Grønt gress og frisk luft ikke nok for unge kvinner

september 14, 2011

Morsom overskrift dette! Ikke vår denne gangen. Det er overskriften i Vårt Land over saken Aftenposten lagde 3.sept. lenke her http://m.vl.no/samfunn/article142573.zrm

AP sak http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4216380.ece

Valget gikk i favør av Høyre denne gangen. Er det blitt slik at de unge som flytter fra mindre kommuner og inn til byene, endrer politiske preferanser?

Kan det være slik at Høyres fremgang skyldes at flinke jenter og gutter er blitt «slaver» av byens politiske strømninger?

Stemmer ikke disse unge slik deres foreldre gjør eller gjorde lenger?

Er tidligere odelsgutter- og jenter blitt til jobb- og karrieresøkende innbyggere i byen?

Er fersk melk fra egne kuer skiftet ut med Caffe latte på hjørnet?

Er det lokale treffstedet i Rendalen skiftet ut med nettdating og fest til 03.00 i Oslo?

Det er i hvertfall tydelig at Høyre i 2011 fikk flest velgere i byene, i store deler av landet, eks Trondheim.

Å beholde troen på SP politikk når man bor langt hjemmefra er nok ikke lett. Dersom det var spennende private jobber i hjemkommunen, ville hjemflytting være langt enklere.

Det partiet som klarer å overbevise «bønder i by’n» om beste helhetlige og fremtidsrettede politikk, gjerne litt grønn også – vinner nok valget i 2013!

**

Ta kontakt hvis dere ønsker en regionanalyse med fokus på forgubbing, fraflytting, babyboom eller innvandring. epost terje@nyanalyse.no

**

Låt: Delillos med Suser avgårde og Sveve over byen?


Fakta på bordet i kommunevalgkampen

august 14, 2011

Det har vært en trist og uvirkelig sommer. Vi er alle berørt av de fæle hendelsene i Oslo og på Utøya. Tankene går aller mest til de som har mistet en av sine nærmeste.

Samtidig er det viktig at kommunevalgkampen gir god informasjon til innbyggere i norske kommuner. Det gjelder skole, barnehage og eldreomsorg i de neste 4 årene. Demokratiet vårt fortjener en opplyst og saklig valgkamp.

NyAnalyse har laget region og befolkningsrapporter til mange kunder i løpet av året som er gått. Vi har satt sammen nyttige sammenlikninger og vurdert byråkratiet i norske kommuner. Det har vært kjempespennende og lærerikt.

I løpet av de fire ukene frem mot valgdagen vil NyAnalyse komme med nytt Byråkratibarometer som måler utgifter til adm, styring og byråkrati i hele landet. Vil Røyken kommune fortsatt ligge på topp med minst byråkrati?  Se link til dette her http://nyanalyse.no/bb.html

Det er mange ulike nøkkeltall som viser hvor godt ulike kommuner styrer. Se feks NHO Service sin oversikt over mulig innsparing ved bruk av beste praksis i leveranse av eldreomsorg og hjemmepleie. http://www.nho.no/offentligsektor/mer-velferd-for-pengene/

Det er veldig viktig at tall og oversikter kommer ut til folket eller avisene. Politikere og alle andre må gjøre sitt til at valget 12.september viser de viktigste forskjeller.

På den måten kan demokratiet vise sin styrke i en utfordrende tid.

**


Sommersalg: Fakta om din kommune og region!

juni 20, 2011

NyAnalyse har det siste året levert nyttige fakta om regioner og kommuner i hele landet.

Vi har gitt svar på hvordan det står til med byråkratibyrden lokalt med vårt Byråkratibarometer. http://www.nyanalyse.no/aktuelt.html

Vi finner tall som setter dagsorden!

 Rapportene gir innsikt i følgende viktige tema i ditt lokalsamfunn:

 –          Byråkratiet i din kommune (Røyken og Larvik beste kommuner!)

–          Resultat i skolen (Sogn & Fjordane beste fylke)

 

–          Behov for barnehageplasser

–          Eldrebølgens virkninger på tjenestebehov (Vekst 67 år+ dobles i Hordaland kommuner fremover!)

–          Lokal næringsvirksomhet; Hvor stor andel private jobber?

–          Fraflytting og befolkning; Vekstkommune eller forgubbing?

 Slike gode FAKTA vil bidra i din lokale kampanje i valget til høsten!

 Bestill en faktarapport fra NyAnalyse i dag – og vær beredt til intens valgkamp fra august.

Vi gjør jobben for deg i sommer!

Mange av tallene finnes i Kostra, men vi har forenklet og plukket ut viktige nøkkeltall. Her er link til Kostra-tallene http://www.ssb.no/kostra/

 Se eksempler på NyAnalyse rapporter her

Tjenestebehov i din kommune fremover http://www.nyanalyse.no/filer/Befolkningsrapport.pdf

Faktarapport din kommune vs fylkessnitt http://www.nyanalyse.no/filer/Elverum.pdf

Fakta i ditt fylke vs nabofylke http://www.nyanalyse.no/filer/Vest-Agder.pdf

Vi utarbeider også skreddersydde utredninger og faktaoversikter!

Ta kontakt på epost terje@nyanalyse.no eller tlf 46441009.