EU: Norge er onkel Skrue og heldige Anton

desember 10, 2012

Hvis Europa sammenliknes med Andeby, så er Norge en kombinasjon av rike Onkel Skrue og heldige fetter Anton!

Vi har rikdommen bortgjemt i Pensjonsfondet og har høyeste BNP per innbygger i verden. Vi er samtidig så heldige at vi har de naturressurser – råvarer – som verden, og særlig Kina, trenger. De billige ferdigvarene som Kina og Øst-Europa produserer, gir lavere priser og høyere reallønn for folket. Kina er vår tredje største importpartner.

EU er på mange måter Donald Duck med en masse sympatisk innsats og gode intensjoner, men uflaks dukker opp rundt hver eneste sving. Hellas har vært for kreative med tall for økonomien, rente og euro slår uheldig ut for land med svak konkurranseevne – og asiatiske land utkonkurrerer Europas ferdigvareindustri.

I makro forstand er veksten i norsk økonomi svært sterk på slutten av 2012 med nær 4 prosent BNP-vekst. Statistisk sentralbyrå spår også ca 3 prosent økonomisk vekst for fastlandsøkonomien i 2013. På grunn av nedgangstider i Europa opplever boliglånskundene her hjemme at Norges Bank tviholder på lav rente. Sammen med høy vekst i kjøpekraften som følge av lønnsvekst på ca 4 prosent årlig, betyr det at boligetterspørselen holder seg høy. I EU forventer man negativ BNP-utvikling eller resesjon. Verden er urettferdig!

Andre faktorer som tilsier vekst i boligprisene er at innbyggerveksten ser ut til å bli rekordhøy. Det skyldes ikke minst en kraftig nettoinnvandring på 50-60.000 mennesker hvert eneste år. Altså like mange som antall innbyggere i Asker! De trenger også tak over hodet, og det påvirker leie- og eiemarkedet i Norge. I 3.kvartal var nettoinnvandringen høyere enn noen gang før i ett enkelt kvartal, og utgjorde en vekst på 14.200 personer. Langt flere kan komme fra et EU i krise til Norge, med arbeidsløshet i sør på 20-25% og 10-11% i snitt.

Det er en heldig nyhet for rike Norge, fordi vi får tilgang på arbeidskraft vi trenger i olje- og verftsboom, boligboom og veibyggingen. Uten arbeidsinnvandring fra EU stopper Norge?

De siste prognosene fra SSB spår at renten på boliglån går ned fra 3,8 til 3,6% i 2013. Boligeiere kan takke EU og sentralbanken som holder renten på lave 0,75%.I Norges Bank strever de veldig for tiden. Arbeidsledighet og BNP-vekst tilsier langt høyere renter, men inflasjon og kronekurs trekker i motsatt retning.

Vi leser i avisene om at feriehus i Spania og Hellas er på billigsalg.Andres krise er rike nordmenns fordel. Da hjelper også en krone mot euro som ligger rundt 7,30 kr. Nordmenn reiser 9% mer enn ifjor, og bruker milliarder mer i utlandet enn før. Flere og flere arbeidsinnvandrere gjør de skitne jobbene for oss.

Handel er en unik mulighet for å utvikle land og bygge økonomisk vekst. Norge har lenge vært gratispassasjer med tilgang på de europeiske markedene.

Det er vondt å se hvordan økonomiene i Europa og mennesker strever med store etterdønninger av en finanskrise som ingen forutså.

Norge, eller Jagland, har gitt EU en vel fortjent fredspris som sikkert gleder lederne i Europa. For de arbeidsledige er det ikke særlig til hjelp.

Det føles ikke riktig å stå heldig utenfor og være helt annerledes i en utrolig krevende tid for våre naboland. Donald er da også langt mer sympatisk enn onkel Skrue og fetter Anton i Andeby…

Norge er da fortsatt et land i Europa – Ja, alle nordmenn i hus og hytte – vi er også europeere!       


