Et Oljeeventyr fra virkeligheten

november 5, 2013

Det var en gang en samfunnsøkonom som het Jens. Han ble statsminister i verdens rikeste land. For å sørge for at oljepengene skulle bidra til alle fremtidige generasjoner, snekret han og Øystein Olsen en regel. Ikke bruk mer enn 4%  eller avkastningen av oljefondet Norge har på bok, befalte Jens og Øystein. De kalte regelen over alle regler for Handlingsregelen. Hvordan gikk det med egentlig med dette rare landet?

Rikdommen vokste og vokste…

Gjennom mer enn 10 år har alle troverdige økonomer med makt og innflytelse i AS Norge holdt på seg til den hellige regelen. Den er veiledende i sin form, men ansvarligheten er bastant.

I løpet av denne perioden ble norsk økonomi truffet av flere sjokk. Globaliseringen og Kinas inntog i WTO (2001) gjorde Norge enda rikere ved at oljeprisen doblet seg fra 30 til 60 dollar. Senere fikk dette annerledeslandet tilgang på millioner av nye hender fra utvidelsen av EU med de øst-europeiske statene i 2004. Oljepengebruken steg til nye høyder under Finanskrisen, men det var god gammeldags Keynes-politikk – og Jens holdt arbeidsledigheten i sjakk ved å bruke milliarder på milliarder.

Selv med tre globale sjokk – lavere prisimpulser fra Kina-effekter, kraftige oljeprisøkninger og bytteforhold i handelen som unike bidrag, betydelig tilgang på arbeidskraft som stoppet lønnsjaget i flere bransjer og full stopp i handelen, var det ingen grunn til å korrigere handlingsregelen til Jens.

I dette landet levde alle lykkelige uvitende om at oljeavhengigheten økte, konkurransekraften forsvant og arbeidslysten hadde fått en smell. Bilkøen var enorme på torsdag ettermiddag mot fjellet eller sjøen. Produktiviteten og våre gevinster i handel med nye stormakter lot oss være konger for en dag! Den egentlige regningen ble sendt videre til neste regjering og statsminister Erna Solberg.

Blå styring på vei

Ved fremleggelsen av sitt første statsbudsjett gjorde Siv og Erna en fantastisk unna manøver i tråd med handlingsregelens prinsipper. Etter at Siv var blitt oljepengebruk prinsesse og rådde over vever- og skredderøkonomene i Finansdepartementet, som hennes parti hadde vært skeptiske til, var det endelig Frp-time. Fra statsbudsjettet til Jens ble lagt fram 14.oktober til 8.november steg oljefondet med ufattelige 250-300 milliarder kroner som følge av tilfeldigheter ute i den store verden, eller god kapitalforvaltning.

Samkjøringen med at 1000-vis av unge eldre tok ut tidlig pensjon i alderen 62-66 år, og 140.000 babyer fra 1946-1947 ble alderspensjonister, stjal mye av handlingsrommet i pengebruken. Heldigvis viste det seg at 125.000 nye pensjonister siden 2010, også skaffet landet skatteinntekter. 64% av unge, friske eldre under 67 år, jobbet nemlig mye eller lite – på si.

En klart lavere økonomisk prognose fra økonomene i finansdepartementet gjorde det mulig å benytte handlingsregelen til å øke pengebruken. For når økonomien bremser er det lov å benytte mer oljepenger, sa den ansvarlige Frp-statsråden.

Genialt ansvarlig

Svennestykket fra Siv og co ble dermed like genialt som det var artig for Norges økonomiske elite. Det ble lagt frem et statsbudsjett som var mer ansvarlig enn Jens’ sitt, men det inneholdt mer penger til satsinger og valgløfter.

Ingen bønder gråt i gatene. Ingen sentralbanksjef truet med høyere renter. Alle Høyre-folk i hus og hytte hadde ansvarligheten i behold.

Industrien pustet lettet ut, forskningen fikk mer, noen skatteletter kom det og lærerne ble sendt på mattekurs.

Annerledeslandet var fortsatt annerledes. Bare blå i fargen og med krigsplaner for 2015-budsjettet.

Tiden går og Handlingsregelen består. Og folket levde lykkelig uvitende alle sine dager.

