Eurokrise: Full gass for Norge!

januar 15, 2013

Det kom nye SSB-tall for Norges handel med olje, gass, fisk og aluminium 15.januar. Handelsoverskuddet økte med 30 nye milliarder kroner gjennom Eurokriseåret 2012.

I ly av Eurokrisen er det full fart for Norge. Oljeprisen steg fra 627 kr til 657 kr per fat. Men viktigere enn det er en rekordhøy eksport av naturgass på 245 mrd kroner. Det betyr faktisk at gassen nærmer seg oljeeksporten i verdi.

Kombinasjonen av høyere priser og mer gasseksport fikser greit problemet med lavere oljevolum på eksportsiden. Se tall her http://www.ssb.no/vis/muh/art-2013-01-15-02.html

Merker krisen ute

Problemene i sør-Europa forplanter seg til norsk eksport. Norge opplevde nedgang i eksportverdier med 15% til land som Spania, Italia og Portugal. Det er nok både kronekurs og volum som påvirker dette.

Den store fordelen for Norge i makro er at disse landene «kun» står for 3-4 % andel av total eksport av varer (utenom olje og gass). Det som betyr langt mer er utviklingen i land som Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia som hadde rundt 35% av vår vareeksport i 2012. Nedgangen til Sverige og Tyskland er faktisk ca 7 mrd, så det gir helt sikkert utfordringer for enkelte eksportbransjer.

Det store spørsmålet er om det gir regionale problemer som vi senere ser i ledighetstall og trygde-regnskapet. Veldig mange skifter nok arbeidsplass over til en «sulten» oljeklynge. Helge Lund i Statoil var bekymret for kostnadsnivået i «verdens rikeste land» på NHOs årskonferanse, men kraftige drivkrefter fra oljeinvesteringer gir store vanskeligheter for lønnsveksten.

Særlig når offentlig sektor vokser i samme periode. Han sendte balllen videre til Holden 3-utvalget. Ja, det blir spennende å se hva professor Holden og 8 organisasjoner kan utføre av mirakler. Bør oljeansattes lønn tas ut av «frontfaget»? Kan lederlønninger tas inn i fronfaget?

Vi kommer til å få spennende diskusjoner fremover, og NyAnalyse gjør gjerne utredninger eller fremskaffer fakta!

olje og gass 2012

Arbeidsinnvandringen redder oss?

De siste årene har innvandringen til Norge vært den viktigste «hjelper» mot overoppheting og press på rentene. Vi har fått 40-50.000 «nye nordmenn» til landet hvert år, og ca 60 % av sysselsettingsveksten etter 2005, kommer fra utlandet. På den måten har det vært mulig å holde produksjon igang og håndtere oljeeventyret. En tidvis sterk boligboom har også krevd mange tusen ansatte fra Polen og Øst-Europa.

Den store innvandringen har faktisk «kuttet» den direkte koblingen til oljepengebruken og renten, i de økonomiske modellene. Alt flyter i inngangen til valgåret 2013.

Hvis noen lurte, eksporter Norge fortsatt fisk for 51 mrd kroner i 2012. Det er feks nok til å lønne over 100.000 arbeidsinnvandrere i året.

På sofaen for nordmenn?

Jeg hørte at SV var bekymret for unge mennesker som ikke finner seg jobb pga alle svenskene. Globalisering og (nesten) fri flyt kan ha sin pris for enkeltgrupper. Næringslivet krever effektive medarbeidere. Utlendinger leverer i stor grad, og for mange andre havner midlertidig eller varig på trygd. Våre politikere og fagbevegelsen slipper ikke unna slike dilemmaer, eller uheldige bivirkninger.

Så lenge det er full gass for Norge, vil det store bildet være positivt. Dersom nedturen kommer, vil alt endre seg.

I følge Forbes Magazine er vi mest lykkelig i hele verden http://www.forbes.com/pictures/mef45jgim/1-norway/#./?&_suid=135826080171303325692506439638

Olje og gass prod Jens' fig Solamøtet

Reklame

Monster meninger om Hardanger og strøm

januar 31, 2011

http://e24.no/makro-og-politikk/article4014233.ece

 http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/samfunn/article113953.zrm

Jeg har funnet noen tall (Innbyggerundersøkelsen 2009) om hva folket mente om regjeringens strømpolitikk og miljøpolitikk i Bergen og Hordaland høsten 2009. Det er lystig lesning, og jeg har fordelt svarene pr parti for å gjøre det enkelt.

Svar på spørsmålet:

Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar følgende oppgaver?

«Sikre strømforsyningen»

Oppsummert, basert på 1176 svar:

  • I Hordaland var det høsten 2009 en klar opplevelse av at myndighetene gjorde en ganske god jobb for å sikre strømforsyningen til regionen. 2 av 3 svarte ulike varianter av fornøyd, som også var snitt i hele landet.
  • Ser vi nærmere på svarene til nordmenn i Hordaland med ulik partivalg finner vi at SP, Frp og Høyre var mer misfornøyd enn SV, Krf og AP velgere.
  • Basert på dette er det tydelig at SP hadde langt mer lokal støtte i folket til å kjøre saken om å sikre fremtidens strømforsyning enn SV og AP.
  • Faktisk var det rundt 3 ganger flere skeptikere i SP sammenliknet med i SV.

Kilde: Difi.

Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar følgende oppgaver?

Sikre god naturforvaltning

Oppsummert, basert på 1170 svar:

  • Nordmenn er gjennomgående fornøyd med myndighetenes arbeid for å sikre god naturforvaltning. Ca 64 prosent av landets befolkning mente dette høsten 2009.
  • I Hordaland var nær 60 prosent fornøyd, altså noe lavere og det er store partivariasjoner. AP er mest fornøyd med 70% og SV minst fornøyd med 43%.
  • Tabloid kan vi slå fast at nesten hver tredje SV velger i Hordaland var misfornøyd med regjeringens miljøpolitikk.
  • Det var 3 ganger flere SV-skeptikere enn AP-skeptikere i fylket, og dobbelt så mange som i SP segmentet.

 


Strøm ruler… på Vestlandet

august 18, 2010

Jeg kom over en artig statistikk hvor mange tusen innbyggere er spurt om følgende;

Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar følgende oppgaver? 

«Sikre strømforsyningen«

Her følger de spennende svarene fra Vestlandet pr parti:

 

Ser vi godt på de tallene er folket oppsiktsvekkende fornøyd med myndighetenes arbeid (høsten 2009) med fornøydhet helt oppe i 60-70%! Idag er muligens tallene litt annerledes?

Men ved å se på misfornøyde velgere for de ulike partiene kommer det frem noen nyanser. Det er nemlig slik at ca 20% av vestlandets SP og Frp velgere er misfornøyde.

På den annen side var kun 10% av AP og SV velgere misfornøyde, som jo er halvparten så mange som SP og Frp. Høyre ligger midt i mellom på 15% misfornøyde.

Det som er litt stilig med dette er at SP har hatt mandat i folket, sine velgere, til å kjøre hardt. Og SV og AP har følt mindre press om å bedre strømforsyningen. Jeg tipper nok at LO har kjørt på, men de er ikke vestlandsinnbyggere…

Så tema Strøm ruler i de politiske diskusjoner på Vestlandet for tiden! Nesten rart at ingen har bedt NyAnalyse om å gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering? Helt uavhengig selvsagt…

**

Låt: Electric feel – med gruppen MGMT.