Oljeskatten 27 ganger større en ventet i 1974-75

desember 14, 2011

Se BT fredag 6.januar! Under følger noen av tallene på lønn og lenke til SSB-tall.

Først en økonomisk NyAnalyse nyhet;

I oljemeldingen fra 1974 trodde man at oljeskattene fra oljevirksomheten kunne bli på nivå med inntektene fra tobakksavgiften. For 2012 er det anslått i Statsbudsjettet at tobakksavgiften innbringer ca 8,2 milliarder kroner. Oljeskattene vil hente inn rundt 225 milliarder kroner i 2012 hvis utviklingen blir omtrent slik finansdepartementet trodde i fjor høst. Er det fordi folk har sluttet å røyke?

Det tilsvarer omtrent 27 ganger inntekten fra tobakksavgiften. Videre kommer det også utbytte fra Statoil og andre inntekter. Dette viser hvor vanskelig det er å spå om fremtiden!

”Den første dråpe olje fra Nordsjøen” (Oljemuseet i Stavanger)

Fra tidligere:

Vi er det nye, europeiske ”Kuwait” – eller annerledes Norge, hvor oljeklyngen går så det griner, mens vanlig industri og varehandel bremser ned. Derfor er dagens rentekutt med 0,5%-poeng et virkelig sjansespill med neste års lønnsoppgjør. For de offentlig ansatte er jobben trygg og renten står bom stille.

– Det er ganske uvirkelig at renten settes ned fra 2,25 til 1,75% i ett land hvor vi har ca 3% arbeidsledighet og mangel på arbeidskraft innen olje, ingeniør og bygg og anlegg. Men vi lever tett innpå Europa som står på kanten av stupet i slutten av 2011.

Samme dag kommer tall fra SSB som viser at lønnsveksten i olje- og gassnæringen øker med ca 5% til 60.000 kr i månedslønn anno 2011.

Månedslønna i oljesektoren opp 2 800 kroner

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 60 600 kroner per 1. oktober 2011. Dette var en økning på 2 800 kroner, eller 4,8 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Poeng: Administrerende direktører hadde i snitt en månedslønn på 68 400 kroner i 2010. I den øvre halvdelen av oljeklyngen er snart alle lønnet som Adm.dir! Hvor skal dette ende?

For andre sektorer er avlønningen mer moderat, feks varehandel:

Varehandel: 1 100 kroner mer i månedslønn

Heltidsansatte i varehandel hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 36 200 kroner per 1. september 2011. Dette var en økning på 1 100 kroner, eller 3,1 prosent, fra samme tidspunkt i 2010.

Snittlønn olje: 727.200  kr

Snittlønn varehandel: 434.400 kr

Lønn snitt i industrien tror jeg ligger rundt 460.000 kr.

Hvor ville du anbefalt å starte utdanning og arbeidslivet/karriere?

Du tjener i snitt 67% mer i måneden i olje- og gassnæringen enn varehandelen i Norge anno 2011.

Og fremover blir det større forskjeller? Ja, det tror jeg!

Håper virkelig at sønnen min velger ingeniørutdanning når den tid kommer…

Lenke;

http://www.ssb.no/lonnolje/tab-2011-12-14-01.html

http://www.ssb.no/lonnvare/tab-2011-12-14-02.html

http://www.ssb.no/lonn/

**

Hvis du ønsker tilgang på NyAnalyses fagmiljø 24/7. Meld din interesse for NyAnalyse-konto her post@nyanalyse.no


Giske i trøbbel: Norge er «made in China»

november 30, 2010

Globalisering og handel virker – og det virker spesielt bra for lille Norge og store Kina!

En helt enorm utvikling i råvarepriser de siste 10 årene har medført at norske innbyggere gjennom sin del i AS Norge, har opplevd ca 60% økning i realdisponibel inntekt. Det er stor velstandsøkning fra et ganske høyt nivå.

