Trond Giske har rett, om finanskrisen!

mars 9, 2011

De aller fleste land vil bytte statsfinanser med AS Norge. Vi er de nestrikeste etter Luxembourg og landets rikdom (nasjonalformuen) har økt med 60% de siste 10 årene. Så Giske har på mange måter rett.

I etterkant er det også enkelt å oppsummere med at tiltakene for å redde landet fra finanskrise og massiv arbeidsledighet var vellykkede. Vi hadde oljefondet å benytte til å øse ut penger til kommuner og samferdsel. Så mye at 1 mrd står på konto (?) fortsatt på samferdsel.

Jeg jobbet som økonomisk rådgiver for Høyre da Finanskrisen inntraff. Det var ikke tvil i mitt økonomiske sinn at vi måtte bruke mye penger og flere tiltak. Det er helt klart utrolig viktig at vi hadde erfaring fra Bankkrisen på 90-tallet. Det betydde at bankene hadde vært mer forsiktige og tilsynet noe strengere enn andre steder.

Så til tiltakspakken på 20-30 mrd våren 2009. Altså ekstraordinær pakke for å hindre stor arbeidsledighet. Med fargen på sittende regjering kom tiltakene i hovedsak ut på merbruk innen offentlig sektor. Det ble gitt nye mrd til kommuner, til skoleoppussing og vei vedlikehold.

Det ble gitt penger til samferdsel og noen positive låneordninger for bedriftene. I bunn og grunn en vellykket Keynes-politikk på kort sikt. Jeg mener at 6 mrd i lavere skatt for hele næringslivet hadde vært klokt, og Høyre la også frem merbruk av penger det året – i 2009. Det var for å sikre at ikke «alle» skal jobbe i offentlig sektor.

Det var det eneste riktige å gjøre fra et økonomisk-politisk ståsted. Så kan vi evaluere etterpå som økonomer og finne følgende svakheter:

* Fordi høy arbeidsledighet i Norge har en høy «politisk» pris – tar styrende politikere heller litt mye Møllers tran enn litt lite…

* Fordi staten er stor allerede og har halve folket (minst) som støttespillere, er det mindre fare for reaksjon mot statlig ekspansjon.

* Rentespøkelset var helt fraværende da internasjonale renter gikk til null og alt press på inflasjon var borte. De normale sammenhenger i økonomiene var ikke lenger tilstede.

Problemet med Giskes parade-marsj og argumentasjon er følgende:

*Hvor stor del av suksessen følger av høye oljepriser- og investeringer med ringvirkninger?

* Hvor stor del av 200.000 i økt sysselsetting ville kommet uansett pga oppgang i norsk økonomi?

* Hvilke problemer får vi nå pga sen reversering av budsjettene ved høyere lønns- og rentenivå?

* Hvilke store incentiv- og strukturproblemer består i norsk økonomi ved at staten alltid redder kommuner, banker og arbeidere fra «markedskreftene»?

Jeg er helt overbevist om at fornyelse i norsk økonomi og innovasjon i offentlig sektor kommer saktere enn uten de store oljepengene.

Vi får ingen rask reform innen kommune-Norge. Vi klarer ikke å planlegge og løse transportutviklingen. Vi kjemper ikke om de beste forskere eller de innovative bedriftene.

Vi er for trege til å overføre gode løsninger i privat sektor til enda bedre løsninger i offentlig sektor.

Men Giske har rett i at de fleste misunner oss statsfinansene.

Nå finnes det verdier som er viktigere enn milliarder; nemlig frihet – glede – og nyskaping!

**

Låt: Free – med Seal (2010).


Ekspertfinte fra Sigbjørn Johnsen!

mars 3, 2011

Leser om det nye rådet i DN i dag. Vel, så vidt jeg ser er dette et helt vanlig ekspertutvalg under sensuren til Finansdepartementet.

Presset er blitt så stort at Johnsen måtte gjøre noe. Jeg er selvsagt fornøyd med at de hører på kritikken. Men dette er nærmest lureri i forhold til et skikkelig råd, slik som i Sverige.

