Ukeslutt NyAnalyse – Rapport, film og nye prosjekter

november 4, 2011

For en lærerik uke!

NyAnalyse har vært med på rapport om norsk økonomi sammen med andre dyktige økonomer og Virkes ansatte. Se rapport her http://www.virke.no/dav/848280a8c0.pdf

Vi har fått lov til å være kreative, faglige og litt nyskapende  – sammen med andre. Da er det gøy å være entreprenør og verdiskaper!

Dersom din virksomhet ønsker å samarbeide om å finne nye sammenhenger i samfunnsøkonomien, ta gjerne kontakt med terje@nyanalyse.no

Hvordan går det med norsk økonomi? Og de alternative budsjetter?

Det går hvertfall bedre enn ellers i Europa. På den annen side kan vi forvente lavere vekst i Norge også fremover. Det skyldes at 70% av eksporten går til Europa, fortsatt.

Tall denne uken viste at sysselsetting og ledighet ikke er særlig svekket per i dag. I Europa har de forsøkt å stimulere SMB bedrifter og lage bedre rammevilkår. Her hjemme er det fortsatt de store som får mest politisk oppmerksomhet. De borgerlige partiene sitter og syr sammen sine alternative statsbudsjetter. La oss håpe at de prioriterer lavere arbeidsgiveravgift for oppstartsbedrifter med under 10 ansatte!

I neste fase av den økonomiske veksten vil de mindre bedriftene være viktigere. Det er fordi teknologien gjør oss smartere. Generasjon Y har dette under huden, og vi andre har erfaringene.

Kompetanseflyt sikrer vekst

Jeg er sikker på at flere burde skifte jobb oftere. Du tar med deg kunnskap til et nytt sted og lærer nye ting. På den måten går samfunnet fremover og verdiskapingen øker.

Dette må vi utrede nærmere, og jeg tar gjerne imot innspill på incentivordninger som sikrer mer flyt av kompetanse.

Nye prosjekter

Nå kjører NyAnalyse igang med prosjekter som kan medføre mer innovasjon i offentlig sektor, nye måter å måle tap av produksjon ved køer og spennende koblinger i boligmarkedet.

Men før det er det helgen! Ha en superduper helg!

**

Hvis du vil se hva NyAnalyse kan medvirke til, se her http://www.nyanalyse.no/

Vil du se filmen fra Virkekonferansen, se her http://presenter.qbrick.com/?pguid=13edecac-93a9-41b8-bf84-6311f32679c6


Finansdebatt: Les sjeføkonom Dørum i DN!

november 25, 2010

Følg finansdebatt her  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7396814

Idag er det Finansdebatt om et budsjett og noen skattevirkninger som bare finansdepartementet mener de forstår. De har monopol på økonomisk kunnskap – vel jeg benekter dette. Og jeg er veldig inspirert av Dørum i DN, og flere økonomer i Samfunnsøkonomen.

Og la meg legge til følgende sitat fra Knut Moum, ekspedisjonssjef i findep;

Alt i statsbudsjettet er usikkert og basert på anslag! (seminar i nov)

Det er det lett å glemme i kampens hete. Jeg mener det gir rom for mangfold, andre tolkninger og andre beregninger. Kunnskap om disse sammenhengene finnes flere steder i samfunnet enn hos finansdepartementet, og vi trenger nyanser og konkurranse på dette området – som de fleste andre områder hvor videreutvikling er viktig!

Leder i Samfunnsøk avslutter slik; om 15-20 mrd i endrede akt korr.

 
 

«Kan man ikke lage bedre prognoser, bør man i det minste klart redegjøre for usikkerheten i tallene. Da unngår man konspirasjonsteorier om at prognosene bevisst fordreies i ugunstig retning for å sikre seg at finanskomiteen holder seg på matta.»

 

Til Dørum i DN:

For det er så mye riktig i det han skriver om den store usikkerheten om budsjettvirkningene;

* Er rødgrønn pengebruk riktig?

* Hvorfor er akt korrigeringene en gåte og inkonsistente?

* Fungerer egentlig budsjettindikatoren (fra uvanlig høyt utgiftsnivå og med sterkt varierende skatteinntekter)?

Hvis dere fortsatt er i tvil om at Finansdepartementet har monopol på «økonomiske forutsetninger» i AS Norge, les Samfunnsøkonomen nr 8, hvor forsker i SSB Holmøy tar tak i mye av det samme;

* Han spør; Er det faglige eller politiske hensyn som har ført til at Nasjonalbudsjettet i liten grad beregner makroøkonomiske virkninger av politikken? Svarer; Synes dette er en klar svakhet.

* Nasjonalbudsjettet bør sammenligne hovedprognosen med flere alternativer, og presentere effekter på flere variable i mer en ett år fremover!

I den samme Samfunnsøkonomen skriver (Bjørnstad og Prestmo, SSB) om en tilfeldig og uklar aktivitetskorrigering av bla. oljepengebruk og skatteinngang. De sier:

* I 2009 ville det strukturelle underskuddet på statsbudsjettet vært hele 2,9 mrd lavere, … dersom metoden også aktivitetskorrigerte sykepengeutgifter. Leste i avisen idag at 3 mrd er på vei tilbake pga lavere sykefravær igjen. Se tidligere Blogg!

