Mer pæ’eng til Sigbjørn Johnsen enn folk veit?

mars 15, 2010

Mannen er en pedagogisk mester og ingen kan rundlure det norske folk bedre enn selveste Mr Pensjon?

Jeg har lenge tenkt at lykkes man med lavere sykefravær, samtidig som det kommer normale statsutbytter (3-5 mrd) – og får igjen «utsatt skatt» (krisetiltak på 3-4 mrd) i 2010 og 2011, vil Johnsen vise «styrke» fra dag 1. Når jeg leser dagens Aftenpost blir jeg enda sterkere i troen.

I tillegg til nevnte momenter over følger selvsagt innhentingen til Pensjonsfondet hittil og lavere ledighet enn fryktet. Nå skal selvsagt Finansdepartementet korrigere «skatteinngang» og ledighetstrygd, men de har nok noen frihetsgrader på bakrommet, som ringreven Johnsen vet å utnytte?

Hele kabalen står og faller på RNB 2010 (mai iår) –

Hvor mye av statsutbytter kommer igjen (budsjettert med null)? Aktører: DnB, Cermaq, Aker mfl. Kommer det 2 mrd i 2010 og 2 mrd til i 2011?

Vil vi allerede nå se en nedgang i sykefraværet pga mediedeatt og rasling med ny lege praksis? I 2004 og 2005 gikk kostnadene ned med ca 4 mrd årlig (i realpriser) ifølge Statsbudsjett 2010, gul bok.

Nye bedrifter dukker opp, andre opplever litt bedre markeder – og det offentlige er i stadig vekst innen helse og sosial. Det er faktisk mange som skaper jobber selvom industrien reduserer sin virksomhet! Skatteinngangen fra personlige skattytere inkl arbeidsgiveravgift økte med ca 7 mrd i jan måned 2009 mot 2008, men «kun» ca 1 mrd videre i 2010. Snur dette til det bedre, vil statskassen styrke seg igjen.

Jeg tipper at den massive satsingen på barnehager (ligger langt over all FoU på budsjett, tror jeg…) – tar en pause nå. Også u-hjelp tar en pust i bakken (BNI gikk ned i 2009?)

Det er selvsagt noen kostnadsutfordringer som eldrebølgen, pensjonsbyrden for de mange i 60 årene, transportplan, behov i høyere utdanning (ved høy ledighet, større søkning) og 1,4 mrd «tapt» fra rederiskattårlig, samt et næringsliv (k-sektor) som ligger i dvale.

Jeg tror likevel at ringreven Johnsen vet hva han gjør, og årsaken til at han ikke lover for mye budsjettkutt i 2011 – kan faktisk være at 2010 vil vise en mindrebruk allerede i Revidert i mai. Det er ofte slik at den dyktige også har litt flaks på veien…

**

Låt for dagen: «Lucky man»  av The Verve (1995).