Lokalpolitisk fagkonferanse – demonstrasjoner og opptur

februar 20, 2011

Det var mye snakk om konferansen hvor NHO skulle lære Høyres lokalpolitikere å konkurranseutsette tjenester. Fagforbundet demonstrerte utenfor ved start av lørdagens konferanse.

NyAnalyse hadde to innlegg om byråkratibarometer og befolkningsgruppers tjenestebehov. Det var utrolig hyggelig gjeng å holde innlegg for. Positive, engasjerte og med gode innspill og spørsmål etterpå.

Jeg presenterte blant annet dette;

 

Det var gøy å kunne avsløre hvor høyt kommunene på topp 15 var året før:

**

—Mellomstore og store kommuner gjør det best. Årsaken er bla. stordriftsfordeler i administrasjon av kommune-Norge.
—Lønnskostnader til administrasjon årlig per innbygger varierer fra  1500 kroner hos de 20 beste kommunene til ca 7500 kroner hos de 20 nederste på oversikten.
—Utgifter til administrasjon i kommunene som andel av total-utgifter i kommunen varierer fra under 5 % til langt over 20 %.
—Kommunesammenslåinger i hele landet vil over tid frigjøre penger til velferdstjenester lokalt.

NB! Barometeret gir ikke vurdering av kvaliteten på administrasjon eller andre tjenester.

**