Mer skatt inn, flere byråkrater?

januar 18, 2013

2012: Et godt skatteår for landet! Oljen bidrar mer, men går det bare til flere byråkrater?

Det er igjen kommet tall som viser at skatteinntektene øker i Norge. Denne gangen er det vekst på 51 mrd kroner fra 2011 til 2012, eller 6,5 % vekst.

Da kan politikerne bruke penger på «alle gode formål» og holde offentlig sysselsettingsvekst oppe. Vi har over 830.000 offentlig ansatte i landet vårt.

Se sysselsatte i figuren her:

olje og off ansatteEr det slik at vi ansetter nye byråkrater i offentlig sektor på autopilot?

Eller bør vi se på hvordan IKT-bidraget kan forenkle saksbehandlingen og modernisere statsadministrasjonen? På Stortinget gikk man fra faksmaskin til epost på spørsmål/svar til departementet vedr. Statsbudsjett i 2009. Sent, men godt. Er det andre muligheter?

Hvor ble det av det store «effektiviseringsprosjektet» til Sigbjørn Johnsen?

**

Samlet skatteinngang øker videre med 6,5% fra 2011 til 2012, til ca 850 mrd kroner, og det betyr nok ganske sikkert at vi kommer lenger unna 4-%’en (handlingsregel for oljepengebruk). Men er det ikke på tide å gi noen skattekroner tilbake til de som skaper verdiene i norske bedrifter? Se utredning om dette her http://bedreskatt.no/node/352

Noen fakta om skatt i 2012

  • Skatteinngangen øker med 11,2% fra Kontinentalsokkelen, som betyr en andel på ca 27,5% (opp fra 26,3%).
  • Andel fra Oslo og Akershus er nærmere en fjerdedel, eller 24,1%. 1 av 7 skattekroner kom fra Rogaland og Hordaland (15%) i 2012.

Vest-Agder er fylke med mest oppgang, nemlig 12,2%. Oslo faller tilbake pga langt mindre restskatt innbetalt fra Oslo-bedrifter i 2012 enn 2011, altså helt spesielle forhold?

Nord-Trøndelag og Innlandet sliter med lavere skatteøkninger enn snittet for landet, mens Rogaland og Vestfold ligger over snitt (7,9 og 8,8% vekst).

Se figuren her, trykk for større.

skatt per fylke

Smarte reformer

Vi er heldige i AS Norge, men vi kan ikke glemme nyttige reformer for å jobbe smartere i offentlig sektor. Fordelen med økt produktivitet i stat og kommuner er at skattebetalere og «kunder» får mer igjen.

Ulempen er at ettårige budsjetter gir svært lite igjen for investeringer i bedre IKT, enten det er omsorgsteknologi eller raskere saksbehandling av byggesaker. Se Telenor prosjektet vi gjorde her http://www.telenor.no/om/samfunnsansvar/teknologi.jsp

At mange kommunerepresentanter har fått egen IPAD, kan sikkert frigjøre mye tid – men det er sikkert flere muligheter!

Jens Stoltenberg sa «jeg har enorm tillit til sosialøkonomer» på NHOs årskonferanse. Ja, naturligvis – han er jo det selv…

Husk også at NyAnalyse er et dyktig fagmiljø som vil forenkle og forklare samfunnet!

Reklame

Hallo Kommune-Norge! Fakta?

november 11, 2010

 

NyAnalyse har bidratt i diskusjonen om kommunesammenslåing og byråkrati. Vi liker å finne tall som setter dagsorden. Vi har ambisjoner om å finne mer fakta og gi bedre grunnlag for beslutninger.

Vi er på Twitter (@NyAnalyse), og benytter sosiale medier flittig til å kommentere bla. samfunnsdebatt, grunderskap og kommuneøkonomi.

På tirsdag denne uken hadde jeg en innledning på politisk cafe i Førde. Det var spennende og lærerikt å høre direkte fra engasjerte innbyggere hvilke tanker de har om storkommune, lokalt næringsliv og utfordringene fremover. Det gjør jeg gjerne igjen! 

Fremover vil vi legge ut Kommune-Fakta, byråkratifunn eller svar fra Innbyggerundersøkelsen, 2-3 ganger i uken, slik at rådmenn, politikere, organisasjoner og media kan få tilgang på ny informasjon.

Vi starter med denne fra Innbyggerundersøkelsen (kilde Difi):

Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om det offentlige (både stat, kommune og fylkeskommune)? Det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet

 

 

 

 

Trykk på figur!

