Virkelig NyAnalyse boom – km mellom rådhus?

september 8, 2011

Det har vært en knalluke for bedriften vår – NyAnalyse.

Vi lanserte Byråkratibarometeret fredag 2.sept – og fikk 8500 treff på nettsiden første 2 dager. Jeg er storfornøyd med innovasjonen Andreas (min kollega) lagde til lanseringen iår. Hvis dere liker denne, har vi mulighet til å lage en tilsvarende for andre tall, oversikter eller rangeringer (:-)

http://www.nyanalyse.no/bb2011.html (for å sjekke din kommune)

  • Færre rådhus og større kommuner vil på sikt kunne frigjøre flere milliarder til bedre velferdstjenester.

Illustrasjon: Hvis alle kommuner kom ned på nivå med de 25 beste på lønnsutgifter til
administrasjon og styring per innbygger, gir det ca 3,5 mrd kroner i innsparing.
Det tilsvarer driften av rundt 5.000 sykehjemsplasser

Aftenposten kjørte saken vi jobbet med i juni allerede på lørdagen; og dette ble fulgt opp med  ros i DN på 6.sept.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4216380.ece

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN060911.jpg

Videre tok Asker og Bærum Budstikka tak i Byråkratimålingen her på første siden;

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/AB050911.pdf

Nettavisen fulgte opp med partifordelingen av byråkrati-Norge;

http://www.na24.no/article3223749.ece

Videre fikk vi JA fra viktig kunde til å gjøre en utredning og fakta til stor konferanse – virkelig bra!

Siden vi fortsatt har tid til analyser i høst, har vi tilbudt mange miljøer region- og forgubbings-prosjekter. Hvordan blir det i din region fremover med ulike alternative scenarier?

ta kontakt på mail terje@nyanalyse.no så lager vi noe nyttig til dere. Det kan bidra til økt forståelse, grunnlag for planer eller økt inntekt. Prøv oss da vel!

Vi holder gjerne foredrag på samlinger – og bruker gjerne humor i kombinasjon med faglighet.

Det kommer noe bra i neste MandagMorgen om byråkratiet i Norge – på selve valgdagen. Følg med!

**

Jeg måtte flire litt når Leder i Budstikka omtalte meg som «direktør» i NyAnalyse. For jeg er ikke en av direktørvenna til Jens 🙂

http://www.budstikka.no/nyheter/nodvendig-paminnelse-1.6472990

Flere andre viser interesse for våre faktaprodukter, så jeg gleder meg til høsten.

Å forenkle samfunnsanalyser kan være utrolig gøy!

Å finne nye sammenhenger er et viktig samfunnsoppdrag!

Vi finner tall som setter dagsorden!

**

I samarbeid med GeoData har vi funnet frem til korteste km og kjøretur mellom Rådhus i AS Norge. Mange steder er det bare 5-10 minutter!

Kortest er det mellom Skedsmo og Rælingen på Nedre Romerike, med 4,2 km eller 5 min kjøring. Lørenskog og Fet er ikke mye lenger unna.

Kanskje en ide (isolert sett) å slå sammen adm i kommunene eller slå sammen flere kommuner i området? Lønn til Adm ansatte utgjør ca 250 mill årlig i de fire kommunene- litt å spare til sykehjemsplasser? Men hvem skal være ordfører etterpå osv??

  • Klepp-Time (ca 7-8 min, 5km)
  • Tønsberg-Nøtterøy(ca 7min, 5km)

Kart over Rogaland-kommuner med ganske kort avstand; trykk for større bilde!


Lokalpolitisk fagkonferanse – demonstrasjoner og opptur

februar 20, 2011

Det var mye snakk om konferansen hvor NHO skulle lære Høyres lokalpolitikere å konkurranseutsette tjenester. Fagforbundet demonstrerte utenfor ved start av lørdagens konferanse.

NyAnalyse hadde to innlegg om byråkratibarometer og befolkningsgruppers tjenestebehov. Det var utrolig hyggelig gjeng å holde innlegg for. Positive, engasjerte og med gode innspill og spørsmål etterpå.

