Karmøy, Porsgrunn og Ski best på byråkrati

september 2, 2011

Karmøy, Krf topper Byråkratibarometer 2011

«Færre rådhus gir flere sykehjem på sikt, sier Terje Strøm i NyAnalyse.

http://www.na24.no/article3221322.ece

http://www.nyanalyse.no/filer/BB_PM_2011.pdf

Det kan være 3,5 mrd i mulig innsparing hvis norske kommuner driver kommunen (byråkratiet) like effektivt som de 25 beste. Det betyr i tilfelle ca 5000 sykehjemsplasser ekstra i kommune-Norge.

Det er kun på adm og styring. I tillegg kommer de nesten 30 mrd Aftenposten legger frem på tjenestesiden (skole, helse, barnehage)!

Mer igjen for pengene er like aktuelt, selv om landet renner over av nye oljemilliarder, eller hva sier du, Erna?

**

De 20 beste kommuner på Byråkratibarometeret 2011 er:

Karmøy Rogaland
Porsgrunn Telemark
Ski Akershus
Ullensaker Akershus
Røyken Buskerud
Bergen Hordaland
Trondheim Sør-Trøndelag
Larvik Vestfold
Haugesund Rogaland
Horten Vestfold
Ålesund Møre
og Romsdal
Nedre
Eiker
Buskerud
Bømlo Hordaland
Sandnes Rogaland
Sandefjord Vestfold
Sogndal Sogn og Fjordane
Rana Nordland
Tønsberg Vestfold
Klepp Rogaland
Risør Aust-Agder

Halve svaret på eldrebølgen? DN innlegg

mars 30, 2011

Hele innlegget fra DN kan lese her http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN060411.jpg

Som samfunnsøkonom liker jeg illustrasjoner på mulig innsparing. Hvis vi sparer noen millioner på en mer effektiv organisering, kan flere mennesker få jobb og flere få pleie uten økt budsjettramme. Jeg tror det er her vi finner halve svaret på eldrebølgens enorme utfordring. Det er så enkelt, men så vanskelig som mer offentlig innovasjon og fornyelse.

Erna Solberg, min tidligere sjef, har skrevet bok om troen på mennesker, ikke milliarder. Det er riktig at mennesker skaper milliarder gjennom sin kunnskap og driftige virksomhet. På den måten trygger vi grunnlaget for en god offentlig sektor. Men vi skal ikke glemme at kun 1 prosent effektivisering på 2011-budsjettet, frigjør 10 mrd kroner til tusenvis nye pleiere i eldreomsorgen. Det er nok til å finansiere mellom 15 og 20.000 årsverk. Så milliarder spart ved bedre organisering kan øke både kvalitet og antall hender i omsorgen.

Det er flere muligheter til bedre ressursbruk i samfunnet. SSB har beregnet seg frem til ca fem milliarder spart årlig ved halvering av tallet på kommuner. NyAnalyse brukte samme metode for sammenslåing av fem kommuner rundt Kongsvinger. Det ga et potensial på ca 120 millioner kroner til flere gode tjenester. De kan på sikt ansette 100 nye lærere og 100 nye pleiere i en storkommune.

En ny utredning på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, SØF-rapport 2/2011, konkluderte slik: ”For kommunene som helhet indikerer analysene et samlet effektiviseringspotensial på 15 prosent på de tre største velferdstjenestene (barnehage, skole og pleie og omsorg)”.

Alle skjønner vel at dette tilsammen kan redde oss fra halve eldrebølgen?


Private banditter, eller nyttige innovatører?

mars 23, 2011

Norge er et merkelig land. En nordisk oljestat med vern av de ansatte, men stor bruk av markedet i svært mange sammenhenger. Ikke minst tjener vi store summer på etterspørsel (via internasjonale markeder) etter energivarer og tjenester. En krig som øker oljeprisene kan gi 40-50 mrd mer i statskassa.

Vi lever i verdens rikeste land. De rødgrønne styrer landet og har et mildt sagt et scizofrent forhold til private bedrifter. Myndighetene liker å eie store bedrifter som er viktige markedsaktører som feks Statoil, Telenor, Hydro og Aker. SAS ser det ut som de er litt lei av – på grunn av underskudd.