Konklusjon i dag:

Krf’ere (fra valget 2007) var mest fornøyde, så følger de rødgrønne velgerne (SP svar ifjor høst 🙂 ). Frp’ere er klart mest misfornøyd, et godt stykke foran litt mer fornøyde Høyre-velgere (fra 2007).

Dagens kommentar; av sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse:

– Det er bare å gratulere Hareide med ledertrøyen i Krf. Han virker som en oppegående og flink fyr med erfaring fra næringslivet. Bra det. La oss håpe at han vil finne nye løsninger for velferdstjenester i Norge, selv om Krf innbyggerne var mest fornøyde. Det må sies at de også har mest tillit til lokalpolitikerne i sin kommune. Jeg velger å tro at det ikke bare skyldes at man er mer godtroende i partiet.  Uansett, lykke til Knut Arild!

Figur:

Kilde: Difi, sammenstilt av NyAnalyse.

Vi kommer gjerne ut lokalt for å holde innlegg om våre funn, eller lager faktarapport på tema, fordelt på små og store kommuner, fylker  osv. Ta kontakt på terje@nyanalyse.no, eller se nettsiden http://www.nyanalyse.no/index.html

**

Låt; Shiny Happy people med REM, passer jo for Knut Arild Hareide?


Frogner feminisme forskning…

september 10, 2010

Det må være belastende å vokse opp på «verste» Frogner i Oslo. Høye boligpriser, lave skatter og dyktige kvinner.

På mange måter er det landets store skatteparadis? 

Og kvinner på Frogner er de eneste som er «up and coming» skal vi tro AP nestleder Helga. Har hun glemt at jenter er flinkere på skolen enn gutta? Har hun glemt at jenter er langt flere i høyere utdanning?

Det er slik at skatteletter på formue, arv og lønnsinntekter kommer menn mest tilgode. Så i Helgas verden er det riktig å vente kanskje 20 år med skattereduksjoner, så alt slår ut mer likt.

I forrige statsbudsjett ble husene på Frogner benyttet som modell for å heve ligningstakster rundt om i hele landet. En tilfeldig urettferdig ordning er skiftet ut med en litt bedre tilfeldig ordning med ganske mye mer byråkrati.

Så til forskning på skattereduksjoner på arbeid. Det er gjort mye godt arbeid av dyktige forskere i SSB og internasjonalt. Konklusjonene er at 50-70 % av skatteletter på arbeid i reform av 2006, kom tilbake til statskassen. Se tidligere innlegg «Halv pris på skatteletter».

Hva har det med kvinner å gjøre? Jo, den største effekten på arbeidslivet ved skattereduksjoner var at flere kvinner forlater «kjøkkenbenken» og kom i arbeid. Gifte og samboende kvinner ser altså den økonomiske gevinsten ved lavere skatt, og vil ut å jobbe eller jobbe mer. De finner at 10% lønnsvekst etter skatt medfører 6% høyere arbeidstilbud. I Nederland har en studie funnet en slik sammenheng helt opp i 1/1 i noen segmenter.

Vi må nesten spørre om Helga vil ha kvinner på kjøkkenet, og at det er verdt det, så lenge flest menn betaler formuesskatt. Både single kvinner og menn er visst uansett «arbeidsnarkomane» eller nesten uberørt av lønn etter skatt. Modellsvikt eller sannhet?

La meg ta et fakta eks i tillegg:

Ca 530.000 mennesker eller hver femte sysselsatte jobber i helse og sosial sektoren. I denne sektoren er kvinner helt dominerende, jeg tipper på 3/4 av de ansatte. I denne sektoren er lønn i stor grad bestemt av politikere, og det er vanligvis monopol tilstander. Forenklet kan vi godt si at markedskreftene fra eldrebølgen i liten grad gir kvinner innen helse og sosialyrker noe inntektsløft. Urettferdig kanskje?

Ulempen med Helga er at hun ikke vil at grundere skal tjene penger på helse eller eldreomsorg. Vel, da vil det ta mye lenger tid enn nødvendig før kvinner tar igjen gutta på lønns- og formuestoppene. Er det ikke litt synd at alle jenter vil velge BI, jus og statsvitenskap – hvis muligheten til å starte egen bedrift i kvinnedominerte yrker, kunne vært like lønnsomt?

**

Låt: Poor Leno med Røyksopp.


