Grønt gress og frisk luft ikke nok for unge kvinner

september 14, 2011

Morsom overskrift dette! Ikke vår denne gangen. Det er overskriften i Vårt Land over saken Aftenposten lagde 3.sept. lenke her http://m.vl.no/samfunn/article142573.zrm

AP sak http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4216380.ece

Valget gikk i favør av Høyre denne gangen. Er det blitt slik at de unge som flytter fra mindre kommuner og inn til byene, endrer politiske preferanser?

Kan det være slik at Høyres fremgang skyldes at flinke jenter og gutter er blitt «slaver» av byens politiske strømninger?

Stemmer ikke disse unge slik deres foreldre gjør eller gjorde lenger?

Er tidligere odelsgutter- og jenter blitt til jobb- og karrieresøkende innbyggere i byen?

Er fersk melk fra egne kuer skiftet ut med Caffe latte på hjørnet?

Er det lokale treffstedet i Rendalen skiftet ut med nettdating og fest til 03.00 i Oslo?

Det er i hvertfall tydelig at Høyre i 2011 fikk flest velgere i byene, i store deler av landet, eks Trondheim.

Å beholde troen på SP politikk når man bor langt hjemmefra er nok ikke lett. Dersom det var spennende private jobber i hjemkommunen, ville hjemflytting være langt enklere.

Det partiet som klarer å overbevise «bønder i by’n» om beste helhetlige og fremtidsrettede politikk, gjerne litt grønn også – vinner nok valget i 2013!

**

Ta kontakt hvis dere ønsker en regionanalyse med fokus på forgubbing, fraflytting, babyboom eller innvandring. epost terje@nyanalyse.no

**

Låt: Delillos med Suser avgårde og Sveve over byen?


Valg 2011 – om byråkrati i MandagMorgen 12.9.

september 11, 2011

Endelig er det kommunevalg 2011 – en lang ventetid er over!

Tusenvis på tusenvis av lokale politikere, ordførere og valgmedarbeidere har gjort jobben.

Imorgen er det opp til hver enkelt. Din  Stemme teller – så ta turen til valglokalet!

**

NyAnalyse har forsøkt å kartlegge en dimensjon i din kommune – nemlig byråkratiet.

MandagMorgen har laget en fin oversikt over Byråkratibarometeret 2011 i utgaven som kommer ut på selve valgdagen. Det er skikkelig stas for oss. Tidligere har Nettavisen/ NA24, Asker og Bærum Budstikke og mange andre lokalaviser laget sine saker. Se lenke til saken her http://mandagmorgen.no/byråkrater-til-besvær

Imorgen er det viktigste å stemme på de lokalpolitikere du mener gjør best jobb på skole, eldreomsorg og lokale saker som betyr mest for deg. Byråkrati og god økonomistyring er kun en dimensjon som ligger bak mulighetene en kommune har for god velferd over tid. Vi mener det er viktig informasjon som innbyggere bør vite mer om.

Til neste kommunevalgkamp er jeg overbevist om at god innbyggerdialog, bruk av Facebook, twitter og overføringer på nett, vil dominere mer i valgkampen.

Jeg er overbevist om at nye kanaler og bedre innbyggerdialog vil kunne gjøre velgere mer informert i viktige saker. Ordfører og ledelse vil kunne få innspill til gode løsninger.

Det er også synd at politikere fra alle partier har klart å holde diskusjonen om færre kommuner og planer om sammenslåing unna de store debattene. Det er litt feigt.

Selv om tallene på mulig innsparing ved langt færre kommuner kan diskuteres, er det ingen tvil om at vi har en lite optimal inndeling idag. Det er faktisk lite klokt å legge nye oppgaver, som samhandlingsreform og barnehager, over på mange småkommuner. Det kan gi enda mindre oversikt og mer sløsing lokalt. Urettferdig vil det hevdes fra mange – noen ganger med rette.

Det bør gjennomføres mer utredning og analyse om hvordan regioner i Norge kan bli bedre inndelt. Siden broer, tunneler og bedre vei har kortet ned avstander mellom mange rådhus, er bakgrunnen for færre kommuner ulikt 70-tallet.