Vi er kommet til et viktig veiskille hvor samfunnsøkonomiske maktsentra har muligheten til å velge mellom åpenhet og samarbeid til felles beste, eller å tviholde på gårsdagens monopoltilstander. I den sammenheng bør vi se på opprettelsen av et uavhengig råd, samt mer bruk av dynamiske virkninger og flerårig statsbudsjetter.

Les mer om mine meninger om dette i Samfunnsøkonomen 14.des.

*

**

Låt; Takin’ it to the streets, med Doobie Brothers.


«Imagine»!

november 14, 2010

Jeg velger å oppdatere denne Bloggen om nyskaping, frihet og forandring idag. Det er fortsatt for mange som tenker snevert rundt samfunnsutvikling og nye løsninger. Vi er for fastlåst i gammelt tankegods, og lar oss dirigere av faglige maktmiljøer. Det er et sammentreff at det også er 30 år siden John Lennon ble skutt ned i 1980. Tragisk slutt for en genial musiker, men også en «forandrer» i sin tid. Jeg beundrer slike mennesker.

**

Vi trenger innovasjon. Vi må premiere bedriftene! Vi må senke skattetrykket, øke forskningen osv osv.

Jada, vi må gjøre alt dette og politikerne må gi sitt bidrag. MEN først og fremst handler det om oss selv; vi må ha viljen og lysten til å gjøre en forskjell. Smak på ordet «creare» på latin, som har gitt oss ordene creativity og kreativitet. Det betyr faktisk «å skape» på latin. Så min oppfordring er at vi tenker nye tanker omkring gamle utfordringer.

Vi kan ikke lenger stenge oss inne i en boks som ekspert på et fagområde. Det er de som tenker nytt og vil gjøre ting annerledes som vil klare seg best i «tekno-politikk»-samfunnet.

Jeg er nok mer utålmodig enn de fleste. På ca 15 år har jeg jobbet 5 ulike steder før jeg startet NyAnalyse i feb 2010, Det har vært enormt lærerikt med impulser fra offentlig sektor (SSB), privat næringsliv (Storebrand, c.Rel og NHO) og politikk (Hs stortingsgruppe). Hva har jeg lært?

* Fra offentlig sektor lærte jeg fag, tallbehandling og grundighet.

* Fra privat sektor erfarte jeg konkurransepress, egenutvikling , men også nedbemanning og konkurs! Samtidig lærte jeg mye kreativitet. For det kan faktisk læres, hvis miljøet legger til rette for det. Det virker litt fjernt idag, men jeg lagde foredrag i NHO på pensjon og globalisering, bygget opp med musikk og powerpoint. Låtene 9 to 5 med Dolly Parton, og Wild world med Cat Stevens gjorde susen.

* Fra politikk fikk jeg et unikt innsyn i politikk og Stortingets arbeidsrytme, inkl mediemakten. Jeg var imponert over hvor dyktige (de fleste) politikere var, og hvor mye de jobbet for fellesprosjektet. Men jeg er overbevist om at arbeidsformen må fornyes. Inntil 2008 brukte man fax til å sende 1000 spm til findep og tilbake igjen. Komiteene jobber altfor isolert med sine problemstillinger. Kun finanskomiteen må samle tråden ved budsjettbehandlingen.

Det var ikke minst for lite kreativitet. Jeg tror det skyldes urgamle regler om at kun de folkevalgte hadde talerett på gruppemøter, og flere andre samlinger. Videre burde rådgivere fra ulike partier ha noen flere møteplasser og møtes oftere, for å berede grunnen for samlende løsninger.

Mitt poeng er egentlig at nye tanker alltid må slippe til, og om du er direktør, stortingspolitiker eller ansatt så er ideen og løsningen like verdifull. En stor del av utfordringene kan løses nedenfra. Så mitt tips er at mange av dere tar sjansen, bytt jobb eller stilling, lag et prosjekt på tvers av kompetanse, eller rop ut «din gode ide»!

For NyAnalyse er det en viktig verdi å skape og være kreative; vi har også Nyskapende som ett av ordene som skal beskrive bedriften og oss selv. Det er like mye en påminnelse om at vi må jobbe smart.

Hvilke innovative saker kan to samfunnsøkonomer komme med? Vel, vi har utfordret kommune-Norge ved å utvikle Byråkratibarometeret 2010. Vi kobler blogg, nyanalyse.no, og twitter, forsøker å samle fakta og tall til nytte for flere på bluelines09.wordpress.com. Samtidig leverer vi enkle faktaoversikter til markedets mest fornuftige pris, om fylker og kommuner, markedsutvikling mv.

Tenk hvis vi kunne lage en Apps til Iphone hvor ledere, ansatte og media, kunne laste ned «siste viktige fakta» tilpasset ditt neste møte eller foredrag!!

Tenk hvis vi kunne danne møteplasser hvor kommuneadministrasjon fikk utveksle ideer med «de beste» eller personer fra bedrifts-Norge?