Reklame

Glem det, Olsen!

februar 16, 2012

I årstalen 16.februar lanserte sentralbanksjefen ideen om å benytte 3% istedenfor 4% av oljefondet over tid. http://www.norges-bank.no/pages/88046/arstale_2012.pdf

Det har vært diskutert innstramming i Handlingsregelen de siste årene. Dels pga lavere forventet avkastning, dels pga økt lønn og svakere konkurranseevne. Et problem for industrien, særlig i distriktene.

Men det er helt urealistisk prosjekt nå. Det har vist seg at arbeidsinnvandring, lavere inflasjon fra Kina, og en bedre fungerende økonomi har gitt mindre press på inflasjon i høykonjunktur. I tillegg er det litt trist at «alle» har gitt opp at innovasjon, vekst, handel og globalisering, samt kapitalisme, igjen kan heve avkastningen. Jeg velger å være optimistisk i oljefondets uendelige horisont. Før finanskrisen lå avkastningen noe over 4%.

Det er også slik at Handlingsregelen er skjør nok idag med ulike tolkninger av varige skatteinntekter, og problemer tilknyttet ulike virkninger av offentlig utgifter og investeringer på press i økonomien. Mange politikere støtter denne konstruksjonen basert på sunne prinsipper, ikke at den er optimal. Videre at den er laget for å holde Frps oljepengebruk ute av ansvarlig sone.

Å forbedre kommunikasjonen om virkninger fra oljepengebruk, ny struktur i en globalisert verden med økt tilgang på arbeidskraft og uvanlig lav rente; er viktig å følge opp. Men de faglige miljøene bør ha langt bedre oversikt før et forslag om 3% oljepengebruk kan bli aktuelt.

Det er en klok mann som taler, men her råder politikkens handlingsrom. Jeg tror det kun er en flertallsregjering med 3 år til neste valg som kan gjøre noe så risikofylt som å stramme inn via tekniske endringer. Spesielt i et regime som egentlig svært få økonomer skjønner seg ordentlig på!

Glem det, Olsen! Men det var et godt forsøk.


H-regel nådd: Velkommen etter, Jens!

februar 23, 2011

For 1 måned siden var NyAnalyse med å konstatere at Handlingsregelen for oljepengebruk (4%) nås allerede i 2011. Les mer om dette her http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7475418

Og hør deler av radio-intervju her (øverste sak på høyresiden)  http://www.nyanalyse.no/

Under et foredrag på BI igår kunne stats- og finansminsiter bekrefte vår prognose for oljepengebruken. Det er hyggelig å treffe spikeren på hodet noen ganger…! http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2088641.ece

I tillegg er det spesielt morsomt at i dagens Næringsliv idag, ved siden av H-regel saken, argumenterer både Hilde Bjørnland, BI og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner – for å opprette et uavhengig finanspolitisk råd a la Sverige/Danmark!

Det har jeg og flere andre økonomer ønsket oss lenge, og er viktig for demokrati og innsyn. Legger ved link til svensk omtale av min artikkel i SØ her:

Viktig veiskille: Mer åpenhet og fornyelse — eller all makt i finansdepartementet?

November 2010 – Samfunnsøkonomen
Terje Strøm uppmanar till nytänkande i den norska finanspolitiken. Bland annat menar han att de kan dra lärdom av det svenska Finanspolitiska rådet och det danska Økonomiske Råd. Han kommenterar även seminariet som Finanspolitiska rådet höll den 18:e november 2010.
Läs helaPDF
http://www.nyanalyse.no/presseklipp/SO141210.pdf

Utdrag; «Vi er et lite land med et relativt begrenset makroøkonomisk miljø. Det er en utfordring at mange dyktige fagøkonomer sitter lenge på sentrale posisjoner i for eksempel finansdepartement, Norges Bank, SSB og Finanstilsynet. Noen snakker sammen ofte og det er bra, men er det riktig med slike dialoger uten mer demokratisk åpenhet? Det er en fare for at embetsmannsstaten igjen får en for stor del av påvirkningen i samfunnet. Norge med sin enorme olje- og gassformue plassert i Statens pensjonsfond, bør ikke skape noen tvil om at fagøkonomer er rådgivere og ikke direkte beslutningstakere.»