Men det kan bli den store snakkis foran 2015-valget, og kanskje en langt større og åpnere diskusjon så snart valget imorgen er overstått.

Godt valg!

**

Låt; Blue Monday people, med Curtis Mayfield (1975).

Anbefalt TV intervju (CBN TV) (:-) born global…

http://www.cbn.com/media/player/index.aspx?s=/mp4/DHU205v1_WS&search=nyanalyse


Just do it! Kvinnebølgen og gutta boys i Hordaland

mars 14, 2011

 

  

 

Gøy at innlegget kom på i Bergansavisen 17.mars. – og de fant da også en mer selgende tittel (:-)

– Jeg deltok i helgen på Hordaland Høyres årsmøte og snakket om byråkrati i kommune-Norge. Det var en inspirerende tur. Hordaland har 33 kommuner hvorav 6 har ca 1000 innbyggere eller færre. Andelen eldre vil øke kraftig. Ut fra SSB tall ser det ut til at veksten i gruppen over 67 år, vil øke nesten dobbelt så fort de neste årene i fylket. Samtidig øker tallet på unge i alderen 16-19 år som har behov for plass i videregående skole. De politikere som tar tak i dette tidlig, vil lykkes best. Det var morsomt å holde innledning for en så engasjert gruppe på årsmøtet. Jeg har kofferten full av gode innspill.

Vi kan ikke slå fast at 15.000 innbyggere er et minimum. Vi må se på geografien og tilpasse reformene i hvert fylke. Likevel var flere lokalpolitikere bevisst på at bedre infrastruktur har gjort veien kortere mellom mange rådhus. Ny teknologi bidrar til mindre problemer tilknyttet avstand til egen administrasjon. Ble veldig imponert over at kommunene Meland, Masfjorden, Lindås mfl. er i startfasen på sammenslåinger. Det er klokt å starte nå, og lykke til med jobben og innsalget lokalt!

NyAnalyse har rangert Bergen som best av storbyene på byråkratibarometeret. Det ble godt mottatt! Ellers er det store forskjeller mellom kommuner med ca samme innbyggertall. Det er en jobb å gjøre fortsatt. Voss, Os og Stord gjør det bra. Lønn til administrasjon per innbygger varierer fra 1600 kroner hos de beste kommunene til over 8000 kroner hos de nederste. Fjell, Bergen og Bømlo ligger godt an her, mens flere av kraftkommunene med få innbyggere har dyrere byråkrati. Er det slik at god råd og få innbyggere skaper egenrådige ordførere, som hindrer fornyelse?

Det viktigste for oss med Byråkratibarometeret er å vise at kommuner kan lære av hverandre. At vi kan bedre tallkvaliteten og ikke gjemme oss bak behagelige unnskyldninger. I tilfeller hvor avstandsulempene ikke dominerer helt, vil sammenslåinger frigjøre midler til bedre tjenester. Ingen kan være motstander av det?

Innbyggerundersøkelsen (utført av Difi i 2009) med 12.000 svar fra hele landet, viser utfordringene for små kommuner:

  • 1 av 3 personer i kommuner med under 5000 innbyggere mener det er dårlige muligheter for å få arbeid i sin kommune. I kommuner med over 20.000 innbyggere svarer kun 12 % dette. I Hordaland er det bare 3 kommuner som er så store. Bør det være slik om 5-10 år?
  • Flere ser mørkt på muligheten til å etablere egen virksomhet i små kommuner. Det er uheldig for vekstkraften til regionen.

Vi bør starte fornuftige reformer selv om vi lever i verdens rikeste land. Jeg har større tro på fornyelse etter dialogen med politikerne på Vestlandet. Innbyggere må kunne stole på at løsningene er gode – og til det beste for regionen. Det er kommunevalg snart, og som en driftig Høyre-varaordfører fra Os sa det; kvalitet i tjenestene er viktigst. Enig, men jeg håper at modige politikere også bereder grunnen for både smartere regionstruktur og mindre byråkrati. Så min oppfordring til neste generasjon ordførere og kvinnebølgen – fix it?