Det kreative samfunn er i startgropen, ikke nødvendigvis bare innen IKT og teknologi, men på smart organisering og læring.

Tenk så mye mer vi kan utnytte sosiale medier i en nær og effektiv kontakt mellom innbyggere og ordførere i norske kommuner!

Hvis du har en ide om hvordan «alle» kunne lære og bli mer effektive i norske kommuner, vil vi gjerne høre om det!

Se også her http://mandagmorgen.no/«glemmer»-å-bruke-ansattes-kreativitet

Husk at vårt samfunn idag ikke er en endestasjon, men på vei mot nye og bedre løsninger! Da trengs «forandrere» som Lennon, så husk å «creare» !

**

Låt: Power to the people! og Imagine, av geniale John Lennon.


Norge 2040: Forandring krever mot til å tenke nytt!

oktober 9, 2009

Norge anno 2009 er på de fleste områder noe helt for seg selv. Energimangel i verden har bedret norsk nasjonalformue kraftig. Vår pengerikdom er heldig, men hindrer reformer, hver eneste dag. Det blir alltid tenkt langs de samme gamle løsningene.

Vi har råd til å beholde regional forvaltning lite effektiv. Vi har råd til å subsidiere landbruk og norske sjøfolk. Vi har råd til å la offentlig sektor levere en veldig stor andel av tjenester på områder hvor det finnes private alternativer. Folk i de tusen hjem bryr seg ikke om hvor tjenesten kommer fra, så lenge den virker bedre! På områder idag, innen helse og eldreomsorg er det sløseri å holde på gammeldagse systemer. Stortinget er på nytt satt sammen med et flertalls-tyranni som forrige periode. Da går Norge i halv fart på reformsiden som er en utrolig viktig del av økonomien.

Over til finanskrisen som kun ble spådd av noen veldig få økonomer (Dr Doom – som kanskje var heldige?). La meg forsøke en tankemodell:

Det norske (og sikkert internasjonale) økonom-miljøet er delt inn i soner med spesialkompetanse på et par hovedområder

– overordnet makroøkonomi (realøkonomien) inkludert modeller for arbeidsledighet, konsum og investeringer. Typisk SSB, finansdepartementet, Norges Bank og NHO mfl.

– akademia med Økonomisk institutt på UiO (Oslo), andre steder og flere profilerte profesorer derfra som kan mye om modeller, makroteori og ulike spesialfelter (utviklingsøkonomi, miljø, arbeidsmarked mv.)

– økonomer i banker, meglerforetak og finansmarkedet, som flytter penger, handler valuta og aksjer, og utviklet derivater. En helt annen mikro/produktrelatert verden enn teori-rytterne over. Her fikk internasjonalt (hvertfall) folk med statistisk metode og matte boltre seg med risikoberegninger som trolig svært få av deres egne sjefer forstod skikkelig.

Disse miljøene rekrutterer relativt lite på tvers historisk (samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer) – og har ulike profiler. Alle premissleverandører, om det er Norges Bank, departementer eller næringsorganisasjoner, har store «huller» i sin kompetanse. Ta din kunnskap og la den vandre, ville jeg sagt…

Kombinasjonen av «ekstrem» spesialisering, ny teknologi, rask globalisering, liten breddekompetanse og svakt tilsyn i noen viktige land, må få deler av skylden for FINANSKRISEN. At dyktige fagpersoner blir 20 år i samme funksjon, på samme sted, gir ikke fornyelse og er hvertfall dårlig samfunnsutnyttelse av kunnskap.

I oppryddingen fremover er det viktig at økonomer får mer kompetanse på tvers av nisjeområder, og jeg mener for mange forsker for lenge – på det samme – i små ensomme grupper. Ansett flere med erfaring fra bedrift og næringsliv i finansdepartementet – en god ide?

I den virkelige verden er også analyse- og samfunnsdebatten i Norge veldig skjevt fordelt. Det sitter flere hundre økonomer i departementer, SSB og andre etater og lager analyser – mer eller mindre – med tanke på å støtte en rødgrønn videreføring av en «norsk modell». Trygghet foran alt, kan den også kalles.

I privat sektor er det selvsagt noen analysemiljøer som jobber for verdiskaping, borgerlige verdier, forbedring og forandring. Men det blir for spredt, for lite og i denne sammenheng for mangfoldig i målsetningene.

Inspirert av den høytidelige åpningen av Stortinget ved vår kjære Konge, ble det klart for meg at Norge kan forandres – ved at dyktige miljøer jobber sammen – og med ett klart mål om en ny, friere samfunnsdebatt. Norge mangler en stemme fra økonomer og andre fagpersoner som vil tenke nytt – som ikke er bundet av arbeidsgiver eller partipolitikk – og som ikke nødvendigvis er kjente medieprofiler idag.

Kanskje lille Norge er klar for en ny bevegelse – et større prosjekt – for å sikre bedre analyser av de store fremtidsutfordringene. For å sikre at ikke alle tenker likt og lite spennende. Det kan gjerne hete « Scenarier 2040» og må starte snart!

**

Låt for dagen:  Kanskje kommer Kongen – Knudsen& Ludvigsen (1983) eller Hjernen er alene – De lillos…