NyAnalyse lanserer «Befolkning og tjenestebehov mot 2020»

januar 10, 2011

NyAnalyse lanserer 11.januar en Fakta-rapport som tar for seg effektene fra befolkningsutviklingen på fremtidens 

tjenestebehov i kommune-Norge.

Se Aftenposten sak fra 10.jan her http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3980396.ece

Eldrebølgen vil prege Norge de neste 10-20 årene. De store etterkrigskullene vil frem mot 2020 nærme seg pensjonsalder. Det samme skjer i alle lokalsamfunn rundt i landet vårt. Det blir viktig å bygge ut kapasitet tilpasset utfordringene. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune kan bli tydeligere i nær fremtid. De som planlegger godt, vil klare utfordringene best.

NyAnalyse har utviklet en faktaserie hvor Kommune- og FylkesFakta samt Byråkratibarometeret ble lansert høsten 2010. Faktarapporten ”Befolkning og tjenestebehov mot 2020” er en nyttig rapport som gir en god oversikt for lokalpolitikere. Vi håper det i neste omgang kan bidra til bedre beslutninger i lokalsamfunn.

Last ned et eksempel og se pristilbud på Befolkningsrapport (Rakkestad) på www.nyanalyse.no

 – Ved hjelp av NyAnalyses befolkningsrapport for norske kommuner, kan ordførere og rådmenn planlegge bedre for fremtiden, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse AS.

 **

For mer informasjon kontakt gjerne:

Sjeføkonom Terje Strøm, mobil 46 44 10 09

Samfunnsøkonom Andreas Ringen, mobil 48 41 48 01

Sak fra Byråkratibarometer 2010;