Ledet av departementet er ekspertene enten hyggelige forelesere for ansatte i finans, eller gisler hos byråkratiet.

Det var slik med dynamiske effekter fra skatteendringer også. De satte ned en ekspertgruppe bestående av SSB og Findep. Det er å blande kortene og holde andre utenfor.

Det her en en smart finte fra finansminister Johnsen, som kanskje utsetter et Uavhengig råd med mange år. Det er utrolig synd, for den typen råd og syn på metode kan departementet få allerede i dag.

Jeg gleder meg til gode fagseminarer, men dette var viktigere enn det. Det er egentlig snakk om demokrati, åpenhet og fri, uavhengig evaluering.

Dette er en smart ekspertfinte av finansministeriet.

Men det holder ikke, Johnsen!

*Les mer om behovet for et UAVHENGIG finanspolitisk råd

https://bluelines09.wordpress.com/2011/01/12/finanspolitisk-fornyelse-look-to-sweden/

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-100.pdf

**

Låt: Fake plastic Trees – med Radiohead.


Frihet 2011 – NyAnalyse 1 år!

mars 1, 2011

Tenk at 1 år som grunder er gått siden vi startet NyAnalyse 1.mars i 2010.

Vi har fått gjøre det vi ønsket oss! Friheten til å stå for egne meninger. Modige nok til å utfordre etablerte sannheter. Dumdristige nok til å trosse økonomimakta i Finansdepartement og andre steder. Naive nok til å tro at «halve» Norge trengte våre utredninger. Men store nok i kjeften og flinke nok med tall, til å ikke gi opp så lett.

Vi har funnet tall som teller i samfunnsdebatten. NyAnalyse har levert!

Noen høydepunkter; Å oppleve økt interesse for fakta og utredning i siste del av 2010!

Å se betydningen av bedriften vi skapte vokse. Vi har deltatt i samfunnsdiskusjon, holdt foredrag og laget faktahefter.

Suksessen til Byråkratibarometeret med 7-8 forsider i hele landet. For min egen del er makroskribent jobben i Finansavisen et viktig skritt, intervjuer med Nrk og saker i VG er med å bygge vår troverdighet – sakte – men sikkert. ttp://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7475418 og http://www.nyanalyse.no/presseklipp/FA290111.jpg

Andreas og jeg har samme utdannelse innen samfunnsøkonomi, men ulik spisskompetanse. Litt mikro og makro. Regnskap, teori og økonomisk metode – møter – næringspolitikk, statsbudsjett og medievinkler. En god match så langt. I tillegg har vi vårt viktige fagnettverk, som jeg ønsker å benytte enda mer aktivt i år 2.

NyAnalyse har også ansatt en student, Ola, som vil gi oss drahjelp og nye ideer!

Den friheten og gleden av å levere gode fakta og nye analyser er gull verdt. Og jeg er overbevist om at vi vil lykkes med vårt prosjekt. Litt gøy at Jens Stoltenberg bestemte seg for å følge @nyanalyse (twitter) nettopp på ettårsdagen.

Alle bloggere, nettverksvenner, kunder og andre som følger oss – takk for bidrag og samarbeid i år 1 av NyAnalyses liv. Husk at fakta + kunnskap=verdier.

Og sitter dere og lurer på hvem som leverer gode fakta på samfunnets store mysterier, innen skatt, næringsliv, kommuneøkonomi, arbeidsmarked og uførhet eller annet, send oss en mail!

Hvem vet, kanskje finner vi noen sammenhenger bak alle tallene…?

terje@nyanalyse.no

**

Låt: Measurements – med James Blake (2011).