Siste 23feb; Det legges frem Reprsentantforslag fra H på Stortinget, hvor dette er ordlyden;

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for et uavhengig finanspolitisk råd, med bakgrunn i erfaringer fra andre land og fra Norges Bank Watch, med tanke på etablering i 2012. I saksfremlegget bes det drøftet om et slikt råd bør ligge under Finansdepartementet eller Stortinget, med tanke på å sikre uavhengighet. Det bes også lagt vekt på at kostnadene ved rådet må holdes moderate»

**

Låt: Neon Bible – med Arcade Fire (2007 – året Sverige opprettet sin Vakthund…)


Norges Bank – Årstale sjokk!

februar 18, 2011

Mr Olsen leverte noen saftige politiske susere som feks dette; 

«Da handlingsregelen ble innført i 2001, ble det lagt vekt

på at deler av det økte handlingsrommet som oljeinntektene

gir, skulle brukes til å styrke den langsiktige

vekstevnen

til norsk økonomi, for eksempel gjennom

investeringer i infrastruktur, forskning og utdanning.

I Stortingsmeldingen fra 2001 ble det også påpekt at

”[…]

 

Et høyt skattenivå medfører samfunnsøkonomiskekostnader

[…]”.Myndighetene har brukt handlingsrommet til å gjennomføre

standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder.

Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og

vekstevnen

på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet,

synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen.!»

  

Mr Handlingsregel er tydeligvis litt irritert på politikerne, eller?

**

Han benyttet anledning til å slå fast at Oljefond og kapitalforvaltning hører hjemme i sentralbanken:

 «Da oljefondet ble opprettet, var det naturlig å bygge påden kompetansen som fantes i sentralbanken gjennom forvaltningen av valutareservene – formuen skulle plasseres i utlandet.

Sentralbanken har vært og vil fortsatt 

være et godt hjem for fondet!»

Beskjed; Ikke prøv dere på å skille ut Kapitalforvaltning med eget styre?

**

Og tilslutt;

» De siste ti årene har vært en gylden periode for norskøkonomi. Det skyldes nok en kombinasjon av dyktighet

og flaks. Oljeinntektene har gitt oss store fordeler. Men

rikdommen skal også forvaltes på en god måte. Vi vil møte

nye utfordringer. Vi kan ikke ta fortsatt medgang for gitt.»

… men fristende er det!

 

**

Ny SSB sjef etter Olsen følger opp med «3% Handlingsregel» som også er et tabloid grep til SSBs nøkterne stil. Det er slik at noen har snakket sammen – budskapene understøtter hverandre. Kanskje litt teamwork dette? Eller bare samme tanker fra samme miljø? Gutta boys i jerntriangelet har startet opp friskt, men det vil ikke overraske meg om «noen» gir beskjed om de bør holde seg lenger unna den politiske arena…

 Vi får se i 2012!

 **

 Låt: Say, say, say med Paul McCartney og M. Jackson (80-tallet).

på at deler av det økte handlingsrommet som oljeinntektene

gir, skulle brukes til å styrke den langsiktige vekstevnen

 

 


Voff voff til Sigbjørn på Valutaseminar!

februar 10, 2011

Det er alltid litt høytid over valutaseminaret til Samfunnsøkonomene. Før på Sanderstølen med bordtennis og skigåing, nå på Holmenkollen park med flere deltagere og god middag!

På mitt tiende Valutaseminar etter debut i 98′ var mye som før. Foredrag på foredrag uten debatt eller skikkelig diskusjon. Neste år bør noen legge opp til noe mer variasjon  eller dramatikk i faglig innhold og tema.

Det artige for min del var at jeg ble bedt om å holde middagstalen rett før vi gikk til bords. Jeg benyttet anledningen til å si at «vi driver med analyse og vi er nye, vi er NyAnalyse»! to ganger. Og ba dyktige økonomer om å kontakte meg i baren etter middagen, og 5 personer gjorde det.

