Virkelig NyAnalyse boom – km mellom rådhus?

september 8, 2011

Det har vært en knalluke for bedriften vår – NyAnalyse.

Vi lanserte Byråkratibarometeret fredag 2.sept – og fikk 8500 treff på nettsiden første 2 dager. Jeg er storfornøyd med innovasjonen Andreas (min kollega) lagde til lanseringen iår. Hvis dere liker denne, har vi mulighet til å lage en tilsvarende for andre tall, oversikter eller rangeringer (:-)

http://www.nyanalyse.no/bb2011.html (for å sjekke din kommune)

  • Færre rådhus og større kommuner vil på sikt kunne frigjøre flere milliarder til bedre velferdstjenester.

Illustrasjon: Hvis alle kommuner kom ned på nivå med de 25 beste på lønnsutgifter til
administrasjon og styring per innbygger, gir det ca 3,5 mrd kroner i innsparing.
Det tilsvarer driften av rundt 5.000 sykehjemsplasser

Aftenposten kjørte saken vi jobbet med i juni allerede på lørdagen; og dette ble fulgt opp med  ros i DN på 6.sept.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4216380.ece

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN060911.jpg

Videre tok Asker og Bærum Budstikka tak i Byråkratimålingen her på første siden;

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/AB050911.pdf

Nettavisen fulgte opp med partifordelingen av byråkrati-Norge;

http://www.na24.no/article3223749.ece

Videre fikk vi JA fra viktig kunde til å gjøre en utredning og fakta til stor konferanse – virkelig bra!

Siden vi fortsatt har tid til analyser i høst, har vi tilbudt mange miljøer region- og forgubbings-prosjekter. Hvordan blir det i din region fremover med ulike alternative scenarier?

ta kontakt på mail terje@nyanalyse.no så lager vi noe nyttig til dere. Det kan bidra til økt forståelse, grunnlag for planer eller økt inntekt. Prøv oss da vel!

Vi holder gjerne foredrag på samlinger – og bruker gjerne humor i kombinasjon med faglighet.

Det kommer noe bra i neste MandagMorgen om byråkratiet i Norge – på selve valgdagen. Følg med!

**

Jeg måtte flire litt når Leder i Budstikka omtalte meg som «direktør» i NyAnalyse. For jeg er ikke en av direktørvenna til Jens 🙂

http://www.budstikka.no/nyheter/nodvendig-paminnelse-1.6472990

Flere andre viser interesse for våre faktaprodukter, så jeg gleder meg til høsten.

Å forenkle samfunnsanalyser kan være utrolig gøy!

Å finne nye sammenhenger er et viktig samfunnsoppdrag!

Vi finner tall som setter dagsorden!

**

I samarbeid med GeoData har vi funnet frem til korteste km og kjøretur mellom Rådhus i AS Norge. Mange steder er det bare 5-10 minutter!

Kortest er det mellom Skedsmo og Rælingen på Nedre Romerike, med 4,2 km eller 5 min kjøring. Lørenskog og Fet er ikke mye lenger unna.

Kanskje en ide (isolert sett) å slå sammen adm i kommunene eller slå sammen flere kommuner i området? Lønn til Adm ansatte utgjør ca 250 mill årlig i de fire kommunene- litt å spare til sykehjemsplasser? Men hvem skal være ordfører etterpå osv??

  • Klepp-Time (ca 7-8 min, 5km)
  • Tønsberg-Nøtterøy(ca 7min, 5km)

Kart over Rogaland-kommuner med ganske kort avstand; trykk for større bilde!


Formuesskatt negativt for distrikts-Norge!

juli 10, 2011

Vår historie om forskjeller i AS Norge:

”Solstrand” – en region som suser av gårde, feks Ulstein kommune

Vi lever i verdens rikeste land anno 2011. Oljeprisen er over 100 dollar per fat og oljeklyngen går så det suser. De siste 10 årene har AS Norge tjent seg enda rikere på fordelaktig utvikling i verdensmarkedspriser og vår egen råvareeksport. Import av ferdigvarer har også blitt billigere. Vi selger dyrt og kjøper billig. Reallønnsveksten til ansatte i oljerelatert virksomhet, finans og andre kunnskapsbaserte vekstnæringer er spesielt høy. Arbeidsledigheten er lav i internasjonal forstand, men for mange mennesker er parkert på passive trygdeordninger. Både byene på Østlandet og Vestlandet, samt boom-regionen Rogaland er preget av innflytting og boligprisvekst. Bedriftsetableringer har i mange kommuner økt med 20 prosent de siste 10 årene. Driftige gründere og entreprenører strømmer til regionen. Ungdom flest er positive til fremtiden. Utdannelses- og jobbmulighetene er gode. Det er blitt større forskjeller mellom gode og dårlige kommuner. Lokal velferdsproduksjon er i stor grad tuftet på innsatsen til innbyggere, bedrifter og deres eiere. Solstrand er en vekstkraftig kommune.