For mye Keynes medisin i Norge?

januar 30, 2012

EU er fortsatt i krise. Arbeidsledigheten utgjør så mange som 23 millioner mennesker eller 10% i snitt.

På toppmøte ble det mandag bestemt at ungdomsarbeidsledigheten skal bekjempes gjennom tiltak for land med høyest ungdomsledighet. se her http://e24.no/makro-og-politikk/eu-vil-hjelpe-arbeidsledig-ungdom/20147705

Det er en viktig sak, og trolig en riktig prioritering for å hindre sosial uro mange steder. I Spania er ledigheten blant de unge på rundt 50%! Da ser fremtiden mørk ut –  også for mange høyt utdannede personer.

Utfordringene virker enorme. Det skyldes at to politiske og økonomiske tankesett gir ganske forskjellige råd.

For noen måneder siden; Den eneste muligheten er å vise styrke. Kutte utgifter og øke inntekter. Skape tro på at gjeldsbetalingen kunne håndteres.

I starten av 2012; Langt flere peker på at «massive kutt i offentlige budsjetter» i mange land samtidig har en ekstra negativ virkning på hele Europa (og USA mfl.)

Det blir Keynes i rewind, nemlig at offentlige etterspørsel drar ned konsum og import fra land som trenger etterspørsel. Derfor kommer det nok en mellomløsning.

Likevel er det kun verdiskaping gjennom særlig etterspørselsøkning globalt (mer handel) og bedring i konkurranseevnen, som kan løfte Europa. Derfor er utviklingen i USA, Kina, Brasil, India, Øst-Europa (og Norge) så utrolig viktig for vekst.

Vi må spørre oss om gevinstene fra handel er endret; fordi styrkeforholdet er endret til fordel for BRIC-landene og energi-eksport landene?

Er det slik at finanskrisen kombinert med tregheter for innovasjon, grønn vekst, uenigheter i de 27 EU-landene og svakere konkurranseevne, gir strukturelle næringsskift som må gi høy ledighet?

Når alle land importerer mer fra BRIC landene, taper veldig mange europeiske land markedsandeler og jobber.

Nye jobber kommer saktere enn de gamle som blir borte. Ferdigvareprodusenter i vesten får en dobbel smell; mindre konkurransedyktig på salget, dyrere energivarer globalt (olje, gass, fornybar).

I Norge har vi vært 10 år på Keynes-tiltak. Helt siden vi bestemte at mer oljepenger skulle fases inn i norsk økonomi gjennom H-regelen i 2001, har oljeprisen steget kraftig. Vi har kjøpt billigere, solgt dyrere og blitt mer internasjonale i «alt» vi gjør. Statsbudsjettet har vokst betydelig i antall milliarder. Folket er blitt vant til Keynes’ forsikringen i bunn.

NHO har sett på hvor mye oljepenger som er faset inn til «investeringer» som var intensjonen i 2001. Det ser litt skummelt ut. Ca 14% har gått til «de riktige tingene». Se her http://www.nho.no/oekonomisk-politikk-og-analyser/14-til-vekstfremmende-article24232-86.html

På den annen side er 10 år med Keynes-politikk, hvor skatteletten kom i starten og mest offentlig konsum på slutten, en veldig kurant politikk mot høy arbeidsledighet. Ikke glem at vi speed’et opp pengebruken kontant i 2009-2010, altså dobbel dose Keynes.

Det har fungert nærmest smertefritt pga høye priser på veldig mye av eksportvarene, og langt billigere innkjøp/import. Tilgang på ansatte fra nye EU-land i øst har også hjulpet til å unngå press i økonomien. Vi har noen regionale utfordringer og trygdeproblemer, men vi har råd til å skyve det under teppet ennå en stund.

Vi har handlet med EU, men vi har skvist våre handelspartnere. Norge, som andre, har hentet mer fra land utenom Europa, og verdensmarkedspris har gjort at EU har måttet betale dyrt til oss.

