Nordmenn er ikke bolighaier, men litt nyrike!

For 100 år siden var det storbønder, fabrikkeiere og næringslivsfolk som eide de flotte eiendommene. Skipsredere bygde sine slott og feriehus, mens den jevne borger hadde dårlig boligstandard.

Idag er hele middelklassen med på denne positive boligutviklingen. Ihvertfall de som har kommet inn i boligmarkedet eller har foreldre som hjelper med boliginvesteringen!

Gjennom industrialderen, og ikke minst oppbyggingen av landet etter 2. verdenskrig, ble norsk boligdrøm en realitet for langt flere familier. Det dukket opp drabantbyer på 1950- og 60-tallet som Grorud, Bøler og Vestli. Som sammen med en aktiv boligpolitikk bidro til å skape starten på det norske boligeventyret.

Men det kom problemer litt senere. Jappe-tiden på 1980-tallet og det påfølgende boligkrakket fra 1988-1992 påførte mange boligeiere store tap, og minnet denne generasjonen om at ”ingenting vokser inn i himmelen”. Boliglånene den gang hadde renter på opptil 20 prosent, men i dag minner det mer om dyre forbrukslån.

AS Norge har siden 1990-tallet utviklet økonomien og arbeidslivet på en gunstig måte. Olje- og gassformuen har gitt oss langt større rikdom enn landene rundt oss, og sparingen på pensjonsfondet sikrer en viktig del av fremtidig velferd. Samtidig skaper gode offentlige finanser en trygghet for arbeidsplasser i offentlig og privat sektor. Nordmenn kan dermed møte både eldrebølgen og fremtiden med de beste forutsetninger i verden.

Den glade boligeier har gjennom de siste 20 årene opplevd en boligprisvekst på over 400 prosent. De aller heldigste kjøpte første gang etter jappe-krisen i 1992-1993, men nesten alle kjøp de siste 20 årene har gitt god avkastning. Se nye tall her http://www.dinepenger.no/bruke/her-har-boligprisene-eksplodert/20236763

Selv om prisutviklingen har vært god, er det store forskjeller på prisveksten mellom de som valgte å bosette seg sentralt, og de som gikk for en mer landlig tilværelse. Prisveksten har vært høyest i Rogaland, Hordaland og Oslo. Den var lavest i Hedmark og Oppland. Les mer om dette i Huseiernes landsforbunds rapport her http://www.huseierne.no/Global/Markedsrapporter/2012/Huseiernes_Landsforbund_Rapport_2-2012_ver080512_3_web.pdf

The Missing link – FamilieBankene!

Som det står i rapporten «Nordmenn er ikke bolighaier som overbyr hverandre uten bakkekontakt. De fleste har en trygghet i familiens samlede formue, statens sparing i pensjonsfondet, og et godt arbeidsmarked. Vi kan også legge til at mange flere har høyere utdanning, og at kvinner bidrar mer til husholdningens økonomi.»

Figuren nedenfor skal illustrere dette!

Derfor er krakket rundt 1990 langt unna per idag. Vi er rett og slett mye rikere som nasjon og befolkning enn Finanstilsynet og myndighetene har klart å regne ut. Og alle vil bo i nærheten av en storby. Nesten alle, da?

Les forrige boligblogg også https://bluelines09.wordpress.com/2012/04/20/kamp-om-plassen-rundt-oslo-gryta/

Ps! Søndag kveld har 10.433 personer lest eller klikket på bloggen min, etter anbefalt av VG 🙂

Jeg lover mer boligstoff snart, for nye lesere.

Reklamer

42 Responses to Nordmenn er ikke bolighaier, men litt nyrike!

 1. Magne D. Antonsen (VG) sier:

  Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  • Christopher sier:

   Jævli bra initiativ fra RØdt. Til og med LIbya under Gadaffi hadde flere % selveide husholdninger. I Norge har husholdningene i snitt 1million kr i gjeld.

   De rødgrønne gir rett og slett blaffen i om dette er et problem eller ses på som et problem eller ikke.

   Hvorfor er det bare Rødt som klarer å se at vi har behov som staten kan gjøre noe med? Om vi kan stå sammen for at flere får eie egen bolig, så vil det gagne samfunnet enten det er blått eller rødt.
   Nei boliger skal koste mest mulig, fordi da kan vi regne ut høyere profitt på boligmarkedet. Snakk om å drive regnskap.

   • Christopher sier:

    Bare synd man må båses som kommunist for å dele gode idéer som ofte Rødt/RV har hatt gjennom tiden.