Topp 10 i 2010; boligpriser, byråkrati, sosiale medier og musikk

januar 2, 2011

Det har skjedd mye i 2010. La meg forsøke å oppsummere året med noen topp 10 lister som betyr noe for ulike deler av AS Norge, selvsagt kombinert med mine egne interesser 🙂

NyAnalyses Byråkratibarometer 2010:

Byråkratibarometer – 10 beste kommuner 

1 Røyken (6) Buskerud
2 Larvik (1) Vestfold
3 Tønsberg (2) Vestfold
4 Porsgrunn (5) Telemark
5 Karmøy (26) Rogaland
6 Ski (12) Akershus
7 Bergen (4) Hordaland
8 Nedre Eiker (7) Buskerud
9 Sandefjord (10) Vestfold
10 Sandnes (3) Rogaland

Fjorårsplassering i parantes! Ikke tidligere offentliggjort.

**

NHOs NæringsNM:

1 Sola

2 Flora

3 Bømlo

4 Stavanger

5 Førde

6 Austevoll

7 Lund

8 Herøy (MR)

9 Ullensaker

10 Fusa

**

Twitter Barometer (kilde Areca)

Nr Kommune Fylke  Folketall  Followers Twitter%
1 Utsira Rogaland                218 598 274,31 %
2 Berg Troms                926 159 17,17 %
3 Gulen Sogn og Fjordane             2 302 339 14,73 %
4 Sirdal Vest-Agder             1 790 239 13,35 %
5 Torsken Troms                899 106 11,79 %
6 Overhalla Nord-Trøndelag             3 577 390 10,90 %
7 Tana Finmark             2 912 272 9,34 %
8 Grong Nord-Trøndelag             2 361 217 9,19 %
9 Tysfjord Nordland             2 007 160 7,97 %
10 Nes Buskerud             3 420 228 6,67 %

**

Skatteinngang pr kommune: toppliste første 9 mnd. (mill kr, SSB)

Kommune 2010M09 RANK2010
Oslo kommune 95904,8 1
Bergen 26724,4 2
Stavanger 23008,2 3
Bærum 18984,6 4
Trondheim 15928,9 5
Kristiansand 8713,1 6
Asker 7236,1 7
Sandnes 6666,4 8
Drammen 5863,3 9
Fredrikstad 5226,7 10
Sola 5176,9 11 (nr 1 NæringsNM!)

Vekst i skatteinngang i 2010, i % (mill kr, 9mnd)

Kommune 2010M09 RANK2010 RANK endring Økt skatteinngang i %
1 Sørfold 227,8 242 46 46,6  
2 Frøya 416,3 155 48 46,4  
3 Sandøy 195 261 38 40,1  
4 Kongsberg 3035,6 23 5 23,2  
5 Ulstein 1143,9 68 13 22,7  
6 Hadsel 465,4 143 18 18,5  
7 Stavanger 23008,2 3 0 17,5  
8 Hamarøy 117,7 322 15 16,9  
9 Hole 579 122 12 16,8  
10 Froland 316,7 196 16 16,1  
11 Sørum 1372,2 50 10 16,1  

**

Boligpriser – toppliste nov 09 – nov 2010: (kilde: EFF)

REGIONER Prosent endring 09-10
Saupstad og Heimdal (Trondheim) 11%
Stavanger 11%
Bergenhus og Årstad (Bergen) 11%
Fyllingsdalen og Laksevåg (Bergen) 10%
SNITT Bergen 10%
Asker 10%
Larvik 10%
Sentrum og Byåsen (Trondheim) 10%
SNITT Trondheim 10%

Nye tall idag; Boligprisene er nå 6,7 prosent høyere enn i desember 2009, og 5,2 prosent høyere enn i august 2007, som var toppmåneden før nedgangen som varte til i november 2008. Korrigert for inflasjonen er prisene nå 3,9 prosent lavere enn de var i rekordmåneden august 2007.  Jeg skal forsøke å oppdatere listen over etter nye des tall…

Sykefraværs prosent 3kv 2010: 10 Beste fylker (NAV)

  2009 2010
Rogaland 5,5 4,8
Oslo 6,2 5,3
Sogn og Fjordane 5,8 5,6
Akershus 6,7 5,9
Hordaland 6,7 6
Vestfold 6,8 6
Møre og Romsdal 6,8 6,1
Sør-Trøndelag 6,9 6,2
Vest-Agder 7,2 6,2
Aust-Agder 7,2 6,4

Politiske partier – alle menigsmålinger des 2010 Aardal.info):

Hvor står partiene 9 måneder før kommune- og fylkestingsvalget?