Så brukte jeg mine 10 min til å snakke om behovet for et uavhengig råd som evaluerer finanspolitikken, slik man har i Sverige. Voff, voff fra en liten vakthund…

Neste morgen snakket finansministeren til økonom-gjengen om Europa og norsk økonomi. Det var ikke veldig mye nytt. Jeg tok ordet og spurte om muligheten for å opprette et uavhengig råd som etterprøver finanspolitikken. Han svarte høflig nok at det hadde han ikke tenkt å gjøre, men skulle lete etter andre muligheter for eksterne input. Jeg tror det ikke før jeg får se det. Voff!

DN fulgte opp med saken «ikke ri inn på høye, hvite hest» på mitt spm om lille Norge kunne virke arrogant i EU gjennom utsagnet; «dere burde spart i gode tider slik Norge gjorde». Det er noen tusen mrd i forskjell på sparegrisen og oljeformuen. http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2077400.ece

Videre fikk jeg prøvd VM-løypa ved kollen hoppbakken i strålende solskinn, da lunsj var lagt inn med 2 timer på tirsdagen. Mye hyggelig sosialt på mandag kveld, med gamle kjente fra NHO, Findep og Norges Bank mfl.

Det var også bra at Nrk kjørte saken fra 2 uker tilbake om at H.regelen er nådd allerede i 2011, RNB; Se og hør øverste sak på H siden på nettsiden til NyAnalyse http://www.nyanalyse.no/index.html

Voff voff, Sigbjørn!

**

Låt; Sour Times med Portishead (1994)


Mer pæ’eng til Sigbjørn Johnsen enn folk veit?

mars 15, 2010

Mannen er en pedagogisk mester og ingen kan rundlure det norske folk bedre enn selveste Mr Pensjon?

Jeg har lenge tenkt at lykkes man med lavere sykefravær, samtidig som det kommer normale statsutbytter (3-5 mrd) – og får igjen «utsatt skatt» (krisetiltak på 3-4 mrd) i 2010 og 2011, vil Johnsen vise «styrke» fra dag 1. Når jeg leser dagens Aftenpost blir jeg enda sterkere i troen.

I tillegg til nevnte momenter over følger selvsagt innhentingen til Pensjonsfondet hittil og lavere ledighet enn fryktet. Nå skal selvsagt Finansdepartementet korrigere «skatteinngang» og ledighetstrygd, men de har nok noen frihetsgrader på bakrommet, som ringreven Johnsen vet å utnytte?

Hele kabalen står og faller på RNB 2010 (mai iår) –

Hvor mye av statsutbytter kommer igjen (budsjettert med null)? Aktører: DnB, Cermaq, Aker mfl. Kommer det 2 mrd i 2010 og 2 mrd til i 2011?

Vil vi allerede nå se en nedgang i sykefraværet pga mediedeatt og rasling med ny lege praksis? I 2004 og 2005 gikk kostnadene ned med ca 4 mrd årlig (i realpriser) ifølge Statsbudsjett 2010, gul bok.

Nye bedrifter dukker opp, andre opplever litt bedre markeder – og det offentlige er i stadig vekst innen helse og sosial. Det er faktisk mange som skaper jobber selvom industrien reduserer sin virksomhet! Skatteinngangen fra personlige skattytere inkl arbeidsgiveravgift økte med ca 7 mrd i jan måned 2009 mot 2008, men «kun» ca 1 mrd videre i 2010. Snur dette til det bedre, vil statskassen styrke seg igjen.

Jeg tipper at den massive satsingen på barnehager (ligger langt over all FoU på budsjett, tror jeg…) – tar en pause nå. Også u-hjelp tar en pust i bakken (BNI gikk ned i 2009?)

Det er selvsagt noen kostnadsutfordringer som eldrebølgen, pensjonsbyrden for de mange i 60 årene, transportplan, behov i høyere utdanning (ved høy ledighet, større søkning) og 1,4 mrd «tapt» fra rederiskattårlig, samt et næringsliv (k-sektor) som ligger i dvale.

Jeg tror likevel at ringreven Johnsen vet hva han gjør, og årsaken til at han ikke lover for mye budsjettkutt i 2011 – kan faktisk være at 2010 vil vise en mindrebruk allerede i Revidert i mai. Det er ofte slik at den dyktige også har litt flaks på veien…

**

Låt for dagen: «Lucky man»  av The Verve (1995).