Ungdomskoleresultater: Flinkest ungdom i Sogn&Fjordane!

april 29, 2011

 Se også SSB artikkel her http://www.ssb.no/emner/04/02/20/kargrs/

NyAnalyse har sammenstilt disse oversiktene for fylkene, basert på (foreløpige) Kostra-tall hos SSB.

De flinkeste avgangselever fra Ungdomsskolen finner vi i Sogn & Fjordane med 4,13 i snittkarakter ut 10.klassetrinn.

Så følger Akershus, Oslo og Hordaland på 4,07/4,06 i snitt.

*Grunnskolepoeng: Alle tallkarakterene for avgangselever summeres og deretter deles det på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. De fleste av karakterene som ligger til grunn for grunnskolepoengene er satt av lærere ved skolen og ikke en ekstern sensor.

** 

Låt: Another brick in the wall, part 2 med Pink Floyd.

Reklame

NyAnalyse lanserer «Befolkning og tjenestebehov mot 2020»

januar 10, 2011

NyAnalyse lanserer 11.januar en Fakta-rapport som tar for seg effektene fra befolkningsutviklingen på fremtidens 

tjenestebehov i kommune-Norge.

Se Aftenposten sak fra 10.jan her http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3980396.ece

Eldrebølgen vil prege Norge de neste 10-20 årene. De store etterkrigskullene vil frem mot 2020 nærme seg pensjonsalder. Det samme skjer i alle lokalsamfunn rundt i landet vårt. Det blir viktig å bygge ut kapasitet tilpasset utfordringene. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune kan bli tydeligere i nær fremtid. De som planlegger godt, vil klare utfordringene best.

NyAnalyse har utviklet en faktaserie hvor Kommune- og FylkesFakta samt Byråkratibarometeret ble lansert høsten 2010. Faktarapporten ”Befolkning og tjenestebehov mot 2020” er en nyttig rapport som gir en god oversikt for lokalpolitikere. Vi håper det i neste omgang kan bidra til bedre beslutninger i lokalsamfunn.

Last ned et eksempel og se pristilbud på Befolkningsrapport (Rakkestad) på www.nyanalyse.no

 – Ved hjelp av NyAnalyses befolkningsrapport for norske kommuner, kan ordførere og rådmenn planlegge bedre for fremtiden, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse AS.

 **

For mer informasjon kontakt gjerne:

Sjeføkonom Terje Strøm, mobil 46 44 10 09

Samfunnsøkonom Andreas Ringen, mobil 48 41 48 01

Sak fra Byråkratibarometer 2010;


Fremtiden – skapes i klasserommet!

august 11, 2009

For meg er Høyre Skolepartiet med stor S. Over lang tid i norsk politikk har Høyre pratet om å styrke læreren og å satse mer på matte, norsk og engelsk. Rett og slett endre innholdet i skolen fra en «kose» skole til en kunnskapsskole. Statsråd Clemet satte igang noe viktig, men vi må ikke stoppe nå.

Som pappa til barn i grunnskolen er det lett å se at lærekreftene er veldig varierte. Det er som i arbeidslivet ellers. Men en forskjell er det. Det som er sikkert er at jeg ikke godtar at mine barn kommer hjem fra en skoleuke uten ny kunnskap. Det betyr ikke at alt må være pugg av gangetabeller. Variasjon i læremetode fra fag til fag kan fungere og bør hele veien videreutvikles.

Tenk tilbake til din egen skolegang og lærerne dine. De som fikk ro i klassen var de med faglig tyngde og læreevner. De som ikke har det må kunne få tilbud om videreutdanning. Det skal Høyre sørge for. Neste utfordring er å finne den optimale kursingen for en lærer med langt større muligheter – til å skape læring hver eneste dag. Så kan vi foreldre sørge for at barna har brukbar oppdragelse hjemmefra…

Høyre vil bygge kunnskapslandet Norge. Det starter i 1.klasse med lesing, skriving og matte. Hvis vi lykkes, vil unge mennesker oppleve et mer positivt møte med jobblivet senere.

La oss alle bidra til at: 

Fremtiden skapes i alle klasserom i hele landet!

**
Låt: Pink Floyd – Another brick in the wall (part 2) – 1979