Konsumet i Norge har i snitt økt med 37% fra år 2000, og da har vi inkludert en finanskrise med nullvekst i 2009. Vi har blitt båret frem på ryggen av kinesisk etterspørsel etter energi, metaller og vannkraft mv. Norge er på mange måter «made in China» fra 2000 til 2010. Kanskje ikke så rart at boligpriser og hyttebygging har «tatt av»?

De andre europeiske landene har det tøffere. De har ikke aluminium, olje og gass, fisk og vannkraft. Som oftest er klær og skoproduksjon i sør-Europa utkonkurrert av Kina, India eller Vietnam. Eventuelt Bulgaria eller Øst-Europa? Da er det verre med lokale jobber.

Dersom Giske og Norge hadde lykkes med å få til en omfattende ny bilatereal handelsavtale med Kina, kunne vi fortsatt oppgangen i mange år til. Fredsprisen har i beste fall forsinket dette. Etter at Støre fikset delelinjen i nord med Russland, tror jeg de borgerlige (i selvopptatt forstand) skal være glad i Kina’s snubletråd…

Det gjelder å være smartere enn de andre i business og forhandlinger. Jeg tipper på at Kina ser Norge som en grei prøvekanin på en handelsavtale i 2011 likevel. Det er ganske mye råvarer, organisasjonslære og teknologierfaring norsk næringsliv kan tilføre vekstmotoren Kina.

Gang på gang kan vi slå fast at vi er heldige, vi er rike og vi er egenrådige!

Vi opplever lave renter, høy lønnsvekst, oljepriser på 75-90$ pr fat, vi får handle med EU uten å være medlem, vi får lekt med de store i miljøpolitikken. En stor andel kvinner i arbeid, tilgang på servicemindede svensker, byggearbeidere mfl fra Polen, sikrer arbeidskraften, selvom for mange er syke av vanlige nordmenn.

Hvilke problemer har vi? I makro, veldig få. Kanskje at ungdom ikke tror de trenger å jobbe. Muligens at for mange tenker staten tar vare på oss – uansett. Betingelser for lokale eiere og jobbskapere kunne vært bedre, men politikere ser ikke «problemet» i dag. Eller at hele Europa faller tilbake, og vi dras med i dragsuget. Vel, det kan bli ille. Men så lenge Kina kjører på, har vi noen fordeler!

I februar 2011 er det VM på ski her hjemme. Det kan bli «typisk norsk å være selvgod»?

**

Låt: Simply the Best, med Tina Turner.


Lønnsvekst høye 4,5% i 2009!

mai 25, 2010

Forrige uke kom tall som viste at årslønnsveksten i 2009 ble klart høyere enn man trodde i revidert budsjett. Oppjusteringen fra 4,1 til 4,5 % gjør det vanskeligere å klare det optimistiske 3,25% lønnsmålet for hele økonomien, som regjeringen la inn i RNB. Det skyldes at lønnsoverhenget i 2010 blir høyere. Videre er ikke oppgjørene ferdige. Men faren er betydelig for at det kommer en utgiftssprekk…

Fra SSB sin artikkel:

Oppjustert vekst i årslønn1

Tall for 2009 er revidert som følge av at ny informasjon er innarbeidet. Nye tall viser at veksten i årslønn for alle lønnstakere fra 2008 til 2009 er revidert opp fra 4,1 prosent til 4,5 prosent. Veksten i lønn per normalårsverk er oppjustert fra 3,5 til 4,1 prosent. Hovedgrunnen for oppjusteringene er ny informasjon om lønnssummer for 2009 fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret publisert 18. mars i år.

http://www.ssb.no/knr/

Og her er fasit fra de siste årene fordelt på områder, hvor offentlige har ligget over privat, i 2008 og 2009:

les Ørjasæter E24 blogg http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/orjasaeter/article3664091.ece

låt: Let it loose eller Happy fra nyutgivelsen av Rolling Stones klassiker «Exile on main st».