AP 26,4%

H 26,0%

FrP 25,2%

SV 5,7%

SP 4,9%

KrF 4,7%

V 4,2%

R 1,5%

**

Musikk i 2010: (min egen liste!)

1 Arcade Fire (beste låt Suburban war)

2 Ariel Pink’s haunted grafitti (beste låt round and round)

3 Massive attack (beste låt Paradise circus)

4 White lies (single, Bigger than us)

5 Anthony and the johnsons (2009+2010, Another world)

6 Delphic (Doubt)

7 Rolling Stones (Exile on main street -72, nyutgivelse, låt Happy)

8 KENT (beste låt Team building)

9 Depeche Mode (live i Barcelona, dvd og cd, spes versjon 2009 låter)

10 the XX (Fantasy, eg. 2009 album)

Nyttårsfest-låt: «Barbra Streisand», med Duck sauce.

PS: skal forsøke et par 10 på bånn lister i løpet av uken…


Avskaff monopolet på økonomikunnskap!

desember 15, 2010

 

Norske statsfinanser er solide og de kommende regjeringer har gode forutsetninger for å utøve fornuftig og langsiktig økonomisk politikk. Samtidig er det viktig å vurdere om maktfordeling og åpenhet er tilfredsstillende i dagens økonomiske opplegg.

Jeg tror det er på tide med nytenkning innenfor den mest konservative av alle disipliner, nemlig behandlingen av statsbudsjettet og øvrig finanspolitisk styring. For å illustrere noen av ulempene ved dagens system vil jeg omtale tre konkrete temaer; nemlig flerårige budsjetter, dynamiske skattevirkninger og tilslutt et uavhengig råd for finanspolitikken. Det gjøres ikke noe forsøk på å analysere i dybden i artikkelen, men jeg håper det bidrar til at flere ser de uheldige sidene ved ”norsk modell” anno 2010.

Tidligere statsminister Johan Sverdrup (fra Venstre) sa om Stortinget at ”All makt er samlet i denne sal” i forbindelse med innføringen av Parlamentarismen i Norge. Det var samtidig et fall for Embetsmannsstaten. Det er god grunn til å være stolt av vår demokratiske tradisjon og en solid økonomisk utvikling. På den annen side er det fortsatt stor makt i det norske embetsverket.

Kombinasjonen av flertallsregjering og styringen fra statsadministrasjonen kan i ytterste konsekvens medføre at mindretallet holdes nede. Den største konsentrasjon av makt ligger nok i det Kongelige finansdepartementet. Det historiske sitatet fra stortingsrepresentanten Hambro (1947) om det første nasjonalbudsjettet er morsomt i dag: ”Jeg deler hans uro over den skare av unge, høyt intelligente cand.oecon’er som slippes løs på et vergeløst samfunn”. Fortsatt må nærmest enhver økonomisk beregning av tiltak på statsbudsjettet med betydning for statsfinansene eller uttaket fra Statens pensjonsfond gjennom samfunnsøkonomenes kritiske blikk i finansdepartementet. Det har vært gjort en god innsats for å hindre uklok offentlig pengebruk, men det er også noen utfordringer. Hvert eneste år sender opposisjonspartiene mer enn 1000 spørsmål til departementene for å sikre kvalitet på tall og helheten i sine alternative statsbudsjetter. Det betyr at finansdepartementet indirekte har innflytelse på utformingen av alt fra skatteforslag til endringer i trygd- og pensjonsvilkår, også hos opposisjonspartiene!

Rettferdig system? Ikke helt det kanskje!

Les resten av innlegget her;

http://www.nyanalyse.no/

NB; Jeg holder gjerne foredrag på tema ved samlinger og seminarer i 2011 (:-)

På lørdag 18.des kommer nytt makroinnlegg i Finansavisen også.

**

Låt; Land of 1000 Dances, med Wilson Pickett (1965) vs Bigger than Us med White lies (2010).