**

Låt: Fix you, med Coldplay?


Fylker: Topp 3 og bånn 3 – Starte egen bedrift i kommunen!

mars 8, 2011

Dette er svar fra kommunens egne innbyggere og deretter samlet til fylkesnivå:

Nordmenn er altså mest positive til å starte egen bedrift i oljefylket Rogaland og hovedstaden Oslo (7 av 10 svarer gode muligheter). Rett bak følger optimistiske Vest-Agder.

På bånn er folk langt mer pessimistiske til bedriftsetablering i Oppland (50%), Hedmark (54%) og Telemark (57%). Her vil selvsagt både markedsmuligheter, avstander, innbyggere og mentalitet spille en rolle!

NyAnalyse lager gjerne region-analyser og oppsummerer flere fakta.

**

Helt ny SSB statistikk; http://www.ssb.no/foretak/ om vekst per kvartal i bedrifter (foretak).

**

Siste år er 4kv 2010 ift 4kv året før. Siste 2 år er 4kv 2010 vs 1kv 2009 (dvs 7 kv før).

låt: Start me up – med Rolling Stones.


Bruk av sosiale medier i kommune-Norge

november 29, 2010

Det er store muligheter ved å bruke nye løsninger og mer moderne kommunikasjon med innbyggerne. I sin konklusjon til Innbyggerundersøkelsen 2009, del 2 (nov 2010); sier Difi nettopp dette!

http://www.difi.no/artikkel/2010/11/innbyggerundersokelsen-store-utfordringer-med-saksbehandlingstid-og-tilgjengelighet

Sjekk disse nyttige og ferske resultatene utført av Areca. – for noen Aha-opplevelser;

1. 55% av landets kommuner bruker digitale kanaler. Den mest brukte kanalen er Facebook (32%), fulgt av Twitter (18%), video (17%), chat (12%) og blogg (11%).

2. Av kommunene som bruker Facebook er det 54% som bare sender ut informasjon, mens 41% har en dialog og svarer på henvendelser fra innbyggerne. 5% av kommunene har liten eller ingen aktivitet på sin Facbookside.

Tilsvarende tall for Twitter er 58% (enveis), 26% (toveis) og 16% (ingen aktivitet)

3. Hver annen kommunene sier at deres mål med sosiale medier er å få en bedre dialog med innbyggerne. Halvparten av disse har aldri besvart en eneste henvendelse på Facebook eller Twitter.

4.  I 3 av 4 kommuner er det uenighet/usikkerhet om hvem som har det overordnede ansvaret for digitale kanaler. Et eksempel på dette er en kommune hvor ordføreren mener at informasjonssjefen har ansvaret, IKT-sjefen mener at rådmannen har ansvaret og informasjonssjefen mener at IKT-sjefen har ansvaret!

Les rapport her http://www.areca.no/wp-content/uploads/2010/11/Kommunale-Kanaler-2010.pdf

Så her er det rom for forbedringer, nye løsninger og bedre strategier i kommunikasjon med innbyggerne. Kongsvinger vant en kåring nylig, som beste nettsted av norske kommuner. Vi henger oss på gratulasjonene!!

Hadde vi hatt makten, ville vi sendt de flinkeste ut for å lære bort triksene. Eller valfart til Kongsvinger? http://www.kongsvinger.kommune.no/no/Artikler/Hjelp/Lenker/Sosiale-medier/

http://www.slideshare.net/audwan/kongsvinger-kommune-satser-p-sosiale-medier-snipped

Tillegg; Statsråd Aaserud sa dette 17.nov hos Difi:

«Dette krever utrettelig og systematisk arbeid, først og fremst på følgende områder:

  • Det skal bli lettere for innbyggerne å forholde seg til det offentlige.
  • Offentlig sektor  må satse målbevisst på bedre brukerretting: Gjennom delegering til førstelinjen, ved å gjennomføre bruker- og innbyggerundersøkelser, og ved å tilpasse tjenestene til brukernes rettigheter og behov.
  • IKT skal brukes slik at kommunikasjonen i størst mulig grad skjer digitalt.
  • Arbeidet med et klart og enkelt språk, skal ha høy prioritet i årene som kommer«

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av-fornyings–og-kirke/2010/innbyggernes-behov.html?id=624992

NyAnalyse er gjerne med i arbeidet for forenkling, mer selvbetjening og bruk av sosiale/ digitale kanaler i den viktige dialogen med innbyggerne!

