78.000 flere kommuneansatte siden 2005?

august 23, 2011

Det var utrolig godt med nesten vanlig politsk debatt igjen!

Etter mine 3,5 år som rådgiver på Stortinget sitter det litt i ryggmargen fortsatt. Men Nyanalyse lever ikke av politisk synsing, men gode utredninger og faktainnsamling. Dette kæn vi!

Under debatten dukket det opp 78.000 flere ansatte i kommunene, slik jeg forstod Stoltenberg.

Jeg hadde hørt 48.000 sist gang dette var oppe i en debatt, tror det var Raymond Johansen da.

Trykk på tabell for større!

Her er det 48.000 flere ansatte som var fasit i slutten av 2010! link her http://www.ssb.no/emner/06/01/komregsys/

Men statsministeren farer vel ikke med løgn?

Den siste tabellen med tall fra SSB fra idag (nasjonalregnskap) viser at kommuneansatte har vokst videre på ett halvår fra slutten av 2010 til hele 528 300 ansatte i 2kv 2011. Det er i tilfelle en økning på ca 30.000 ansatte på et halvt år, jf tabell over.

Saken er den at den første tabellen er registerbaserte tall. Den siste er NR:stall. Så dukker 520.000 opp for 4kv 2010. Da er siste halvårsveksten mindre ekstrem.

Det betyr at årene med Finanskrisepakke, tiltak mot kommuner og stor opplåning har dratt tallet på ansatte opp så mye!

Faktasjekk NyAnalyse: ok

link http://www.ssb.no/knr/tab-46.html

Tallet stemmer sånn cirka, men hvor mye er egentlig flere byråkrater og mer administrasjon?

Jeg satte dere på sporet…

Kontakt NyAnalyse, så fikser vi det sikkert! terje@nyanalyse.no


Kommuner taper på befolkningsvekst!

august 23, 2011

Les DN idag hvor Navarsete utfordrer Høyre kommuner om å gå til valg på kommunesammenslåinger. Enig det, stå opp for mer fornuftig regionstruktur.

La meg vise en årsak til at noen kommuner liker seg som småkommune.

Det er et eget småkommunetillegg på nær 11 millioner årlig. Grensen for å få dette går ved 3200 innbyggere. Videre er det satt en forutsetning om at kommunen ikke har ekstraordinær høy skatteinngang (feks kraftkommuner). For kommuner som ligger rett under denne grensen er det økonomisk idioti å få flere innbyggere! Perverse incentiver kaller samfunnsøkonomer dette.

Eksempler på kommuner rett under 3200 innbygger er Øystre Slidre og Sør Aurdal i Oppland og Lund i Rogaland. Sør Fron i Oppland er på vei til å passere 3200 innbyggere. Eller sørger de for at dette ikke skjer? For det er penger å tape for kommunen hvis de kommer rett over grensen!

http://m.nrk.no/m/article.jsp?art_id=16805306

**


Problemer «big time» i kommune-Norge

august 18, 2011

Link Agder sak her http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10097936

Måling av utgifter til byråkrati er spennende saker. Mange venter i spenning og flere medier ønsker å fronte tallene.

Hvordan går det hos fjorårets vinner Røyken?

Hvilket parti topper med antall på topp 20 listen?

Er det samme kommunene på bunn i år også?

Sjekk ut saken om SP ordfører i Lom som ikke støtter SP ordfører i Skjåk.

Jeg kan nevne at lønnskostnader til politisk styring (ordfører mv) per innbygger (fra Barometeret) er på 575kr i Lom og 660kr i Skjåk. De har ganske likt antall innbyggere.

Adm utgiftene samlet er på 4-5000 kr i hver kommune. Hvor ligger de på Byråkratibarometeret tro? I 2010 lå Lom rett foran Skjåk med litt bedre score, men rundt 350.plass.

Innbyggerne i Oppland kommunene betaler mye for å sørge for minst mulig samarbeid!

Les Vg sak om kommunetullet her http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10089451

**


Byråkratibarometer 2011, kommer snart!

august 17, 2011

Ifjor lagde vi i NyAnalyse ett Byråkratibarometer som målte utgifter til «administrasjon, styring og kontroll» i norske kommuner for 2009.

Røyken, Larvik og Tønsberg hadde lavest byråkratibyrde per innbygger foran Karmøy og Porsgrunn. Bergen var beste storby.

VG lagde denne saken som ordfører i Røyken likte godt http://nyanalyse.no/presseklipp/VG081010.jpg

Bergensavisen lagde denne

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/BA111010.pdf

Budstikka lagde denne saken

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/AB271010.pdf

Nå kommer snart tallene og rangeringen for 2011, basert på 2010 tall fra norske kommuner i Kostra-databasen til SSB.

Hvordan blir 2011 rangeringen? Det blir publisert tidlig i neste uke. Mange der ute venter i spenning.

