Produktiviteten skaper usikkerhet

mars 11, 2013

Ingen kan være uenig om at effektiv produksjon er bedre enn lite effektiv produksjon.

I Norge er mange miljøer veldig skeptisk til utviklingen i produktivitet innen bygg og anlegg. En stadig større del av norsk økonomi tilhører disse sektorene, og vil gi utslag som i tabell nedenfor!

Det er nettopp disse tallene som sammen med massiv arbeidsinnvandring og selvsagt Finanskrisen, som har dratt norsk produktivitet ned.

prod vekst usikker Bygg og anlegg

Den andre historien er hvor mye produktiviteten øker nå for tiden?

Hele basisen for bedringer i arbeids- og faktorproduktivitet, slik Stoltenberg smiler av på forsiden i DN i dag, synes å ligge i en svært usikker del av den «norske modellen». Det kan bli lange diskusjoner på budsjettkonferansen på Thorbjørnrud.

I Perspektivmeldingen 2013 stod står det dette: «En årlig vekst i total faktorproduktivitet i bedriftene i fastlandsøkonomien på 1,6 pst.» Jeg er ganske sikker på at det er en nedjustering fra 2 prosent i forrige Perspektivmelding fra 2009…

SSB skriver dette i Økonomisk Utsyn 2012 tilknyttet tema og sektoren bygg& anlegg:

«For annen vareproduksjon, hvor primærnæringer, kraftforsyning og bygg- og anlegg inngår, var produktivitetsveksten generelt sterk frem til begynnelsen av 1990-tallet, men klart lavere deretter.

Dette bildet kan være påvirket av måleproblemer. Spesielt er det vanskelig å fastlegge hvor mye av økningen i produksjonsverdien i bygg og anleggsvirksomheten som skal fordeles på prisøkning og volumøkning.

Bygg og anleggsvirksomhet markerer seg med en betydelig svakere produktivitetsvekst enn andre næringer med unntak av utviklingen i 2012 som er særlig usikker.»

feil fakta

Er det kvalitetsforskjeller i hvordan boliger bygges som ikke kommer med i produksjonsverdien? En bil er ikke det samme som for 30 år siden. Slik er det med boliger også. Det er ikke rart at SSB og andre miljø sliter.

Her trengs det nok en opprydding i tallene og forutsetningene…

Ellers vil partiene skyggebokse helt frem til valget 9.september?


Ukeslutt NyAnalyse – Rapport, film og nye prosjekter

november 4, 2011

For en lærerik uke!

NyAnalyse har vært med på rapport om norsk økonomi sammen med andre dyktige økonomer og Virkes ansatte. Se rapport her http://www.virke.no/dav/848280a8c0.pdf

Vi har fått lov til å være kreative, faglige og litt nyskapende  – sammen med andre. Da er det gøy å være entreprenør og verdiskaper!

Dersom din virksomhet ønsker å samarbeide om å finne nye sammenhenger i samfunnsøkonomien, ta gjerne kontakt med terje@nyanalyse.no

Hvordan går det med norsk økonomi? Og de alternative budsjetter?

Det går hvertfall bedre enn ellers i Europa. På den annen side kan vi forvente lavere vekst i Norge også fremover. Det skyldes at 70% av eksporten går til Europa, fortsatt.

Tall denne uken viste at sysselsetting og ledighet ikke er særlig svekket per i dag. I Europa har de forsøkt å stimulere SMB bedrifter og lage bedre rammevilkår. Her hjemme er det fortsatt de store som får mest politisk oppmerksomhet. De borgerlige partiene sitter og syr sammen sine alternative statsbudsjetter. La oss håpe at de prioriterer lavere arbeidsgiveravgift for oppstartsbedrifter med under 10 ansatte!

I neste fase av den økonomiske veksten vil de mindre bedriftene være viktigere. Det er fordi teknologien gjør oss smartere. Generasjon Y har dette under huden, og vi andre har erfaringene.

Kompetanseflyt sikrer vekst

Jeg er sikker på at flere burde skifte jobb oftere. Du tar med deg kunnskap til et nytt sted og lærer nye ting. På den måten går samfunnet fremover og verdiskapingen øker.

Dette må vi utrede nærmere, og jeg tar gjerne imot innspill på incentivordninger som sikrer mer flyt av kompetanse.

Nye prosjekter

Nå kjører NyAnalyse igang med prosjekter som kan medføre mer innovasjon i offentlig sektor, nye måter å måle tap av produksjon ved køer og spennende koblinger i boligmarkedet.

Men før det er det helgen! Ha en superduper helg!

**

Hvis du vil se hva NyAnalyse kan medvirke til, se her http://www.nyanalyse.no/

Vil du se filmen fra Virkekonferansen, se her http://presenter.qbrick.com/?pguid=13edecac-93a9-41b8-bf84-6311f32679c6


Norge mot røkla – Ny NHO rapport

november 30, 2010

NHO lager fine makrorapporter, og jeg var så heldig å være med da sjeføkonom Tor Steig satte igang jobben i 2002 (:-).

Nå spår de bedre tider med høyere vekst i økonomien, fra 1,75 til 2,75% for fastlandet.

Arbeidskraftbehovet stiger igjen etter to negative år, opp til drøyt 1% vekst. Svarene fra tjenestebedriftene er mest positive med ca 2% økning i behov for folk i 2011. Jeg håper og tror det kan bli virkelighet, også for NyAnalyse.

