Det nye tekno-Norge

oktober 24, 2013

Velkommen til det nye arbeidslivet i Norge!

I dag har 9 av 10 norske husholdninger tilgang på PC og internett. Norge ligger langt fremme globalt her. Mobiltelefoner, IPad’er og bærbare Pc’er kombinert med epost og internett har gjort oss mer effektive.

La oss illustrere dette med et par gode historier fra Norge anno 2013.

Utnytt kø, kork og kaos!

Hver eneste dag forflytter hundretusenvis av mennesker i Norge seg på vei til og fra arbeidsplassen. Det er høye køkostnader tilknyttet innfarten til de store byene. Den ansatte, bedriften og samfunnet taper på unødig lange køer.

Teknologi har for mange ansatte gjort det mulig å benytte tiden på vei til jobben til noe nyttig. De nye smarttelefonene kombinert med sterkere og mer utbygd mobilnett gjør hverdagen enklere. Ja, tenk på hvor mye epost-håndtering norske (kontor-)ansatte og andre utfører under reise eller på fritiden.

Skrivemaskin til Ipad

Hvis 500.000 mennesker kan jobbe effektivt i 20-30 minutter på buss, tog eller ferje før de kommer på arbeidsplassen?

ER det mulig å beregne mulig verdiskaping, tidssparing og nytteverdi for:

◦       Den ansatte?

◦       Bedriften/arbeidsgiver?

◦       Samfunnet/verdiskaping?

Og bør arbeidstid og avlønning tilpasses det nye tekno-arbeidslivet?

Er det slik at arbeidsdagen må begynne kl 0800 eller kan vi endre på dette gammeldagse mønsteret? Ulik start på dagen  for Oslo-folk ville gitt bedre miljø og mindre køer!

Manpower-undersøkelsen viser at et flertall velger å jobbe hjemmefra av gode grunner. 43 prosent gjør dette for å jobbe mer
effektivt, 33 prosent gjør ting de ikke rekker i kontortiden, og 26 prosent gjør det for å slippe jobbreisen!

Tilbakeblikk

Før 2000: Stasjonære PC’er koblet til internett via kabler. Søke opp informasjon og sende epost viktigst. Det har skjedd en revolusjon i bruken av internett og mobiltelefoner siden midten av 1990-tallet.
—
Voksende e-handel, kjøper alt fra reiser, hotell, kinobilletter, musikk og film, klær, blomster til datautstyr online. En viktig grunn til økende andel konkurser i detaljhandelen?
—Jobber annerledes: Ansatte jobber ofte ”online” med mobil/PC på flyplasser, restauranter, buss og tog, samt fra hytta og Sydenferien. —Ifølge McKinsey er 2-2,5 milliarder mennesker på nettet daglig.
—
Diskusjon: For liten vekst i jobber? Google har ca 20.000 ansatte og Facebook har langt færre, Twitter noen hundre ansatte. Men underliggende vekst i de fleste økonomier er avhengig av IKT som vann i springen eller strøm i veggen.
—
—Uansett: Kombinasjon internett og digitale medier er og blir en X-faktor for produktivitet og vekst i det nye Norge.

De siste årene har også fildeling, prosjektområder og «cloud» (sky) teknologi dratt prosjektarbeidet til nye høyder med effektiv tidsbruk.

Hva kan politikerne gjøre for å fremme et fremtidsrettet og smartere arbeidsliv?

Bo grønt, med super teknologi

IKT-revolusjonen, hjemmekontor og grønt gress

Kjennetegn

–          IKT-samfunnet snur urbaniseringstrenden og kunnskapsmedarbeidere bor i distriktene.

–          Mobildekning og bredbånd er utbygget til hele landet.

–          Arbeidsmarkedet er todelt: Industri og landbruk styrker bygdens rolle. Kunnskapsintensiv næring vokser, og innovasjon innen tjenestebransjen (eks. eldretilpassede IKT-løsninger mv.) sikrer betydningen av tjenestesektoren.