Med en arbeidsledighet på 3,4 % i Norge og 10% i EU, burde vi ha investert og brukt mer av våre olje- og Keynespenger i EU?

Men vi er for små til å løfte EU opp fra krisen. Og i Norge er ikke hele folket i arbeid, så vi kan bruke mer på oss selv en stund til?


Europas arrogante, rike fetter!

juni 14, 2010

Statsminister Stoltenberg følger opp en norsk spesialøvelse, nemlig øvelsen «det er typisk norsk å være god». Det er særlig lett når de andre er dårlige. Øvelsen har tradisjoner tilbake til Gro H. Brundtland og våre gull grossister under Lillehammer og Albertville OL. Vel og merke vinter-OL.

Sigbjørn Johnsen har allerede gått foran Stoltenberg i løypa og sagt noe om at «friheten» (for ett land) følger av å være gjeldfri. Det blir egentlig litt latterlig. Og det må oppleves utrolig arrogant å høre på for våre naboland i EU. Her snakker en finansminister for 4,7 mill innbyggere langt mot nord, med fat på fat med olje, gass, vannkraft, og fisk – om hvor dumt våre europeiske handelspartnere har stilt seg. Under den samme perioden har 70% av norsk eksport gått til de samme landene i EU.

Det har vært betydelig tøffere for mer normale land. I en periode hvor vestlige land har opplevd at industri- og ferdigvare produksjon er delvis utkonkurrert av Asia og Øst-Europa, har Norge fått enorme ekstrainntekter. Prisene på olje, gass og mange andre råvarer har gitt AS Norge 50-60 % høyere (realdisponibel)nasjonalinntekt de siste 10 årene. jf figur under.

I tillegg har ikke Norge vært spesielt gode til å begrense omfanget av offentlig utgifter og dyre ordninger. Men vi har hatt råd til å vente med reform og bedre økonomistyring pga massive ressurs inntekter. Pensjonsreformen er viktig nok, men det er det eneste lyspunktet?

«Il faut qu’on fasse un effort! sa den franske statsminsteren på Oslo-besøk om å redusere noe på velferdsordningenes omfang. Det betyr at «vi alle må gjøre en innsats». At norske statsledere med tusenvis av oljemilliarder under soveputen, forteller andre land hvordan de burde spart mer, er ikke lite arrogant. «Norge er et land i verden», ble sagt i 1972 etter nei-avstemmingen, av statsminister Lars Korvald. Jeg ville lagt til «lite» foran land. I 2010 er vi litt større, men oppfører oss av og til som både bortskjemte og nyrike.

De fleste andre land med velfungerende demokratier som får en oljegave fra himmelen som er verdt snart 3000 mrd kroner og har så få innbyggere, vil fremstå som en fornuftig Onkel Skrue i finanspolitikken.

At Stoltenberg legger en stor skyld på skattepolitikken er litt forutsigbart. De andre landene i verden jobber faktisk for å holde på verdiskapingen, og da er lavere skatter for bedrifter og eiere viktig. At norsk lønnsomhet i mange næringer er høy og mer avhengig av verdensmarkedspriser enn «politikk», betyr ikke at bedre rammevilkår er feil retning for andre land. Selvsagt har noen land overdrevet og gjort feil i finanspolitikken, men de trenger ikke lille, rike Norge som «mal» til bedre styring.

Som sagt er EU mer sårbart i kampen om sysselsetting, mens i Norge går mye av seg selv. Jeg vil velge å berømme grundere, ansatte og ledere før de sittende politikerne.

Hvis vi skal tilbake til analogien til Lillehammer OL, så er det slik at Dæhlie og Alsgaard etter sine gull, ville kjefte på Hellas og Spania for sakte fart i skiløypa. Vel, det er ikke alle land som er født med ski på beina!

Og enda viktigere: Det er ikke alle land som har 3000 mrd under soveputen…

**

Låt: «Alt for Norge» – fra et fotball VM vi kvalifiserte til – i forrige århundre.