Se også DN sin artikkel om utkantkommunen Ulstein som slår byene http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2177772.ece

I kontrast til…

”Skyggedalen” – et sted i distrikts-Norge med problemer, feks Torsken i Nord-Norge eller Åmli på Agder.

Et helt annet sted i landet vårt ligger ”Skyggedalen” kommune hvor fraflytting og pessimisme råder. De unge har flyttet til storbyen for å ta utdannelse. Andelen eldre og uføre er høyest i landet. NAV kontoret er bygdas største arbeidsgiver ved siden av kommunen. Offentlige jobber er i flertall. Det finnes få grundere og kun to av bedriftene i kommunen har over 50 ansatte. Bedriften ”Møbelproduksjon AS” er en familieeid norsk virksomhet innen møbelindustri. Langt høyere lønnsvekst enn i konkurrentlandene i EU og lenger avstand til markedene gjør det vanskelig å konkurrere om markedsandeler både ute og hjemme. Eierne er frustrert over at formuesskatten tapper bedriftens egenkapital, uansett om driften viser underskudd. Banken har også strammet inn på lånevilkårene etter finanskrisen. Den andre bedriften med over 50 ansatte er ”Industriproduksjon AS”. Disse to bedriftene er særdeles viktige byggesteiner for verdiskaping og fremtidig vekst.

Det er snart det eneste stedet som tar inn lærlinger og med stor nok produksjon til å lage ringer i vannet for bedriftene rundt. De to bedriftene er ryggraden for hele næringslivet i kommunen, men tiden jobber mot våre lokale helter. Norge kan stå foran en stor utfordring hvor enkelte regioner på sikt lever på overføringer fra de mest produktive regionene eller statens oljerikdom. Det er en uheldig utvikling og som heller ikke sikrer å ta hele landet i bruk.

* Leder i Rogalands Avis 9.juli – trykk på bilde for større tekst

Vi skal se på tre forskjellige utviklingsløp for Skyggedalen kommune og næringslivet lokalt. I et optimistisk scenario klarer Regjering og Storting å finne frem til et kompromiss hvor formuesskatten på arbeidende kapital fjernes fra 2012. Det hele startet med at næringsminister Giske sa følgende i januar 2011: Vi kan ikke leve i lengden med at penger investert i bedrifter skattes som formue på en tøffere måte enn penger plassert i eiendomsmasse. Jeg tror det er åpenbart for alle at en eller annen gang i fremtiden må det bli en jevnere beskatning av ulike formuesobjekter”. Etter hvert kom politikerne på både høyre- og venstresiden til enighet om at Skyggedalen og store deler av distrikts-Norge lider unødig av en formuesskatt som nesten ingen andre land har. Videre er utfordringene for næringsvirksomhet utenom olje og energi store som følge av et høyt lønnsnivå og en sterk krone.

Det er tydelig fra analysen at bedriftenes produksjon i Skyggedalen var viktigere for sysselsetting, andel uføre, fraflytting og skatteinntekter enn i store byregioner. Samfunnsøkonomisk nytteverdi for lokalsamfunnet er større enn et isolert bedriftsøkonomisk syn på produksjonen. Det kan sies å være en markedssvikt som kan korrigeres ved en inngripen fra myndighetene slik at markedet fungerer mer optimalt. Dermed kan man argumentere for lavere bedrifts- og eierskatt i Skyggedalen enn i de store byregionene. Dette kunne i neste runde forbedre balansen til fordel for jobber utenfor storbyregionene.

Hva sier du Giske-  er du fortsatt med?

LO leder, Flåthen, er du åpen for å vite mer enn NyAnalyse fant i sin utredning?


Kjære Senterpartiet. Ta hele landet i bruk!

mars 18, 2011

Nrk debatt mand 21.mars http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7558910

Det er på tide med en SP blogg igjen. Jeg har hatt noen tidligere; enten for regionreform, lavere byråkrati eller SP kommuner. Og denne helgene er det Landsmøte i Nord-Trøndelag.

Idag kom det noen tall som viser at SP er i større problemer enn noe kunne ane. Alle tall og fakta jeg kommer over, viser urbanisering, globalisering, fraflytting fra små tettsteder, lavere utdanning i SP kommuner, svakere næringsgrunnlag, og færre kunnskapsintensive bedrifter.