Innenfor tjenestesektoren og på viktige velferdsområder er forvirringen nærmest total. De private aktørene ble invitert til et spleiselag om massiv barnehageutbygging av SV og regjeringen. Det må være lov å spørre: Er det riktigere å ofre barn på de privates alter enn å åpne for eldreomsorg drevet av innovative bedrifter?

Og ja, det er sikkert at innovasjon i verste fall medfører ulovligheter. Det skal uansett slås ned på – uansett eierforhold! Det er derfor vi har ulike tilsyns og kontrollorganer.

Det alle vet er at det finnes banditter i både private og offentlige virksomheter. Brudd på arbeidsmiljøloven på et offentlig sykehus er like alvorlig som tilsvarende brudd på et privat sykehjem. Se DN torsdag om brudd i kommunal sektor i Moss http://www.kommunal-rapport.no/id/11205730.0

I en opphetet mediedebatt hvor 7 av 10 vil at det offentlige skal drive omsorgen, kommer det ofte litt skjevt ut. De private er banditter, mens de offentlige gjør så godt de kan for de syke? Det er i sås fall en urettferdig og unyansert konklusjon.

AS Norge har en kjempeutfordring med eldrebølgen:

En stadig voksende befolkning vil kreve større del av både stats- og kommunebudsjettene de neste 10 årene.

Behovene for ansatte innen pleie, helse og eldreomsorg er en megautfordring. Særlig med rigide arbeidstidsbestemmelser, lav lønn fastsatt i offentlig oppgjør, og null incentiv til å starte private alternativer.

Også arbeidskraft import har sine motstandere, både i fagbevegelse og politiske partier.

**

Det er åpenbart at vi har noen muligheter til å jobbe smartere, utnytte erfaringer og kunnskap på tvers av sektorer, investere i mer innovative arbeidsprosesser.

Vi er så rike at vi kan todele økonomien. Oljeklyngen og K-sektor (inkl viktige tjenesteleverandører) tjener pengene til landet. De er utsatt for økt konkurranse, nye metoder og flere land med teknologisk oppegående næringsliv.

Hjemme på berget er det kun pølsekiosken, matbutikken og restauranter som skal være private tilbydere og konkurrere. Slik vil SV ha det. Alle andre bør nok helst jobbe i en beskyttet statlig del av økonomien. Det er det tryggeste for alle. Mulige banditter holdes unna tjenestesektoren.

Min holdning er annerledes;

Jeg har sett hvor stor forskjell det er på ulike kommuners byråkrati. Jeg kjenner til forskning som viser 15-25% mulighet for effektivisering av offentlig tjenesteproduksjon. I verdens rikeste land kan vi sløse lenge før noen «oppdager» konsekvensene…

Jeg har tro på menneskers drivkraft, deres kunnskap og innovative evner. Jeg tror at konkurranse på like vilkår kan skape bedre tjenester og mer effektiv utnyttelse. At noen har incentiv om å levere produkter og tjenester med profitt er helt naturlig. Det er også det samme SV og regjeringen bedriver gjennom sitt eierskap i Statoil, Telenor og DnB.

Det betyr ikke at alt skal konkurranseutsettes, settes på anbud eller privatiseres. Men jeg er overbevist om at vi kan organisere oss bedre og lære av de beste! Ting tar tid, men vi bør starte nå. Det er faktisk slik at private aktører vil kunne bidra som nyttige innovatører og et viktig supplement til offentlig egenproduksjon.

Offentlige monopoler er minst like negativt som private monopoler!

1% mer effektiv ressursbruk på statsbudsjettet (1000 mrd kr i 2011) vil sikre 10 mrd kroner mer til pleie og eldreomsorg. Både kvalitet og flere hender.

Til info; 10 mrd kroner kan finansiere 15-20.000 årsverk til å møte eldrebølgen.

Jeg håper det gir noen flere en liten aha-opplevelse?

VG sak onsdag: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091364

les også Rana’s innlegg i Aftenposten som er klokt http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article4067208.ece

 

 

 

 

 

Kilde; Perspektivmeldingen 2009 (Findep).

**

Låt: Bandit med Neil Young.