   • NyAnalyse sier:

    Takk for innspill. På dette området er nok politiske preferanser mindre tydelig i debatten. Alle partier har gode intensjoner, men det er vanskelig å finne/velge tiltak. Og befolkningsveksten har overrasket mange, forskere og økonomer++.

  • NyAnalyse sier:

   Takk for innspill, tipper dette er en sak som også Sv forsøker å kjøre høyt mot valget neste år.

  • Arne sier:

   Eller så kan myndighetene tillate bygging i høyden i områder hvor folk ønsker å bo, tillate utbygging av infrastruktur mellom olasser hvor folk ønsker å bo og plasser hvor folk arbeider/det finnes fritidstilbud, tillate bygging av boliger i marka, gjøre bolig mindre lønnsomt som investering mht beskatning ol.

 2. Lesley sier:

  471 000 nye landsmenn fra 19990-2010 har skapt stort press på boligprisene da de også skulle ha ak over hodet. Taperne er dagens nyetablerere og de lavtlønnende/fattigste i Norge.

  U-hjelp er å ta fra de fattigste i de rikeste landene og gi til de rikeste i de fattigste landene.

  Å gi penger til fremmede utenlandske mennesker på bekostning av
  å gi en anstendig levestandard til den fattigste delene av egen befolkning har vært og er et svik mot en gruppe mennesker som ikke har mulighet til å få hjelp noen andre steder i verden.

  Slik politikk skaper forståelig nok rasisme og fremmedhat.

  • Bah sier:

   ….

   De fleste av disse innvandrerne bor i områder etniske nordmenn likevel ikke vil bo, Grønland, Grorud, Romsås etc.

   Problemet med høye boligpriser skyldes misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Vi trenger flere boliger. Det er faktisk ikke nevneverdig mye verre enn det.

   • Arne sier:

    Et misforhold mellom myndighetenes tomteregulering, bygningsforskrifter, utbygging av infrastruktur, gunstige beskatning av investering i bolig ol. og etterspørsel mener du vel?

   • Vesta sier:

    Dette tror jeg ikke er tilfelle. Tror mange etniske nordmenn har flyttet fra disse områdene pga at kulturforskjellene ble for overveldende når andelen innvandrere ble såpass stor at de selv følte seg «fremmede». Vil tro dette spesielt er aktuelt for barnefamilier.

    Jeg bor selv et stykke utenfor Oslo, og de siste årene har det blitt omtrent umulig spesielt å få tak i leiebolig. Og som det hevdes overfor, – dette går også hardt utover etniske nordmenn som er nederst på inntektsskalaen. Det bygges altfor få boliger, og jeg kan rett og slett ikke skjønne at myndighetene ikke ser ut til å forstå sammenhengen mellom stor folkevekst og behov for nye boliger. Har de tenkte at folk skal bosette seg i «luftslott»??

  • NyAnalyse sier:

   Takk for kommentar. Jeg ser nok arbeidskraft fra utlandet som viktig for samfunnet vårt. Bygge bla. Boliger og hytter som mange vil kjøpe. Helt enig i at dilemma for politikere alltid vil være prioritere fattige uland og hjemmelige fattige. Med vår rikdom bør vi klare å hjelpe på begge arenaer. Vi er selvsagt helt avhengig av andre lands bidrag også, og sterk verdiskaping og jobbskaping hjemme. Det ser ut som politikere vil se mye nøyere på sosial boligpolitikk fremover, som er bra.

 3. MetteO sier:

  Man må rett og slett teppebombe markedet med nye boliger for å sørge for at andre enn godt etablerte skal ha nubbsjans for å skaffe seg et trygt sted å bo. Det hører ingen steder hjemme at folk som er trygda eller tar hånd om ungene sine alene skal være avskåret fra noe så grunnleggende som et eget krypinn som ikke koster skjorta & buksa.

  • NyAnalyse sier:

   Takk for kommentar! Enig at det er blitt veldig dyrt. Jo tidligere man kom inn, jo mer har man tjent. Det kan likevel ikke være slik at 100% av befolkning, inkl unge på 20-år, skal eie bolig. I andre land er dette helt ulikt, men da er leietilbud ofte langt bedre for unge. Det er et dilemma dette, men at sosial boligbygging for utleie kommer i fremtiden, er ganske sikkert.

   • Bah sier:

    Finnes mengder av sosial boligbygging. Trygdeboliger etc. Er du fattig nok «årner» det seg hva gjelder bolig. (flåsete sagt,men er tilfelle stort sett).