Kompetansearbeidsplass utvalget til Ulltveit-Moe forsøker seg på noen svar for å bruke hele landet. Mer, bedre vei er nærmeste mantra som passer med SP ønsker. Hvorfor ikke kommunesammenslåinger, lavere skatt på eierskap eller lokale grunderskoler? Men analysene de har med er viktige og stort sett faglige spennende!

Tilbake til alle tallene; SSB kom med nye skattetall som viser at Oslo og Akershus igjen drar fra resten av landet når det gjelder skatteinntekter. Det skyldes høyt utdannede mennesker kommer fra hele landet for å studere, jobbe eller bo. Alle flytte strømmer de siste 10 årene viser at storbyene og oljeregionen Rogaland tjener mer og utdanner seg mer enn resten av landet.

Se kommuneforskjeller i landet vårt her;

http://www.ssb.no/skatteregn/tab-2011-03-18-03.html

Vekst i skatteinngangen ialt jan-feb iår til Oslo, Akershus, Buskerud og Troms og et par andre fylker til ligger på 8-14%. Oslo på 20% økning.

De unge tiltrekkes byene, utdanning, spenningen, kulturtilbudet, andre unge mennesker og jobbmuligheter.

Se hvor skjevt passive trygdeordninger er fordelt i landet vårt;

Se hvordan grunder og etableringsmuligheter fordeler seg i landet vårt;

Dere ser dere selv at de tunge SP fylkene sliter med lite optimisme og stor fraflytting. Ett parti som snakker om å ta hele landet i bruk, har en stor tyngdekraft mot seg.

La oss se på befolkningsvekst i Norge;

Og sjekk ut VG snart…

Hva kan dere profittere på; slow living, grønn bølge, en-manns jobber i ny nettverksøkonomi, naturopplevelser, innovativ turisme, Farmen 1-2-3 TV – og Therese Johaug?

Det er litt igjen før landet ligger øde…

Låt; Det går likar no’ med DDE, eller Levva Livet med Åge Aleksandersen?


Hallo Kommune-Norge! Fakta?

november 11, 2010

 

NyAnalyse har bidratt i diskusjonen om kommunesammenslåing og byråkrati. Vi liker å finne tall som setter dagsorden. Vi har ambisjoner om å finne mer fakta og gi bedre grunnlag for beslutninger.

Vi er på Twitter (@NyAnalyse), og benytter sosiale medier flittig til å kommentere bla. samfunnsdebatt, grunderskap og kommuneøkonomi.

På tirsdag denne uken hadde jeg en innledning på politisk cafe i Førde. Det var spennende og lærerikt å høre direkte fra engasjerte innbyggere hvilke tanker de har om storkommune, lokalt næringsliv og utfordringene fremover. Det gjør jeg gjerne igjen! 

Fremover vil vi legge ut Kommune-Fakta, byråkratifunn eller svar fra Innbyggerundersøkelsen, 2-3 ganger i uken, slik at rådmenn, politikere, organisasjoner og media kan få tilgang på ny informasjon.

Vi starter med denne fra Innbyggerundersøkelsen (kilde Difi):

Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om det offentlige (både stat, kommune og fylkeskommune)? Det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet

 

 

 

 

Trykk på figur!

Konklusjon i dag:

Krf’ere (fra valget 2007) var mest fornøyde, så følger de rødgrønne velgerne (SP svar ifjor høst 🙂 ). Frp’ere er klart mest misfornøyd, et godt stykke foran litt mer fornøyde Høyre-velgere (fra 2007).

Dagens kommentar; av sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse:

– Det er bare å gratulere Hareide med ledertrøyen i Krf. Han virker som en oppegående og flink fyr med erfaring fra næringslivet. Bra det. La oss håpe at han vil finne nye løsninger for velferdstjenester i Norge, selv om Krf innbyggerne var mest fornøyde. Det må sies at de også har mest tillit til lokalpolitikerne i sin kommune. Jeg velger å tro at det ikke bare skyldes at man er mer godtroende i partiet.  Uansett, lykke til Knut Arild!

Figur:

Kilde: Difi, sammenstilt av NyAnalyse.

Vi kommer gjerne ut lokalt for å holde innlegg om våre funn, eller lager faktarapport på tema, fordelt på små og store kommuner, fylker  osv. Ta kontakt på terje@nyanalyse.no, eller se nettsiden http://www.nyanalyse.no/index.html

**

Låt; Shiny Happy people med REM, passer jo for Knut Arild Hareide?


hvem er mest skeptisk til lokalpolitikerne?

oktober 27, 2010

Jeg skrev om at 3 av 10 nordmenn ikke tror kommunepolitikere jobber for innbyggernes beste igår.