SV 35 år, Jens 51 år – Giske feiret dem med «riking» utvalget!

mars 16, 2010

Ja, er det ikke litt komisk at Giske alltid blander seg inn i de store anledningene? Se min blogg om Giske utvalget her – før kronprinsen trakk seg; Det holdt på å bli medie-saken: «Høyre rådgiver forlater Stortinget med å skryte av Giske…» Vel, leseren får vurdere undertonen i bloggen?

https://bluelines09.wordpress.com/2010/02/28/giskes-royal-straight-flush/

Nå har jeg faktisk blogget i ett år idag, og vil gjerne dele noen høydepunkter med brukere av sosiale medier, landet rundt – gjerne! Det er selvforherligende og variabelt stoff, men det er en slags «best of Blue lines».

Det hele startet med Til Jens 50 år!

Det var en gang en dyktig økonom som het Jens. Han hadde observert med sine akademiske briller på 90-tallet hvordan offentlig sektor ikke leverte resultater som han ønsket seg. Etter at krigen med LOs mann Jagland var overstått, ble økonomen statsminister. Da 41-åringen fikk makten i år 2000 var ambisjonene om å fornye velferdssamfunnet store og tilhengere av Stoltenberg klanen gledet seg til både makt og forandring. Det ble nye grep i retning av modernisering av offentlig sektor, mer effektiv tjenesteproduksjon og Statoil ble delprivatisert. LO trodde vel innimellom ikke sine egne ører. Det var egentlig ganske fornuftig politikk dette, Jens.

https://bluelines09.wordpress.com/2009/03/16/til-jens-50-ar

Videre har det vært 88 innlegg og mye gøy; selvom min rolle som rådgiver på Stortinget har medført noe forsiktighet…

Mr Tax man – Lundteigen!

«Livet her på berget hadde kunnet vært så mye bedre hvis bare alle tjente mindre enn Jens – og helst mindre enn Per Olaf også! Nei dere – la dem skatte alle gode krefter tilbake til steinalderen. Mr Taxman, eller la alle ungkarer i SP slippe skatt på inntekt. Det hadde vært en gladsak det!»

https://bluelines09.wordpress.com/2009/03/29/mr-tax-man-lundteigen

«… skattetiltak generelt må oppfattes som å være relativt lette å reversere.»  – Såvidt jeg husker noe regjeringen er veldig opptatt av, og raskere å få igang enn mange offentlige tiltak også…»

https://bluelines09.wordpress.com/2009/05/25/balansekunst-for-økonomer

Det var en uvanlig revidert behandling i år. De rødgrønne holdt på det samme gamle opplegget med støtte til ansettelser i staten og passive arbeidsmarkedstiltak. Høyre dro til med ekstraordinære skattemilliarder i tillegg til regjeringens pengebruk, men husk at Høyre sparte mer hvert år i de gode tidene! Vi har dermed mer til krisetiltak nå – innenfor en fleksibel handlingsregel. Videre  leverte Frp langt mindre skattereduksjoner enn Høyre til bedriftene.

https://bluelines09.wordpress.com/2009/06/18/skatteregnskapet-høyre-frp-1-0

Enkelt – sterkt – og helt uten å lese ett eneste partiprogram.

Å være fri til å velge hvem du er. Det kunne vært Høyres valgkamp sang i sommer!

https://bluelines09.wordpress.com/2009/07/15/frihet-til-a-være-deg

Finansminister Halvorsen og flere rødgrønne politikere har sagt «at det selvsagt er noen dynamiske effekter av skattelette«, og spesielt for lave inntekter.  At modellen LOTTE-Arbeid muligens skal tas inn i budsjettarbeidet fra 2010-budsjettet i oktober, er en mager trøst for partier og velgere som sloss for lavere skatter.

https://bluelines09.wordpress.com/2009/09/04/slipp-lotte-ar…es-skattelette

Norge 2040: Forandring krever mot til å tenke nytt!

…ble det klart for meg at Norge kan forandres – ved at dyktige miljøer jobber sammen – og med ett klart mål om en ny, friere samfunnsdebatt. Norge mangler en stemme fra økonomer og andre fagpersoner som vil tenke nytt – som ikke er bundet av arbeidsgiver eller partipolitikk – og som ikke nødvendigvis er kjente medieprofiler idag. Kanskje lille Norge er klar for en ny bevegelse – et større prosjekt – for å sikre bedre analyser av de store fremtidsutfordringene. For å sikre at ikke alle tenker likt og lite spennende. Det kan gjerne hete « Scenarier 2040» og må starte snart!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/31/hemmelige-perspektiver-fra-ny-analyse/