**

Låt: The model, med Kraftverk?


3 supernyheter! Difi – H’s alternativ og URO

november 17, 2010

1. Difi har lagt frem mange spennende funn fra 6500 svar fra innbyggere i hele landet;

Se her http://www.nyanalyse.no/difi.html

Unge er mer skeptiske enn eldre innbyggere, på alle områder. Kravstor ungdom eller står de på krava!

NAV sliter fortsatt, og problemene er verst i storbyene. Plan- og bygge etaten ligger nærmest på bunn, og det kan være snakk om kulturell vrangvilje ifølge Forbrukerrådet, v Flesland.

Hvordan skal vi tolke svarene, virksomheter får fra ca 50 til 80 av 100 i score. Kirken og folkebiblioteket kommer best ut.

Men folk flest er sintere på Toll- og Vegvesen enn presten sin…

2. Høyres alt budsjett imorgen, med 6-10 mrd i skattelette, og lik oljepengebruk som regjeringen.

Lavere skatt er fint det. Lavere oljepengebruk kunne også vært fint. Dynamiske virkninger og flerårig budsjett kunne vist tydeligere forskjeller på mellomlang sikt. Opposisjonen er i lomma på MODAG og svar fra finansdepartementet når det gjelder proveny. Det blir spennende å se kutt i byråkrati, landbruk, nettolønn og Innovasjon Norge. Jeg er sikker på at skole og samferdsel får sine løft.

Det er faktisk slik at Frp og Høyre har en bruk av penger som er nærmere enn på lenge, men metoden bak kan være veldig ulik. Etter oppslaget i DN med skatteletter ville jeg som politisk journalist, satt overskriften H og Frp har funnet tonen. For husk at 6-10 mrd er innenfor feilmarginen til findep sine årlige opp- og nedjusteringer (akt korr).

3. Og viktigst av alt; I Sverige er det demokratisk og faglig kontroll med offentlig pengebruk og evaluering. De har hatt en Finanspolitisk råd siden 2007, som ser regjering og finansdepartement i kortene årlig.

De gjør faktisk jobben så bra at finansminister Borg begynner å bli lei. Men det er enda viktigere for et nyrikt oljeland som Norge; å sørge for at ingen jukser med forutsetninger og anslag. At ingen skryter på seg flere år med lavere budsjettert oljepengebruk enn 4%’en. Kun 2008 året hadde dette (såvidt) inne i budsjett på forhånd. Ex post er noe helt annet; uventet høy oljepris, høyere skatteinngang, lavere trygding og hopp og sprett i sykefravær flytter på «oljebalansen» til regjeringen. Det er ikke alltid villet politikk, men noen tilfeldigheter.

Når SSB er ute og tviler på metode og troverdighet til «beregnet oljepengebruk», tror jeg det beviser at vi trenger et nytt Uavhengig Råd for Oljepengebruk (forkortet til URO). Jeg lærer nok mer på seminar imorgen, og twitrer underveis.

Følg med da vel!

**

Låt; the Look med Roxette, fra tiden da Norge var lillebror i Norden…


Hallo Kommune-Norge! Fakta?

november 11, 2010

 

NyAnalyse har bidratt i diskusjonen om kommunesammenslåing og byråkrati. Vi liker å finne tall som setter dagsorden. Vi har ambisjoner om å finne mer fakta og gi bedre grunnlag for beslutninger.