–         Høye boligpriser i byene presser folk ut på landet

–         Hurtigere tog og stadig mer miljøvennlige biler gjør det enkelt å bo på landet og jobbe i byen.

–         Bedre veier og en kraftigere kollektivsatsning, bla intercity triangel, kan gi regionale arbeidsmarkeder som går langt utenfor storbyene?

–         Kulturelle trender gjør ”slow living”, husarbeid, storfamilien, håndverk og bygdelivet til en positiv trend i samfunnet igjen.

For en drøm for Senterpartiet dette kan bli?

Hvilken nærings, IKT og kunnskapspolitikk trenger vi for å lykkes med dette?

Hvor mange ulike IT-systemer har man opprettet i offentlig sektor, i 428 kommuner, 19 fylkeskommuner og sykehussektoren?

Heldigvis skal tidligere Abelia-sjef Paul Chaffey fikse opp i alt dette, rett mann på rett plass!

Reklame

Forenkle og forklare samfunnet vi lever i

juni 5, 2012

NyAnalyse har en visjon om å forenkle og forklare samfunnet. Det er ikke mangel på forskning og informasjon i samfunnet vårt. Det er mangel på de som kan forstå, oversette og benytte kunnskapen.

Min erfaring fra ulike virksomheter som SSB, finans, IKT og politikk driver frem nye måter å benytte gammel kunnskap. Vi setter tall på flyttinger sammen med kommunestørrelse. Vi finner regioner med størst forgubbing, og beregner gapet i behov for ansatte i 2030. Ofte får vi god hjelp fra tallmestere som SSB, NAV og Eurostat. Innovasjonen ligger i kundens problemstilling og konseptet NyAnalyse bygger rundt.

Ofte er kundens ønske å bidra i en samfunnsutfordring, som kan være eldrebølgen, sykefravær eller svak konkurranseevne. Basert på erfaring fra politikk, IKT og utredning forsøker vi å sette kundens virksomhet inn i samfunnsregnskapet. Det er alltid gøy når man oppdager at nye ideer virker i helt ulike settinger. Mine gode kolleger klarer å utvikle grafer og tall, og lande det meste i samarbeid med oppdragsgiver.

Vi har utredet om byråkrati i kommune-Norge, om helseteknologi  for Telenor, og smartere eldreomsorg for NHO service. For Virke så vi på de gode historiene bak norsk effektivitet og vekst. Etterhvert så ser vi nye sammenhenger og løsninger som senere kan bli innspill til politikk på viktige områder.

En ny kunde vil gjerne bidra til bedre omstilling og ledelse ved omorganisering. De ønsker å forstå og vite mer om samfunnet og drivere av omstilling. Flere ganger sa kunden at jeg hadde en utrolig spennende jobb! Og ja, vi samfunnsøkonomer har mye vi kan benytte til å sikre ny forståelse. Jeg får drive med det mest spennende av faglige temaer.

Imorgen skal jeg delta på Abelias årskonferanse «Frøken Norge» http://abelia.no/kalender/froeken-norge-aarskonferansen-2012-article1966-172.html , som bla handler om globalisering. Dette jobbet jeg masse med som makroøkonom i NHO med Tor Steig i 2002-2006. Det er hele tiden krefter som påvirker bedrifter, ansatte og samfunnet vi lever i.

Jeg gleder meg stort til årskonferansen, lære mer om innovasjon og Norge i verden! Treffe andre innovative bedrifter og kanskje utvikle nye konsepter for læring. Er det ikke talent, teknologi og toleranse, som kan sikre fremtidig verdiskaping? Kanskje noe herfra kan overføres til eldreomsorg eller kommuneadministrasjon i neste runde…

Den som forstår, forenkler og forklarer samfunnet vil mange lytte til. I NyAnalyse jobber vi hver dag for å bli best på dette!

**

Se hva vi gjorde for Virke med kortfilm og rapport http://www.nyanalyse.no/virke.html

Kundereferanse Telenor

«…med faglig dyktighet, stort engasjement og fremstiller resultatene på en kreativ, lettfattelig og kommuniserbar måte»!

