, eller se nettsiden http://www.nyanalyse.no/index.html

**

Låt; Shiny Happy people med REM, passer jo for Knut Arild Hareide?


Hallelujah, Senterpartiet vil ha færre kommuner!

november 8, 2010

Kommunehypen «goes to» tegneseriene. Da vet du at verden er i forandring…

Nyhet 9.nov: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7373212 

Det er så bra! SP  har kommet ut av skapet, og flere ordførere går inn for kommunesammenslåinger. Både Førde, Gaular og Naustdal har noe på gang, hvis vi skal tro Nrk idag. I VG for en uke siden stod det om Stjørdal og andre i Trøndelag.  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7371873

Imorgen setter NyAnalyse seg på flyet til Førde for å oppleve stemningen selv. Det kan være historie som skjer de nærmeste ukene i Sogn & Fjordane.

Jeg har mange tall i kofferten, som jeg skal presentere på et stormøte eller politisk kafe i regi av Førde AP. Det blir et veldig spennende møte med lokalbefolkningen.

For en liten smakebit, se her – spm og svar »

Hvor stor eller liten tillit har du til at kommunepolitikerne arbeider for befolkningens beste?»

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10025896&fb_ref=vgart_fbshare&fb_source=profile_oneline

**

Byråkratibarometer for fylket ser slik ut (øverste delen):

**

Låt: Hallelujah, med Jeff Buckley.


Skatt i kommune-Norge: «verden er urettferdig»

oktober 19, 2010

Igår slo NRK opp saken om hvor mye mer innbyggerne i Bærum betalte i skatt ifjor, sammenliknet med innbyggere i mindre kommuner i N-Norge. Rundt 3 ganger så mye.  Og DN lederen omtaler Byråkratibarometeret idag; http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN201010.jpg

Se og hør Skatte-saken her: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7342309 og http://www.nyanalyse.no/index.html (se knapp på høyre siden)

Hovedårsaken er høyere utdannelse hos folk i Asker, Bærum og Oslo. Høy etterspørsel etter bla. akademikere, spesialister og ledere fra store bedrifter og statsadministrasjon. Gode markedsforhold, mange etterspørrere etter tjenester – og bedre forhold for salg og innovasjon. Klynge effekter kan det også kalles, dvs at mange IKT og innovative virksomheter rundt storbyen gir større verdiskaping og lønnsevne over tid.  De finnes i hele  landet; Ulstein, Kongsberg, Harstad og Hammerfest er noen andre eksempler.

Hver tiende person i Asker og Bærum, minst, har 5 års høyere utdannelse eller mer. I Finnmark og Troms er det ca hver tjuende person. Det er mindre ulikheter i høyere utdannelse tom. 4 år i landet vårt. se tall her http://www.ssb.no/emner/04/01/utniv/tab-2010-06-25-01.html  Det skulle bare mangle at folk med høyest utdanning får høyest lønn, og dermed skatter mer. Men alle vet at det finnes mange unntak der ute, for markedet bestemmer (heldigvis) mye.Det er slik at ordfører i Bærum er misfornøyd med at 4/5 av skatteinntektene går til staten. Folk i Bærum får ikke beholde skatteinngangen selv, slik er velferdssamfunnet og distriktpolitikken sydd opp. Urettferdig?

I Nord-Norge argumenteres det med at alle statlige jobber for høyt utdannede ligger i Oslo området, og at bedriftene ikke har hovedkontor lokalt – men i hovedstaden. Det forsterker forskjellene. Urettferdig?

På Vestlandet har skatteinngangen økt kraftig gjennom oljeeventyret på 2000-tallet. De vil likevel ha mer av oljeskattene regnet lokalt fra virksomhet i Nordsjøen. Også urettferdig?

Ingen er fornøyd.  Bortsett fra finansministeren som sitter på 3000 mrd oljekroner i sin sparegris?

Hvis du vil finne ut om hvordan skatteinngangen er i din kommune, se her http://www.ssb.no/skatteregn/tab-2010-10-18-03.html

For personlige skatteligningstall (makro og per kommune) sjekk her;

http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2010/Skatteoppgjoret-for-20091/

Som dere skjønner er jeg skikkelig nysgjerrig på tall og fakta; Se også her-

http://www.nyanalyse.no/aktuelt.html

**

Låt:  the Scientist med Coldplay (2002).


Strøm ruler… på Vestlandet

august 18, 2010

Jeg kom over en artig statistikk hvor mange tusen innbyggere er spurt om følgende;

Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar følgende oppgaver? 

«Sikre strømforsyningen«

Her følger de spennende svarene fra Vestlandet pr parti:

 

Ser vi godt på de tallene er folket oppsiktsvekkende fornøyd med myndighetenes arbeid (høsten 2009) med fornøydhet helt oppe i 60-70%! Idag er muligens tallene litt annerledes?

Men ved å se på misfornøyde velgere for de ulike partiene kommer det frem noen nyanser. Det er nemlig slik at ca 20% av vestlandets SP og Frp velgere er misfornøyde.

På den annen side var kun 10% av AP og SV velgere misfornøyde, som jo er halvparten så mange som SP og Frp. Høyre ligger midt i mellom på 15% misfornøyde.

Det som er litt stilig med dette er at SP har hatt mandat i folket, sine velgere, til å kjøre hardt. Og SV og AP har følt mindre press om å bedre strømforsyningen. Jeg tipper nok at LO har kjørt på, men de er ikke vestlandsinnbyggere…

Så tema Strøm ruler i de politiske diskusjoner på Vestlandet for tiden! Nesten rart at ingen har bedt NyAnalyse om å gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering? Helt uavhengig selvsagt…

**

Låt: Electric feel – med gruppen MGMT.