Når det gjelder bedriftsinvesteringene har nedgangen på 15% i 2009, bremset opp (-6% i år, tror NHO) – for i 2011 tror de på uendret nivå fra 2010. Jeg er villig til å vedde et par gode flasker rødvin med Steig, på at det blir over på den positive siden HVIS ikke Irland, Hellas mfl drar oss ned i dragsuget.

Det er litt Norge mot røkla i konkurranse med EU og USA nå. Vår enorme pengebruk, gode trygdeordninger, offentlig sektors andel av markedene, høye oljepriser – tilsier lett «match» mot sør-Europa. MEN vær klar over at Sverige og Tyskland har vel så bra på vekst i 2010. Det er imponerende, men de var altså langt lenger ned på bånn. (nivå og vekst diskusjon).

Det merkelige nå er at et par land ser ut til å oppleve; kjapp oppgang etter stor krise slik finanshistorien forteller! Mens de land med størst statsgjeld og store underskudd kan oppleve mange, trange år og stigende ledighet. Ingen har sagt at verden ikke er urettferdig, vel? Noen land har jo også «lånt over pipa» over lang tid eller på feil tidspunkt…

Norge vil løfte seg, om ikke annet midlertidig, ved egen oljepengebruk og høyere konsum – til +/-3% BNP vekst i 2011 (FL). Ledigheten står stille, fordi unge trekker tilbake fra utdanning og over til jobbsøking. Omstillinger vil komme, men det er Norge gode til i makro.

**

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Låt: Papa was a rollin’ stone – The temptations.


Lykkelig økonomisk vekst…

november 29, 2010

Krf ønsker seg målinger av opplevd lykke. Det er en (liten) internasjonal trend. Følger vekst i økonomi og tilfredshet hverandre tett? Skal vi bremse forbruket og starte «slow living»? Det hadde vært spennende med flere tall og sammenlikninger. Har mer rikdom i Norge gjort oss mer lykkelige? Ifølge Norsk monitor ga målingen et ja svar, ved at folk føler det bedre i 2009 enn på 80- og 90-tallet. Men vil det fortsette fremover?

Ifølge Aftenposten idag er Tyskland «en øy av lykke i ett pessimistisk Europa«. Betyr det at de har målt lykkegraden i alle land? Nei. det er bare det at veksten i landet og konsumet er høyere enn problemlandene (PIGS) mfl. Da er i tilfelle Norge «et lykkeland langt foran Tyskland«. For i den gamle stormakten har konsumet (og kjøpekraft?) stått ganske stille i ca 10 år.

Jeg har sett noen lykkemålinger for en tid tilbake fra Japans gode øk utvikling. I en lang periode øker opplevd lykke med utviklingen i økonomien, men så stopper sammenhengen opp. Kommer alle problemene ved å penger som skal prioriteres? Skal vi kjøpe ny bil, ta mer utdanning eller utvide huset? Det er hvertfall slik at privatøkonomien ikke følger «opplevd lykke» 1 til 1. Det er viktigst med forbedring i starten (les grensenytten er høyest), feks ved å kjøpe sin første bil eller spise godt. Ved senere skifte av bil eller bedre mat, tipper jeg at lykkeøkningen stiger relativt mindre.

Samme dag som Tyskland (og Norge) er øyer av «lykke» pga økonomisk oppsving, opplever Irland, UK og sør-Europeiske land kriser. Delvis selvforskyldt, men ille for innbyggerne. I forhold til lykkeforskning kan vi spørre; Føles det mindre tungt med motgang når mange land i vesten opplever det samme? Denne typen forskning på livskvalitet og tilværelsen er vanskelig, men noen miljøer forsøker. Les mer om dette i NB 2010 og s174 i NB 2011.

For Norge sin del kan samfunnsdebatten tyde på at enorm rikdom (+60% på 10år i disp realinntekt!), gir flere misfornøyde velgergrupper. Hver eneste dag er aviser og TV fullt av klager; på helsevesen, på skole, på politi, eldreomsorg osv.

Det har blitt kalt «rikdommens dilemma». Mer privatøkonomisk vekst, gir større krav til «gratisgodene» og tjenestene i samfunnet. Egentlig kunne egenandelen økt for kanskje 1/3 av oss? Men nordmenn er visstnok relativt lykkelige…

Kanskje er det bare media som overdriver? Vel, det finnes mange uheldige eks. Og ja, det er overdrivelser også. Men vi er på ulike «inntektsnivåer», også i Norge, selvom det er mindre forskjeller her.

Lykke er og blir subjektivt:

Jeg føler lykke av å starte egen bedrift. Andre føler lykke ved en trygg statlig jobb.

Noen føler lykke av å se på ny flatskjerm-TV på hytta. Jeg er lykkelig for at vi ikke har TV på fjellet. Andre har ikke tilgang på hytte, og strever kanskje med det.

Jeg opplever en liten lykkerus av å besøke en cocker valp med familien. Men den må fortsatt kjøpes for penger…

Barna vil gjerne at den skal hete «Lucky». Det er søtt, og passer bra for de fleste som vokser opp i Norge i 2010. Men ikke alle, og i Irland, Hellas og USA er det verre…

**

Låt; Lucky med Radiohead.