Kundereferanse Adecco

» I tillegg agerer NyAnalyse proaktivt og også utenfor oppdraget får vi nyttige innspill, en nyttig merverdi i samarbeidet. Vi er meget fornøyd med NyAnalyse og anbefaler gladelig disse som samarbeidspartner.»


Distrikts-Norge sliter, fraflytting og færre kvinner!

juni 6, 2011

Kvinner forsvinner!

NyAnalyse har laget flere regionoversikter det siste året; og tendensen er klar; forgubbing, fraflytting og færre kvinner i alderen 20-39 år i småkommuner!

Som dere ser fra figuren over, er det en dramatisk nedgang for de små kommuner for kvinner i alderen 20-39 år. Hele 17 % færre i de mest fruktbare aldersgrupper enn for 10 år siden. I kommuner med under 3000 innbyggere.

For de store byene er det motsatt; 12% flere kvinner i alderen 20-39 år, som betyr ca 21.000 flere enn for 10 år siden. Det gjelder i byer over 80.000 innbyggere.

Forgubbing av landsbygda!

Det samme skjer med de eldre, seniorer og virkelig eldre.Se her:

I de minste kommunene under 5.000 innbyggere øker andelen seniorer og eldre (60+) opp mot 28% av befolkningen lokalt. Det er langt vanskeligere utfordring enn i de større kommunene, hvor unge mennesker flytter inn.

 Årsaken til forbedring i gruppen under 1000 innbyggere følger av at noen kommuner har kommet fra over 1000 personers gruppen i løpet av siste 10 år. Det er ikke en reell forbedring i småkommunene siste 10 år!

Ta kontakt med NyAnalyse hvis dere ønsker en regionoversikt på befolkning, kvinner, fraflytting, etableringer, bedrifter, eller annet! Epost er terje@nyanalyse.no

Vi leverer tall du har nytte av – raskt og til fornuftig pris!

Se også denne prognosen fra NHO på sysselsettingsbehov i Norge for 2011; store regionforskjeller der også!

 

Trykk på figur for å lese!


Halve svaret på eldrebølgen? DN innlegg

mars 30, 2011

Hele innlegget fra DN kan lese her http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN060411.jpg

Som samfunnsøkonom liker jeg illustrasjoner på mulig innsparing. Hvis vi sparer noen millioner på en mer effektiv organisering, kan flere mennesker få jobb og flere få pleie uten økt budsjettramme. Jeg tror det er her vi finner halve svaret på eldrebølgens enorme utfordring. Det er så enkelt, men så vanskelig som mer offentlig innovasjon og fornyelse.

Erna Solberg, min tidligere sjef, har skrevet bok om troen på mennesker, ikke milliarder. Det er riktig at mennesker skaper milliarder gjennom sin kunnskap og driftige virksomhet. På den måten trygger vi grunnlaget for en god offentlig sektor. Men vi skal ikke glemme at kun 1 prosent effektivisering på 2011-budsjettet, frigjør 10 mrd kroner til tusenvis nye pleiere i eldreomsorgen. Det er nok til å finansiere mellom 15 og 20.000 årsverk. Så milliarder spart ved bedre organisering kan øke både kvalitet og antall hender i omsorgen.

Det er flere muligheter til bedre ressursbruk i samfunnet. SSB har beregnet seg frem til ca fem milliarder spart årlig ved halvering av tallet på kommuner. NyAnalyse brukte samme metode for sammenslåing av fem kommuner rundt Kongsvinger. Det ga et potensial på ca 120 millioner kroner til flere gode tjenester. De kan på sikt ansette 100 nye lærere og 100 nye pleiere i en storkommune.

En ny utredning på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, SØF-rapport 2/2011, konkluderte slik: ”For kommunene som helhet indikerer analysene et samlet effektiviseringspotensial på 15 prosent på de tre største velferdstjenestene (barnehage, skole og pleie og omsorg)”.

Alle skjønner vel at dette tilsammen kan redde oss fra halve eldrebølgen?