Offentlig ansatte som lønnsgissel i Revidert!

mai 19, 2010

Jeg skjønner godt hvis LO stat, Unio og andre fagforeninger er forbanna nå. Regjeringen har blandet seg direkte inn i lønnsoppgjøret ved å sette ned lønnsveksten fra 3,5 til 3,25%. Og begrunnelsen om lave oppgjør i frontfagene virker ikke helt troverdig. Jeg har en snikende mistanke om at det har med kommuneøkonomi og samlede utgifter på statsbudsjettet å gjøre.

For ved hjelp av lavere lønnsutgifter i statlig og kommunal sektor, omtrent diktert av regjeringen – og i tillegg økende skatteinngang for fastlands-Norge, er det mulig å holde igjen på kravet om mer overføringer til kommune-Norge i Revidert og opplegget for 2011 (kommune prop’en). Det er ganske smarte saker dette. Lavere rente enn prognose i Nasjonalbudsjettet er sikkert også benyttet.

Det er nemlig slik at Regjeringen følger gjennomsnittlig prognoser til andre økonom miljøer på BNP vekst (2,1%) og arbeidsledighet (3,5%). En nedjustert arbeidsledighet skal vel normalt øke lønnsveksten marginalt…

Men på lønnsvekst drar Johnsen og co ned prognosen under de andre «forstå seg på’ere» i Norge, fra 3,5 til 3,25% – midt i lønnsoppgjøret for offentlig sektor. Det må provosere mange i fagforeningene rundt om.

Intensjonen er god for norsk økonomi. Lavere lønnsvekst gir normalt mindre kostnadsvekst, lavere inflasjon og mindre behov for raske renteøkninger. Det kan være en hjelp for K-sektor, hvis de lykkes med å presse lønnsveksten ned i 3,25%. En gang tidligere på 2000-tallet ble lønnsveksten såvidt lav, i 2004, ifølge TBU. Da hadde 25.000 jobber innen industri gått tapt i årene foran, og en sterk krone helt nede i 7,25 per Euro var medvirkende årsak.

På den annen side har de gitt seg mindre handlingsrom ved å oppjustere sykepenge kostnaden på grunn av overheng fra toppåret 2009. Litt mystisk at de ikke tror på tiltak, kombinert med samfunnsdebatten gjennom vinteren. Jeg har skrevet det før, men det ble faktisk 4 mrd i innsparing i 2004 og 2005 etter forrige «oppvåking» av IA avtalen. Hvorfor ikke nå? De sparer kanskje denne glad-nyheten til 2011-budsjettet. Alle tiltak er ikke ferdig utformet, vistnok.

Det er mye på statsbudsjettet som er lønnsavhengig som trygd, pensjon, dagpenger mv i tillegg til betaling for lærere og sykepleiere. Kan det være slik at Regjeringen drar ned tallet for arbeidsledighet og lønnsvekst for å redde sitt eget skinn? Rett og slett fordi kuttene ble for vanskelige i Revidert? Det er nemlig noe som heter ostehøvel kutt på finanspolitiker språket. Men egentlig har vel de rødgrønne tatt alle offentlig ansatte som gisler i mai 2010!

I andre land i sør-Europa kuttes derimot lønningene med 10-20% som er en annen virkelighet. Dermed virker kanskje den dramatiske Euro-krisen til at LO og co svelger litt lavere lønnspålegg likevel? Ryktene sier at LO aldri dukket opp på høringen om Revidert. Tilfeldig? Neppe…

Fakta: Dagpenger er kuttet med 940 mill kr pga lavere ledighet i RNB 2010. Lønnsutgifter er kuttet med 650 mill kr pga lavere lønnsprognose. Sykepenger er oppjustert med 590 mill pga høyere sykefravær inn i 2010. Lavere lønnsvekst burde gitt lavere sykepenge utbetaling. Sykepenger til selvstendige næringsdrivende er nedjustert med 70 mill kroner pga stopp i veksten og lavere lønnsprognose.

**

Låt: Fragile tension med Depeche Mode.