Vi jobber med å utvikle en web-løsning som nyskaping for 2011 publiseringen. Ett eksempel som interessevekker for Nesodden er vist nedenfor. Ta kontakt (terje@nyanalyse.no) hvis dere ønsker å bestille en utvidet Byråkratianalyse for en eller flere kommuner, hvor vi går mer detaljert til verks i sammenlikningen. Den koster 5.000 kr eks mva for årene 2008, 2009 og 2010 for en sammenlikning av 2-3 kommuner. For større oppdrag finner vi en rimelig pris.

Det kan være veldig nyttig i valgkampen videre!

Les om at 7 av 10 lokalpolitikere vil slå sammen kommuner her http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10089440


Fakta på bordet i kommunevalgkampen

august 14, 2011

Det har vært en trist og uvirkelig sommer. Vi er alle berørt av de fæle hendelsene i Oslo og på Utøya. Tankene går aller mest til de som har mistet en av sine nærmeste.

Samtidig er det viktig at kommunevalgkampen gir god informasjon til innbyggere i norske kommuner. Det gjelder skole, barnehage og eldreomsorg i de neste 4 årene. Demokratiet vårt fortjener en opplyst og saklig valgkamp.

NyAnalyse har laget region og befolkningsrapporter til mange kunder i løpet av året som er gått. Vi har satt sammen nyttige sammenlikninger og vurdert byråkratiet i norske kommuner. Det har vært kjempespennende og lærerikt.

I løpet av de fire ukene frem mot valgdagen vil NyAnalyse komme med nytt Byråkratibarometer som måler utgifter til adm, styring og byråkrati i hele landet. Vil Røyken kommune fortsatt ligge på topp med minst byråkrati?  Se link til dette her http://nyanalyse.no/bb.html

Det er mange ulike nøkkeltall som viser hvor godt ulike kommuner styrer. Se feks NHO Service sin oversikt over mulig innsparing ved bruk av beste praksis i leveranse av eldreomsorg og hjemmepleie. http://www.nho.no/offentligsektor/mer-velferd-for-pengene/

Det er veldig viktig at tall og oversikter kommer ut til folket eller avisene. Politikere og alle andre må gjøre sitt til at valget 12.september viser de viktigste forskjeller.

På den måten kan demokratiet vise sin styrke i en utfordrende tid.

**


Sommersalg: Fakta om din kommune og region!

juni 20, 2011

NyAnalyse har det siste året levert nyttige fakta om regioner og kommuner i hele landet.

Vi har gitt svar på hvordan det står til med byråkratibyrden lokalt med vårt Byråkratibarometer. http://www.nyanalyse.no/aktuelt.html

Vi finner tall som setter dagsorden!

 Rapportene gir innsikt i følgende viktige tema i ditt lokalsamfunn:

 –          Byråkratiet i din kommune (Røyken og Larvik beste kommuner!)

–          Resultat i skolen (Sogn & Fjordane beste fylke)

 

–          Behov for barnehageplasser

–          Eldrebølgens virkninger på tjenestebehov (Vekst 67 år+ dobles i Hordaland kommuner fremover!)

–          Lokal næringsvirksomhet; Hvor stor andel private jobber?

–          Fraflytting og befolkning; Vekstkommune eller forgubbing?

 Slike gode FAKTA vil bidra i din lokale kampanje i valget til høsten!

 Bestill en faktarapport fra NyAnalyse i dag – og vær beredt til intens valgkamp fra august.

Vi gjør jobben for deg i sommer!

Mange av tallene finnes i Kostra, men vi har forenklet og plukket ut viktige nøkkeltall. Her er link til Kostra-tallene http://www.ssb.no/kostra/

 Se eksempler på NyAnalyse rapporter her

Tjenestebehov i din kommune fremover http://www.nyanalyse.no/filer/Befolkningsrapport.pdf

Faktarapport din kommune vs fylkessnitt http://www.nyanalyse.no/filer/Elverum.pdf

Fakta i ditt fylke vs nabofylke http://www.nyanalyse.no/filer/Vest-Agder.pdf

Vi utarbeider også skreddersydde utredninger og faktaoversikter!

Ta kontakt på epost terje@nyanalyse.no eller tlf 46441009.


Da Keynes kom til kommune-Norge!

juni 16, 2011

Jens og Keynes reddet AS Norge fra Finanskrisen. De landet sammen med SP trygt ute i kommune_Norge.

De siste 5 årene har sysselsetting i store og små kommuner økt med 14% i årsverk, 11 % i sysselsetting – og nå krysser vi den magiske halv milion ansatte i norske kommuner.

Er det bare Jens og Keynes? Nei, alle partier har vært med på ferden. Men det kunne vært noe mindre vekst hvis pengene kunne gå til bredere satsinger enn offentlig ansatte.

Hva er så konsekvensen?