Vi er på Twitter (@NyAnalyse), og benytter sosiale medier flittig til å kommentere bla. samfunnsdebatt, grunderskap og kommuneøkonomi.

På tirsdag denne uken hadde jeg en innledning på politisk cafe i Førde. Det var spennende og lærerikt å høre direkte fra engasjerte innbyggere hvilke tanker de har om storkommune, lokalt næringsliv og utfordringene fremover. Det gjør jeg gjerne igjen! 

Fremover vil vi legge ut Kommune-Fakta, byråkratifunn eller svar fra Innbyggerundersøkelsen, 2-3 ganger i uken, slik at rådmenn, politikere, organisasjoner og media kan få tilgang på ny informasjon.

Vi starter med denne fra Innbyggerundersøkelsen (kilde Difi):

Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om det offentlige (både stat, kommune og fylkeskommune)? Det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet

 

 

 

 

Trykk på figur!

Konklusjon i dag:

Krf’ere (fra valget 2007) var mest fornøyde, så følger de rødgrønne velgerne (SP svar ifjor høst 🙂 ). Frp’ere er klart mest misfornøyd, et godt stykke foran litt mer fornøyde Høyre-velgere (fra 2007).

Dagens kommentar; av sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse:

– Det er bare å gratulere Hareide med ledertrøyen i Krf. Han virker som en oppegående og flink fyr med erfaring fra næringslivet. Bra det. La oss håpe at han vil finne nye løsninger for velferdstjenester i Norge, selv om Krf innbyggerne var mest fornøyde. Det må sies at de også har mest tillit til lokalpolitikerne i sin kommune. Jeg velger å tro at det ikke bare skyldes at man er mer godtroende i partiet.  Uansett, lykke til Knut Arild!

Figur:

Kilde: Difi, sammenstilt av NyAnalyse.

Vi kommer gjerne ut lokalt for å holde innlegg om våre funn, eller lager faktarapport på tema, fordelt på små og store kommuner, fylker  osv. Ta kontakt på terje@nyanalyse.no, eller se nettsiden http://www.nyanalyse.no/index.html

**

Låt; Shiny Happy people med REM, passer jo for Knut Arild Hareide?


hvem er mest skeptisk til lokalpolitikerne?

oktober 27, 2010

Jeg skrev om at 3 av 10 nordmenn ikke tror kommunepolitikere jobber for innbyggernes beste igår.

Se oppfølging her –

Tilliten til kommunepolitikere i Norge er minst hos Frp velgere (2007) med hele 45% med liten tillit til at de vil befolkningens beste. Kun 37% tror lokalpolitikere vil det beste for innbyggerne.

For styrende AP er innbyggerne mindre skeptiske med ca 24% uten tillit – bare 1 av 4 ! Her har nesten 6 av 10 tillit.

Høyrevelgerne fra 2007: ca 29% har ikke tillit til lokalpolitikere, som er rett under snittet.

SP velgere viser mer tillit (høsten 2009) med kun 23% skeptikere, sikkert verre idag etter alt rotet?

SV innbyggere i Norge er sånn midt på treet skeptiske med ca 27% som tviler på motivene til lokalpolitikere.

Krf folk har mest tillit til lokalpolitikere med under 18% som sier de mangler tillit. Godtroende eller?

Venstre ligger på drøyt 26% uten særlig tillit.

(vet ikke gruppen er tatt ut nå vs igår, som gir litt ulike sum svar, 28% vs 30% uten tillit)

** NyAnalyse kan gjøre slike analyser av spørreundersøkelser, se eks på dette her http://www.nyanalyse.no/produkter.html

Må skryte litt av forsiden i Asker og Bærum budstikke idag (:-)

**

Låt: the Policy of truth, med Depeche Mode (1990).


3 av 10 nordmenn tror ikke kommunepolitikere jobber for folkets beste!

oktober 26, 2010
På spørsmålet»Hvor stor eller liten tillit har du til at kommunepolitikerne arbeider for befolkningens beste?»svarte hele 28% at de ikke har tillit til kommunepolitikerne.