Se oppfølging her –

Tilliten til kommunepolitikere i Norge er minst hos Frp velgere (2007) med hele 45% med liten tillit til at de vil befolkningens beste. Kun 37% tror lokalpolitikere vil det beste for innbyggerne.

For styrende AP er innbyggerne mindre skeptiske med ca 24% uten tillit – bare 1 av 4 ! Her har nesten 6 av 10 tillit.

Høyrevelgerne fra 2007: ca 29% har ikke tillit til lokalpolitikere, som er rett under snittet.

SP velgere viser mer tillit (høsten 2009) med kun 23% skeptikere, sikkert verre idag etter alt rotet?

SV innbyggere i Norge er sånn midt på treet skeptiske med ca 27% som tviler på motivene til lokalpolitikere.

Krf folk har mest tillit til lokalpolitikere med under 18% som sier de mangler tillit. Godtroende eller?

Venstre ligger på drøyt 26% uten særlig tillit.

(vet ikke gruppen er tatt ut nå vs igår, som gir litt ulike sum svar, 28% vs 30% uten tillit)

** NyAnalyse kan gjøre slike analyser av spørreundersøkelser, se eks på dette her http://www.nyanalyse.no/produkter.html

Må skryte litt av forsiden i Asker og Bærum budstikke idag (:-)

**

Låt: the Policy of truth, med Depeche Mode (1990).


Skatt i kommune-Norge: «verden er urettferdig»

oktober 19, 2010

Igår slo NRK opp saken om hvor mye mer innbyggerne i Bærum betalte i skatt ifjor, sammenliknet med innbyggere i mindre kommuner i N-Norge. Rundt 3 ganger så mye.  Og DN lederen omtaler Byråkratibarometeret idag; http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN201010.jpg

Se og hør Skatte-saken her: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7342309 og http://www.nyanalyse.no/index.html (se knapp på høyre siden)

Hovedårsaken er høyere utdannelse hos folk i Asker, Bærum og Oslo. Høy etterspørsel etter bla. akademikere, spesialister og ledere fra store bedrifter og statsadministrasjon. Gode markedsforhold, mange etterspørrere etter tjenester – og bedre forhold for salg og innovasjon. Klynge effekter kan det også kalles, dvs at mange IKT og innovative virksomheter rundt storbyen gir større verdiskaping og lønnsevne over tid.  De finnes i hele  landet; Ulstein, Kongsberg, Harstad og Hammerfest er noen andre eksempler.

Hver tiende person i Asker og Bærum, minst, har 5 års høyere utdannelse eller mer. I Finnmark og Troms er det ca hver tjuende person. Det er mindre ulikheter i høyere utdannelse tom. 4 år i landet vårt. se tall her http://www.ssb.no/emner/04/01/utniv/tab-2010-06-25-01.html  Det skulle bare mangle at folk med høyest utdanning får høyest lønn, og dermed skatter mer. Men alle vet at det finnes mange unntak der ute, for markedet bestemmer (heldigvis) mye.Det er slik at ordfører i Bærum er misfornøyd med at 4/5 av skatteinntektene går til staten. Folk i Bærum får ikke beholde skatteinngangen selv, slik er velferdssamfunnet og distriktpolitikken sydd opp. Urettferdig?

I Nord-Norge argumenteres det med at alle statlige jobber for høyt utdannede ligger i Oslo området, og at bedriftene ikke har hovedkontor lokalt – men i hovedstaden. Det forsterker forskjellene. Urettferdig?

På Vestlandet har skatteinngangen økt kraftig gjennom oljeeventyret på 2000-tallet. De vil likevel ha mer av oljeskattene regnet lokalt fra virksomhet i Nordsjøen. Også urettferdig?

Ingen er fornøyd.  Bortsett fra finansministeren som sitter på 3000 mrd oljekroner i sin sparegris?

Hvis du vil finne ut om hvordan skatteinngangen er i din kommune, se her http://www.ssb.no/skatteregn/tab-2010-10-18-03.html

For personlige skatteligningstall (makro og per kommune) sjekk her;

http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2010/Skatteoppgjoret-for-20091/

Som dere skjønner er jeg skikkelig nysgjerrig på tall og fakta; Se også her-

http://www.nyanalyse.no/aktuelt.html

**

Låt:  the Scientist med Coldplay (2002).