Jeg presenterte blant annet dette;

 

Det var gøy å kunne avsløre hvor høyt kommunene på topp 15 var året før:

**

—Mellomstore og store kommuner gjør det best. Årsaken er bla. stordriftsfordeler i administrasjon av kommune-Norge.
—Lønnskostnader til administrasjon årlig per innbygger varierer fra  1500 kroner hos de 20 beste kommunene til ca 7500 kroner hos de 20 nederste på oversikten.
—Utgifter til administrasjon i kommunene som andel av total-utgifter i kommunen varierer fra under 5 % til langt over 20 %.
—Kommunesammenslåinger i hele landet vil over tid frigjøre penger til velferdstjenester lokalt.

NB! Barometeret gir ikke vurdering av kvaliteten på administrasjon eller andre tjenester.

**


1001 kommunetall for ditt lokalsamfunn!

januar 18, 2011

Vi har lovet å legge ut tall og fakta fra fylkes- og kommune-Norge på Bluelines.

Vi finner fakta som setter dagsorden i ditt lokalsamfunn!

http://www.na24.no/article3066310.ece

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/VG170111.pdf

http://www.nyanalyse.no/filer/Befolkningsrapport.pdf

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/sjekk-ufoereandelen-i-din-kommune-3388347.html

* trykk på bildet over for å lese tabell !

Oslo er eneste fylke med nedgang i andel uføre siste 10 år!

hva skjer? Innflytting av friskeste unge mennesker og innvandrere?

Bedre jobbmarked, flere utdanningsplasser, høyere utdanning og bedre helse?

Mindre aksept for uførhet og passivitet i Oslo?

**

Låt; Another world med Anthony and the Johnsons (2008).


NyAnalyse lanserer «Befolkning og tjenestebehov mot 2020»

januar 10, 2011

NyAnalyse lanserer 11.januar en Fakta-rapport som tar for seg effektene fra befolkningsutviklingen på fremtidens 

tjenestebehov i kommune-Norge.

Se Aftenposten sak fra 10.jan her http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3980396.ece

Eldrebølgen vil prege Norge de neste 10-20 årene. De store etterkrigskullene vil frem mot 2020 nærme seg pensjonsalder. Det samme skjer i alle lokalsamfunn rundt i landet vårt. Det blir viktig å bygge ut kapasitet tilpasset utfordringene. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune kan bli tydeligere i nær fremtid. De som planlegger godt, vil klare utfordringene best.

NyAnalyse har utviklet en faktaserie hvor Kommune- og FylkesFakta samt Byråkratibarometeret ble lansert høsten 2010. Faktarapporten ”Befolkning og tjenestebehov mot 2020” er en nyttig rapport som gir en god oversikt for lokalpolitikere. Vi håper det i neste omgang kan bidra til bedre beslutninger i lokalsamfunn.

Last ned et eksempel og se pristilbud på Befolkningsrapport (Rakkestad) på www.nyanalyse.no

 – Ved hjelp av NyAnalyses befolkningsrapport for norske kommuner, kan ordførere og rådmenn planlegge bedre for fremtiden, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse AS.

 **

For mer informasjon kontakt gjerne:

Sjeføkonom Terje Strøm, mobil 46 44 10 09

Samfunnsøkonom Andreas Ringen, mobil 48 41 48 01

Sak fra Byråkratibarometer 2010;


Topp 10 i 2010; boligpriser, byråkrati, sosiale medier og musikk

januar 2, 2011

Det har skjedd mye i 2010. La meg forsøke å oppsummere året med noen topp 10 lister som betyr noe for ulike deler av AS Norge, selvsagt kombinert med mine egne interesser 🙂

NyAnalyses Byråkratibarometer 2010:

Byråkratibarometer – 10 beste kommuner 

1 Røyken (6) Buskerud
2 Larvik (1) Vestfold
3 Tønsberg (2) Vestfold
4 Porsgrunn (5) Telemark
5 Karmøy (26) Rogaland
6 Ski (12) Akershus
7 Bergen (4) Hordaland
8 Nedre Eiker (7) Buskerud
9 Sandefjord (10) Vestfold
10 Sandnes (3) Rogaland

Fjorårsplassering i parantes! Ikke tidligere offentliggjort.