Det er nesten 3 av 10 innbyggere som svarte på den store innbyggerundersøkelsen høsten 2009.

Nær 1 av 10 svarer «svært liten tillit». Det er urovekkende tall.

Se tabell her

Nesten 1 av 10 innbyggere har svært liten tillit til kommunepolitikere

Personlig var det langt verre enn jeg trodde. Jeg kjenner til at mange er lite engasjert i politikk, men at tilliten var så tynnslitt er egentlig trist. Det gjøres veldig mye bra arbeid lokalt i kommune-Norge, men folk er tydeligvis skeptiske.

Det er altså en viktig oppbyggende jobb å gjøre for alle som stiller på kommunelister i hele landet.

Det må være mulig å reise kjerringa innen kommunevalget, eller vil en het valgkamp gjøre at flere mister tilliten?

**

Vi kan gjøre flere analyser av svarene fra Innbyggerundersøkelsen. Sjekk hva NyAnalyse kan utrede videre om her http://www.nyanalyse.no/produkter.html

Låt: Under Pressure, med Queen og David Bowie.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10025193

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10025896


Skatt i kommune-Norge: «verden er urettferdig»

oktober 19, 2010

Igår slo NRK opp saken om hvor mye mer innbyggerne i Bærum betalte i skatt ifjor, sammenliknet med innbyggere i mindre kommuner i N-Norge. Rundt 3 ganger så mye.  Og DN lederen omtaler Byråkratibarometeret idag; http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN201010.jpg

Se og hør Skatte-saken her: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7342309 og http://www.nyanalyse.no/index.html (se knapp på høyre siden)

Hovedårsaken er høyere utdannelse hos folk i Asker, Bærum og Oslo. Høy etterspørsel etter bla. akademikere, spesialister og ledere fra store bedrifter og statsadministrasjon. Gode markedsforhold, mange etterspørrere etter tjenester – og bedre forhold for salg og innovasjon. Klynge effekter kan det også kalles, dvs at mange IKT og innovative virksomheter rundt storbyen gir større verdiskaping og lønnsevne over tid.  De finnes i hele  landet; Ulstein, Kongsberg, Harstad og Hammerfest er noen andre eksempler.

Hver tiende person i Asker og Bærum, minst, har 5 års høyere utdannelse eller mer. I Finnmark og Troms er det ca hver tjuende person. Det er mindre ulikheter i høyere utdannelse tom. 4 år i landet vårt. se tall her http://www.ssb.no/emner/04/01/utniv/tab-2010-06-25-01.html  Det skulle bare mangle at folk med høyest utdanning får høyest lønn, og dermed skatter mer. Men alle vet at det finnes mange unntak der ute, for markedet bestemmer (heldigvis) mye.Det er slik at ordfører i Bærum er misfornøyd med at 4/5 av skatteinntektene går til staten. Folk i Bærum får ikke beholde skatteinngangen selv, slik er velferdssamfunnet og distriktpolitikken sydd opp. Urettferdig?

I Nord-Norge argumenteres det med at alle statlige jobber for høyt utdannede ligger i Oslo området, og at bedriftene ikke har hovedkontor lokalt – men i hovedstaden. Det forsterker forskjellene. Urettferdig?

På Vestlandet har skatteinngangen økt kraftig gjennom oljeeventyret på 2000-tallet. De vil likevel ha mer av oljeskattene regnet lokalt fra virksomhet i Nordsjøen. Også urettferdig?

Ingen er fornøyd.  Bortsett fra finansministeren som sitter på 3000 mrd oljekroner i sin sparegris?

Hvis du vil finne ut om hvordan skatteinngangen er i din kommune, se her http://www.ssb.no/skatteregn/tab-2010-10-18-03.html

For personlige skatteligningstall (makro og per kommune) sjekk her;

http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2010/Skatteoppgjoret-for-20091/

Som dere skjønner er jeg skikkelig nysgjerrig på tall og fakta; Se også her-

http://www.nyanalyse.no/aktuelt.html

**

Låt:  the Scientist med Coldplay (2002).