1. Høyere lønnsvekst, slik det kom frem til RNB 2011. Dvs et høyere kostnadsnivå og samme regionstruktur. Uheldig.

2. Flere byråkrater (noen trenger vi, men…) – hver 6.kommuneansatt er regnet som Byråkrat (adm posten).

3. Ingen kommune sammenslåinger (pengene kommer jo hvert år) – svake incentiver sier vi økonomer.

4. Store reformer – overdragelse av barnehageansvaret til kommuner, fylkesveier til fylkeskommuner (17mrd?) og ny Samhandlingsreform – uheldig at dette kommer før justering av antall kommuner. Men vi har råd i makro…

Konsekvenser av da Keynes, Jens og SP ryddet opp i Finanskrisen. Stillstand og Status quo! Og nå vil Samhandlingsreformen måtte smøres med noen mrd – og INGEN har oversikt over alle disse sektorene. Litt som årsaken bak kollapsen i internasjonalt finansmarked i nasjonal forstand?

Vi står stille på den rike oljeøya vår – alle andre land rykker tilbake til start.

Det er typisk norsk å være – god… på bruk av oljepenger til offentlig sysselsetting og holde uendret skattenivå.

Vel, hvis vi ser bort fra et par milliarder (opp til 7,1 mrd) i eiendomsskatt – og bompenger fra bilistene – men det er jo bare monopolpenger…


Koselige tall om kommuner! Kostra – NEW

juni 15, 2011

http://www.ssb.no/vis/kostra/art-2011-06-15-01.html

Fra Kommunal Rapport;

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå syner at det ved årsskiftet var 499.000 tilsette i kommunal sektor. Det er over 3.500 fleire tilsette enn SSB rekna med, då byrået la fram førebelse tal for tre månader sidan.

Samstundes er talet på årsverk omtrent uendra frå dei førebelse tala i mars. Det tyder at dei tilsette i kommunane arbeider meir deltid og mindre fulltid. Ei kommunal stilling er i snitt på 76,8 prosent no, mot 77,1 prosent i 2008, syner tala frå byrået.

Det er i kommunane veksten har vore større enn venta. Samanlikna med 2009 har talet på tilsette auka med 2 prosent, eller nær 10.000 personar.

**

Så mye tar din kommune i eiendomsskatt

Aldri før har så mange kommuner hentet inn så mange kroner på eiendomsskatt. Eiere av hus og hytter må ta mesteparten av den økte regningen. Her kan du se hva kommunene krever av boligeierne.

Liste over kommuner som tar mest;

http://www.kommunal-rapport.no/id/11207094.0

Tabell;

 


Distrikts-Norge sliter, fraflytting og færre kvinner!

juni 6, 2011

Kvinner forsvinner!

NyAnalyse har laget flere regionoversikter det siste året; og tendensen er klar; forgubbing, fraflytting og færre kvinner i alderen 20-39 år i småkommuner!

Som dere ser fra figuren over, er det en dramatisk nedgang for de små kommuner for kvinner i alderen 20-39 år. Hele 17 % færre i de mest fruktbare aldersgrupper enn for 10 år siden. I kommuner med under 3000 innbyggere.

For de store byene er det motsatt; 12% flere kvinner i alderen 20-39 år, som betyr ca 21.000 flere enn for 10 år siden. Det gjelder i byer over 80.000 innbyggere.

Forgubbing av landsbygda!

Det samme skjer med de eldre, seniorer og virkelig eldre.Se her:

I de minste kommunene under 5.000 innbyggere øker andelen seniorer og eldre (60+) opp mot 28% av befolkningen lokalt. Det er langt vanskeligere utfordring enn i de større kommunene, hvor unge mennesker flytter inn.

 Årsaken til forbedring i gruppen under 1000 innbyggere følger av at noen kommuner har kommet fra over 1000 personers gruppen i løpet av siste 10 år. Det er ikke en reell forbedring i småkommunene siste 10 år!

Ta kontakt med NyAnalyse hvis dere ønsker en regionoversikt på befolkning, kvinner, fraflytting, etableringer, bedrifter, eller annet! Epost er terje@nyanalyse.no

Vi leverer tall du har nytte av – raskt og til fornuftig pris!

Se også denne prognosen fra NHO på sysselsettingsbehov i Norge for 2011; store regionforskjeller der også!

 

Trykk på figur for å lese!


Ungdomskoleresultater: Flinkest ungdom i Sogn&Fjordane!

april 29, 2011

 Se også SSB artikkel her http://www.ssb.no/emner/04/02/20/kargrs/

NyAnalyse har sammenstilt disse oversiktene for fylkene, basert på (foreløpige) Kostra-tall hos SSB.

De flinkeste avgangselever fra Ungdomsskolen finner vi i Sogn & Fjordane med 4,13 i snittkarakter ut 10.klassetrinn.

Så følger Akershus, Oslo og Hordaland på 4,07/4,06 i snitt.

*Grunnskolepoeng: Alle tallkarakterene for avgangselever summeres og deretter deles det på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. De fleste av karakterene som ligger til grunn for grunnskolepoengene er satt av lærere ved skolen og ikke en ekstern sensor.

** 

Låt: Another brick in the wall, part 2 med Pink Floyd.