**

NHOs NæringsNM:

1 Sola

2 Flora

3 Bømlo

4 Stavanger

5 Førde

6 Austevoll

7 Lund

8 Herøy (MR)

9 Ullensaker

10 Fusa

**

Twitter Barometer (kilde Areca)

Nr Kommune Fylke  Folketall  Followers Twitter%
1 Utsira Rogaland                218 598 274,31 %
2 Berg Troms                926 159 17,17 %
3 Gulen Sogn og Fjordane             2 302 339 14,73 %
4 Sirdal Vest-Agder             1 790 239 13,35 %
5 Torsken Troms                899 106 11,79 %
6 Overhalla Nord-Trøndelag             3 577 390 10,90 %
7 Tana Finmark             2 912 272 9,34 %
8 Grong Nord-Trøndelag             2 361 217 9,19 %
9 Tysfjord Nordland             2 007 160 7,97 %
10 Nes Buskerud             3 420 228 6,67 %

**

Skatteinngang pr kommune: toppliste første 9 mnd. (mill kr, SSB)

Kommune 2010M09 RANK2010
Oslo kommune 95904,8 1
Bergen 26724,4 2
Stavanger 23008,2 3
Bærum 18984,6 4
Trondheim 15928,9 5
Kristiansand 8713,1 6
Asker 7236,1 7
Sandnes 6666,4 8
Drammen 5863,3 9
Fredrikstad 5226,7 10
Sola 5176,9 11 (nr 1 NæringsNM!)

Vekst i skatteinngang i 2010, i % (mill kr, 9mnd)

Kommune 2010M09 RANK2010 RANK endring Økt skatteinngang i %
1 Sørfold 227,8 242 46 46,6  
2 Frøya 416,3 155 48 46,4  
3 Sandøy 195 261 38 40,1  
4 Kongsberg 3035,6 23 5 23,2  
5 Ulstein 1143,9 68 13 22,7  
6 Hadsel 465,4 143 18 18,5  
7 Stavanger 23008,2 3 0 17,5  
8 Hamarøy 117,7 322 15 16,9  
9 Hole 579 122 12 16,8  
10 Froland 316,7 196 16 16,1  
11 Sørum 1372,2 50 10 16,1  

**

Boligpriser – toppliste nov 09 – nov 2010: (kilde: EFF)

REGIONER Prosent endring 09-10
Saupstad og Heimdal (Trondheim) 11%
Stavanger 11%
Bergenhus og Årstad (Bergen) 11%
Fyllingsdalen og Laksevåg (Bergen) 10%
SNITT Bergen 10%
Asker 10%
Larvik 10%
Sentrum og Byåsen (Trondheim) 10%
SNITT Trondheim 10%

Nye tall idag; Boligprisene er nå 6,7 prosent høyere enn i desember 2009, og 5,2 prosent høyere enn i august 2007, som var toppmåneden før nedgangen som varte til i november 2008. Korrigert for inflasjonen er prisene nå 3,9 prosent lavere enn de var i rekordmåneden august 2007.  Jeg skal forsøke å oppdatere listen over etter nye des tall…

Sykefraværs prosent 3kv 2010: 10 Beste fylker (NAV)

  2009 2010
Rogaland 5,5 4,8
Oslo 6,2 5,3
Sogn og Fjordane 5,8 5,6
Akershus 6,7 5,9
Hordaland 6,7 6
Vestfold 6,8 6
Møre og Romsdal 6,8 6,1
Sør-Trøndelag 6,9 6,2
Vest-Agder 7,2 6,2
Aust-Agder 7,2 6,4

Politiske partier – alle menigsmålinger des 2010 Aardal.info):

Hvor står partiene 9 måneder før kommune- og fylkestingsvalget?

AP 26,4%

H 26,0%

FrP 25,2%

SV 5,7%

SP 4,9%

KrF 4,7%

V 4,2%

R 1,5%

**

Musikk i 2010: (min egen liste!)