Noen må stå opp mot FinansMakta…

desember 6, 2010

Det er utrolig spennende tider for oss fagøkonomer, både i Norge og internasjonalt. Vi kommer ut av en finanskrise, får hodet over overflaten- og dukkes ned igjen av PIIGS landene og ny Euro-usikkerhet.

For Norge sloss oljeprisen på 90$ fatet som sikrer oljefondet og klyngen, med lavere eksport og direkteinvesteringer som følge av svake statsfinanser i mange EU land.

I Norge sitter vi og nærmest koser oss med et stigende oljefond, et omstilingsdyktig næringsliv og gode trygdeordninger for de aller fleste. SSB spår ny oppgang og 3% vekst i norsk økonomi i 2011. I Nysalderingen for 2010, dvs siste anslag på budsjett for iår, ble oljepengebruken igjen redusert med over 5 mrd kroner. OBS; Det betyr at oljepengebruken har gått ned fra urovekkende høye 148,5 mrd i NB 2010, til rett under 120 mrd. Altså 29 mrd i nedjusteringer som viser hvor usikre budsjettanslag fra fagdepartementet er!  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2010/nye-budsjettall-for-2010.html?id=627167 

Men i bakgrunnen av både eurokrise og oljepengebruk, pågår en meget viktig faglig og demokratisk debatt, om maktforholdene tilknyttet norsk samfunnsøkonomi og spesielt posisjonen til Finansdepartementet. Under følger et innlegg om denne viktige saken.

Ingen har monopol på kunnskap! (tiltenkt DN forrige uke)

I forbindelse med finansdebatten har det vært diskusjoner om dynamiske effekter av skattevirkninger, også omtalt som ”voodoo”. Videre har AP og Finansdepartementet regnet ut Frp’s skatteløfter til 88 mrd kroner. Jeg tar ikke stilling til dette her, men vil påpeke at ingen må tro at de har monopol på økonomisk kunnskap.

Som en viktig mann i Finansdepartementet uttalte på et seminar nylig:

Alt på statsbudsjettet er basert på anslag!”. Det åpner for alternative prognoser og baner for norsk økonomi. Minst ett faglig alternativ til «finansmakta» er sunt for demokratiet og en fri samfunnsdebatt. Økonomer «foren dere» mot finansmakta og for reformer i det finanspolitiske opplegget.

Vi må huske at vi er et lite land med et relativt begrenset makroøkonomisk miljø. Det er en utfordring at dyktige fagøkonomer sitter lenge på sentrale posisjoner i blant annet finansdepartementet, SSB og Finanstilsynet. Er det en fare for at embetsmannsstaten igjen får for stor del av makten i samfunnet vårt? For i Norge med en enorm olje- og gassformue plassert i Statens pensjonsfond, bør det ikke skapes tvil om at fagøkonomer er rådgivere og ikke beslutningstakere. Den viktige fordelingen og forvaltningen av oljepenger for de kommende generasjonene fortjener en åpen og mer systemkritisk oppfølging.

Jeg tror et uavhengig utvalg som evaluerer finanspolitikken kunne gitt et bidrag til mer åpenhet og forståelse om både skattevirkninger og pengebruk. La oss litt ironisk kalle det et Uavhengig Råd for Oljepengebruken, eller URO. I Danmark har de hatt et slikt råd siden 1962, nemlig de vise menn. I Sverige ble et råd opprettet i 2007. Vi må huske at med stor nasjonal rikdom følger også mer ansvar. I et system med noe ensidig makt konsentrert, bør det også følge mer åpenhet og evaluering. Et uavhengig råd kan for eksempel begynne med å evaluere aktivitetskorrigeringen av oljepengebruken de siste 5 årene?

Uansett har ingen monopol på kunnskap!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/taler_artikler/taler_og_artikler_av_ovrig_politisk_lede/taler-og-artikler-av-hilde-singsaas/2010/Apenhet-om-budsjettall.html?id=627241

**

Låt: Walk on, med U2.