«- Jeg bare spyr. Hvor er det blitt av pressens kritiske sans? Er det noen som har tenkt på det faktum at Giske har vært en del av «pengebruk» maskinen til Stoltenberg II regjeringen i 4 lange år? Han har gitt sitt bidrag til mer til alle gode formål i kulturdepartementet. Det er faktisk den samme regjeringen som sitter fortsatt. Er det ikke nokså merkelig at en ny AP statsråd som overtar etter SV Halvorsen, plutselig har sett lyset? Det er langt mer indirekte kritikk av «eget» budsjett og forrige finansminister fra Sigbjørns analyse! Det er faktisk flaut at Giske og Sigbjørn får lov til å tenke langt bortenfor sin egen «lekegrind».

https://bluelines09.wordpress.com/2009/11/02/giske-og-johns…-dekkoperasjon

https://bluelines09.wordpress.com/2009/10/19/old-boys-laget-til-ap/

Så – alle politikere og departementsmaur – gi jobbskaperne en skikkelig varm velkomst imorgen i Operaen. Det er ingen selvfølge at folk starter egne virksomheter!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/06/7-januar-2010-…r-jobb

La oss ta et smart finanskrise eksempel som slår motsatt vei av prof. Moene sin argumentasjon rundt offentlig sektors andel: Det fylket som har lavest økning i arbeidsledigheten i finanskriseåret 2009 i Norge, er Finnmark. De har over 40% andel offentlig ansatte. Betyr det at de andre fylkene i landet bør jobbe for samme næringsstruktur, større andel offentlig sysselsatte og mindre privat verdiskaping? Moene svarte negativt på dette – heldigvis!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/13/frihet-slar-alt/

AS Norge – sparegris eller heldiggris?

Kreative finansfolk i USA må ta deler av skylda. Politikere med gode intensjoner om å gi bort lån til fattige kunder kan heller ikke slippe unna. Norske kommuner som kjøpte finansprodukter de ikke forstod, var heller ikke særlig lurt. Lærepengene er mange, men markedstenkningen har overlevd stormen. Det helt frie, uregulerte markedet er uansett en utopi, men overdreven statsstyring er like skadelig. Det skaper passive borgere som tror at myndighetene vet alt best. Det skremmer bort private investeringer og hindrer jobbskaperne. Det kan hindre nytenkning!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/19/as-norge-spare…ler-heldiggris

Ny Analyse: Verdens dyreste helse-stat?

Slik jeg ser det har vi to store problemer i vårt annerledesland som ellers er godt rustet:

1. En storstilt utvidelse av både antall og nivå på gratis velferdsgoder, har medført at «alle» tar sin del med god samvittighet eller mener de har krav på mye mer. De betaler jo skatt, bilavgift, dokumentavgift og moms på alle varer. Det har nok medført en befolkning som i litt for stor grad er brukere av tjenester de egentlig ikke trenger? Noen av de fattigste får mindre hjelp fordi «alle» tar inn sin del av kaken.

2. Samtidig har vekst i statlig rikdom, med høye oljepriser og betydelig omstilling, nyskaping i privat næringsliv (les verdiskaping og skatteinngang) gjort det mulig å øke utgiftene uten uforsvarlig press på statsfinanser. Der er Norge en heldiggris. Det som er uheldig er at vi har utsatt nødvendige reformer, som færre kommuner, som mer bruk av private leverandører og smartere organisering av helse og utdanning. https://bluelines09.wordpress.com/2010/01/25/ny-analyse-mye…ste-helse-stat

NyAnalyse er født på Lysaker 1.mars!

Vi tror at økonomer kan bidra til å vise koblingen mellom verdiskaping og velferd. Politikerne har et ansvar for å prioritere tydeligere. Men det er behov for en bedre virkelighetsforståelse i bunn. Det kan ikke bare være svart eller hvitt; rødt eller blått i samfunnsdebatten. Det er noen dilemmaer vi som nasjon står overfor. Det kan være tiden er inne for å velge tydeligere hva som er viktigst, basert på mer fakta og anvendt forskning. Her ønsker «start up» bedriften NyAnalyse å bidra. 

Hvis vi får tillit fra organisasjoner, bedrifts-Norge og andre samfunnsaktører, vil vi jobbe hardt og målrettet for at fakta og kunnskap skal bidra til større verdier! Om ett år vet vi om timingen var riktig og selskapet har levekår for langt flere ansatte. Jeg tror på IDEEN – og krysser fingrene for NyAnalyse – og friheten til å tenke nytt!

https://bluelines09.wordpress.com/2010/03/03/nyanalyse-er-f%c3%b8dt-pa-lysaker-1-mars/

Gratulerer med dagen, Jens og SV !

**

Låt: «Good Times » (1979) av Chic, som visstnok var en hyllest til å feire selv i dårlige tider!