1 Arcade Fire (beste låt Suburban war)

2 Ariel Pink’s haunted grafitti (beste låt round and round)

3 Massive attack (beste låt Paradise circus)

4 White lies (single, Bigger than us)

5 Anthony and the johnsons (2009+2010, Another world)

6 Delphic (Doubt)

7 Rolling Stones (Exile on main street -72, nyutgivelse, låt Happy)

8 KENT (beste låt Team building)

9 Depeche Mode (live i Barcelona, dvd og cd, spes versjon 2009 låter)

10 the XX (Fantasy, eg. 2009 album)

Nyttårsfest-låt: «Barbra Streisand», med Duck sauce.

PS: skal forsøke et par 10 på bånn lister i løpet av uken…


Bruk av sosiale medier i kommune-Norge

november 29, 2010

Det er store muligheter ved å bruke nye løsninger og mer moderne kommunikasjon med innbyggerne. I sin konklusjon til Innbyggerundersøkelsen 2009, del 2 (nov 2010); sier Difi nettopp dette!

http://www.difi.no/artikkel/2010/11/innbyggerundersokelsen-store-utfordringer-med-saksbehandlingstid-og-tilgjengelighet

Sjekk disse nyttige og ferske resultatene utført av Areca. – for noen Aha-opplevelser;

1. 55% av landets kommuner bruker digitale kanaler. Den mest brukte kanalen er Facebook (32%), fulgt av Twitter (18%), video (17%), chat (12%) og blogg (11%).

2. Av kommunene som bruker Facebook er det 54% som bare sender ut informasjon, mens 41% har en dialog og svarer på henvendelser fra innbyggerne. 5% av kommunene har liten eller ingen aktivitet på sin Facbookside.

Tilsvarende tall for Twitter er 58% (enveis), 26% (toveis) og 16% (ingen aktivitet)

3. Hver annen kommunene sier at deres mål med sosiale medier er å få en bedre dialog med innbyggerne. Halvparten av disse har aldri besvart en eneste henvendelse på Facebook eller Twitter.

4.  I 3 av 4 kommuner er det uenighet/usikkerhet om hvem som har det overordnede ansvaret for digitale kanaler. Et eksempel på dette er en kommune hvor ordføreren mener at informasjonssjefen har ansvaret, IKT-sjefen mener at rådmannen har ansvaret og informasjonssjefen mener at IKT-sjefen har ansvaret!

Les rapport her http://www.areca.no/wp-content/uploads/2010/11/Kommunale-Kanaler-2010.pdf

Så her er det rom for forbedringer, nye løsninger og bedre strategier i kommunikasjon med innbyggerne. Kongsvinger vant en kåring nylig, som beste nettsted av norske kommuner. Vi henger oss på gratulasjonene!!

Hadde vi hatt makten, ville vi sendt de flinkeste ut for å lære bort triksene. Eller valfart til Kongsvinger? http://www.kongsvinger.kommune.no/no/Artikler/Hjelp/Lenker/Sosiale-medier/

http://www.slideshare.net/audwan/kongsvinger-kommune-satser-p-sosiale-medier-snipped

Tillegg; Statsråd Aaserud sa dette 17.nov hos Difi:

«Dette krever utrettelig og systematisk arbeid, først og fremst på følgende områder:

  • Det skal bli lettere for innbyggerne å forholde seg til det offentlige.
  • Offentlig sektor  må satse målbevisst på bedre brukerretting: Gjennom delegering til førstelinjen, ved å gjennomføre bruker- og innbyggerundersøkelser, og ved å tilpasse tjenestene til brukernes rettigheter og behov.
  • IKT skal brukes slik at kommunikasjonen i størst mulig grad skjer digitalt.
  • Arbeidet med et klart og enkelt språk, skal ha høy prioritet i årene som kommer«

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av-fornyings–og-kirke/2010/innbyggernes-behov.html?id=624992

NyAnalyse er gjerne med i arbeidet for forenkling, mer selvbetjening og bruk av sosiale/ digitale kanaler i den viktige dialogen med innbyggerne!

**

Låt: The model, med Kraftverk?


Kunnskap, kapital og kremmere gir høyere lønn!

mai 28, 2010

Noen ganger er politikken kjiip. Alle krangler med alle på autopilot og nye tanker fra ett parti når ikke opp fordi tema ikke er medievennlig nok. Eller fordi velgere kan mislike tanken på senere pensjonsalder, mer konkurranse i offentlig sektor eller færre kommuner. Noen ganger må vi gjøre det som er best for landet og tjenestenivået!