NyAnalyse lanserer «Befolkning og tjenestebehov mot 2020»

januar 10, 2011

NyAnalyse lanserer 11.januar en Fakta-rapport som tar for seg effektene fra befolkningsutviklingen på fremtidens 

tjenestebehov i kommune-Norge.

Se Aftenposten sak fra 10.jan her http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3980396.ece

Eldrebølgen vil prege Norge de neste 10-20 årene. De store etterkrigskullene vil frem mot 2020 nærme seg pensjonsalder. Det samme skjer i alle lokalsamfunn rundt i landet vårt. Det blir viktig å bygge ut kapasitet tilpasset utfordringene. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune kan bli tydeligere i nær fremtid. De som planlegger godt, vil klare utfordringene best.

NyAnalyse har utviklet en faktaserie hvor Kommune- og FylkesFakta samt Byråkratibarometeret ble lansert høsten 2010. Faktarapporten ”Befolkning og tjenestebehov mot 2020” er en nyttig rapport som gir en god oversikt for lokalpolitikere. Vi håper det i neste omgang kan bidra til bedre beslutninger i lokalsamfunn.

Last ned et eksempel og se pristilbud på Befolkningsrapport (Rakkestad) på www.nyanalyse.no

 – Ved hjelp av NyAnalyses befolkningsrapport for norske kommuner, kan ordførere og rådmenn planlegge bedre for fremtiden, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse AS.

 **

For mer informasjon kontakt gjerne:

Sjeføkonom Terje Strøm, mobil 46 44 10 09

Samfunnsøkonom Andreas Ringen, mobil 48 41 48 01

Sak fra Byråkratibarometer 2010;


NyAnalyse lager Byråkrati barometer!

september 27, 2010

Det er store forskjeller på hvordan norske kommuner drives i 2010. Noen jobber smart i små kommuner, men mangler stordriftsfordelen. Større kommuner har fordel av stordrift, men kan være tregere til å forandre arbeidsmetode.

Uavhengig av dette er det mye å lære fra de beste! Ingen ordfører, rådmann eller gruppeleder lokalt kan tro de er utlært. Vi har heller ikke fasitsvar, men vil utforske og utfordre mer.

NyAnalyse har gjort et grunnlagsarbeid ved å samle en stor mengde tall og fakta, hvor vi blant annet beregner «byråkrati byrden per innbygger». Eller hvor mange tusen kroner som går til administrasjon per innbygger i kommune-Norge. Det er enorme forskjeller, naturlig nok, slik vi har sydd sammen landet vårt.

Det var ingen kommuner i 2009 med over 10.000 innbyggere som hadde mer enn 5000 kroner per innbygger i administrasjonskostnader. Ca 2/3 av kommunene med færre enn 5000 innbyggere, brukte mer enn 5000 kroner. De 100 minste kommunen brukte i snitt 10.600 kr per innbygger i kostnader til administrasjon.

Et eksempel på Byråkrati barometer følger her;

Sammen med fakta og fremskrivning av feks:

«hvordan eldrebølgen slår ut i din kommune?»

» finanskrisens effekt på lokalt næringsliv?»

…vil NyAnalyse kunne lage sammenlikninger mellom kommuner, samt snitt i fylket og hele landet!

PS! Vi kan koble svar fra Innbyggerundersøkelsen (Difi) til de andre fakta. Se eks under

Noen funn:  2 av 3 innbyggere i småkommuner mener det offentlige sløser.

Det er noe lavere i storbyene hvor ca 6 av 10 mener det offentlige sløser.

Trøsten er kanskje at mellom 2 og 4% av folket ikke synes det er noe særlig sløsing…

Send mail til terje@nyanalyse.no hvis du vil høre mer om dette!

Aftenposten hadde sak om dette på torsdag;

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3833521.ece

E24 spatist Håkon Hauglie har flere fornuftige tanker her http://e24.no/kommentar/spaltister/haugli/article3832692.ece

**

låt: Money for nothing, med Sting/Dire Straits (80-tallet)