La meg ta et par viktige momenter hvor «politikken» feiler;

Fleksibel pensjonsalder på 62-70 år

Når vi lever så mye lenger, hvorfor skal da oppegående ansatte gå ut av arbeidslivet ved 62 år. Det kan komme en bølge av «ny Afp’ere» som går av ved 62 år etterhvert. Jeg har alltid ment at 64 år burde vært nedre grense. Det hadde vært tilpasset behov for arbeidskraft, folks helse og levealder, og samfunnsøkonomien. Grensen på 62 år følger helt sikkert av Afp grensen for offentlig ansatte og «sliterne» i privat sektor. Gammeldags og utdatert grense mener jeg. Såvidt jeg vet ingen partier som har fremmet noe slikt i arbeid med ny pensjonsreform.

Smartere jobbing og økt innovasjon, spesielt i offentlig sektor.

Den tynge finansieringsbyrden ved eldrebølgen fra 2020 kan løses i offentlig sektor med bidrag fra privat sektor. Som vi ser av frontfag modell vil høy produktivitet i privat gi høyere lønn, og det følges opp med ca samme lønnsvekst i offentlig sektor. Derfor mener jeg det er kritisk viktig at svake kommuner lærer av gode kommuner. At eksterne leverandører får muligheter til å overføre innovasjon og kunnskap til offentlig (og motsatt?).

Selvsagt må det etableres flere stor-kommuner som på sikt skaper bedre tjenester, større fagmiljøer og flere stordriftsmuligheter. Stortingsflertallet vil det, men ett parti blokkerer. De andre er for feige til å si fra tydelig nok. Det krever arbeid lokalt, men det kan ikke vente. Det vil også gi innsparinger i mrd klassen årlig, som kan benyttes til kjøp av tjenester eller roboter.

Bedre teknologi er del av løsning

Vi har sett det i privat sektor og markedsløsninger at mer kapital og teknologi bak hver ansatt gir høyere produktivitet. Det er faktisk mulig å investere i roboter som tar de tyngste løftene i sykehus og eldreomsorg. Går vi mot det kalde samfunnet? Nei, ved å bidra til mindre tid på tunge løft kan det frigjøres tid til menneskelig kontakt. Det kan også få ned sykefraværet hos ansatte i helse og sosial sektoren. Samfunnsøkonomiske gevinster i stor skala?

Bruk noen av mrd som kommer til å bli spart i norske kommuner under streiken på «sammenslåings prosjekter» og kjøp av roboter til tunge løft?

Flere grundere og entreprenører

Vi må sette sykepleierne fri fra statens monopol. Det er stort potensial i mennesker som vil endre grå systemer. Det må ligge muligheter også i kvinnedominerte yrker til å satse på private løsninger og egen bedrift. Statlig monopol har godt av konkurranse og folk vil ha frihet til å velge. Over tid vil dette skape høyere produktivitet og høyere avlønning i nye sektorer.

Premier god miljøadferd høyere

Lag flere og sterkere miljø incentiver for moderne mennesker. Se på bilavgift systemet med andre øyne. Jeg leste nylig at øremerking av bensinavgift til miljø formål gjorde bilister villig til å betale klart høyere avgift. Så hvorfor ikke øremerke deler av bensin- og disel avgiften til bedre vilkår for el bil, hybrider og kollektiv satsing?

Som samfunn må vi være mer villig til å lære mer av de beste. Hvorfor er Finland så mye mer effektive på sykehusdrift? Hvordan klarer Danmark å redusere tallet på kommuner fra 271 til 98 på noen få år? Hvorfor klarer ikke Norge å budsjettere bedre over flere år med samferdselsinvesteringer? Er det riktig at privat miljøutvikling ofte rømmer ut av Norge?

Norge ligger på verdenstoppen – i mye. Vi har både hell og gode omstillingshistorier fra næringslivet. Fra 2010 til 2020 gjelder det å vise ny handlekraft og åpne opp for det moderne Norge. Det eller de partiene som klarer den oppgaven, vinner valget i 2013!

**

Låt: Work to do, med Isley Brothers.