    Det må bygges ut mer dersom unge skal eie bolig. Ser ingen som helst grunn til at ikke alle som har spart opp litt penger, har ryddig økonomi og ting på stell og som er 20-etellerannet-år, ikke skal få kjøpt seg bolig. Det er riktig at det ikke er slik i mange andre land. Men hva så?

    Man skal huske på at det i Oslo (og ellers) omtrent ikke finnes boligreguleringer hva angår pris, verken på leie eller eie siden. Det er i vestlig sammenheng nesten unikt. Vi har en 99% etterspørselstyrt marked. Når det da bygges altfor få boliger til å dekke etterspørselen, vel, da blir prisene høye. Enkelt og greit.

    Bygg i høyden. Hvis ikke må vi ta av marka. Hvorfor ikke ha 10-etasjers boligbygg i Oslo? Vi er så redde for alt «nytt» at jeg får mark. Bygg litt spennende, tenk nytt.

   • Arne sier:

    Svar til «Bah sier:
    juni 2, 2012 kl. 10:16 am»

    Vi har tomtereguleringer, bygningsforskrifter, offentlig monopol på utbygging av infrastruktur, gunstig beskatning av eiendom/bolog som investering, sentralstyrt fiat-pengesystem som gir kunstig billig kreditt ol. og dette påvirker pris på både eie/leie siden, og er på ingen måte et etterspørselsstyrt marked. Ergo så må myndighetene slippe til boligbygging, dvs det er ikke markedet soim hindrer bvoligbyggingen.

   • bah sier:

    Til Arne:

    Selvsagt må myndighetene slippe til, jeg har ikke lagt skylden på private selskaper. Poenget er: vi har for få boliger. Ergo: høye boligpriser.

    De andre faktorene du trekker inn er bare forskjellige måter å styre et kredittmarked på. Det eneste som stopper boligutbygging er plan og bygningsloven, samt div politiske enkeltvedtak. Hvordan vi finansierer våre boliger er more or less irrelevant i forhold til prisen. Dersom man har en gunstig finansiering går prisen opp. Dersom man ikke har gunstig finansiering går prisen ned. Det er ikke dermed sagt at flere får seg et sted å bo. Rentefradraget er egentlig bare en fiktiv konstruksjon, et politisk tabloid vedtak for å stimulere at folk skal eie bolig. Jeg er veldig for at man skal eie bolig. Men da er det langt mer hensiktsmessig å gjøre det dyrere med utleie. Om en bolig koster 1,5 mill og du betaler 10.000,- i måneden etter gunstige fordeler, eller om boligen koster 1 mill og du betaler 10.000,.- i måneden uten gunstige fordeler er ett fett. Så lenge det er nordmenn i et norsk marked som kjøper og selger privat eiendom er det irrelevant om man har gunstige skattefordeler på bolig. Folk kjøper det de har råd til, end of story. Om myndighetene gir folk «bedre» råd via ordninger, så driver det prisene opp. Ergo spiller det ingen trille, uten ordningene ville prisene vært lavere da folk ikke kunne finansiert de høye prisene.

    Vi må enkelt og greit bygge ut mer. Det er veldig, veldig, veldig enkelt. (Men likevel, veldig veldig veldig vanskelig 😉

   • Arne sier:

    Svar til «bah sier:
    juni 3, 2012 kl. 2:07 am »

    Kredittmarkedet/beskatning ol. påvirker boligprisene/etterspørselen.

    Når det er mer lønnsomt å putte kapital i eiendom/bolig, fremfor andre formuesobjekter/aktiva, så kan det føre til at man skaffer seg mer/større bolig enn man har behov for å bo i, dvs man legger beslag på flere m2 for å m2 som en ren pengeplassering, ikke bolig.

    Rentefradrag er ikke tilknyttet renteutgifter til bolig, men alt av renteutgifter.

    Hvorfor bør det gjøres veldig dyrt for folk å leie(for de som ønsker det)?

    Gunstig beskatning av eiendom/bolig kan føre til at det investeres(legges mer press på boligmarkedet) mer i eiendom/bolig enn i andre aktiva/formuesobjekter. Dvs hadde eiendom/bolig blitt beskattet likt med andre formuesobjekter/aktiva, så kunne det ført til at folk investertte mindre i eiendom bolig, og mer i andre formuesobjekter/aktiva.

   • NyAnalyse sier:

    Ja, her er du inne på noe viktig. Plasseringer i bedrifter beskattes mer enn boliginvesteringer. Rentefradrag er pos incentiv til å kjøpe mv. Jeg tror det kommer endringer her, enten fjerning formuesskatten næringsliv eller videre oppjustering boligverdier i formuesskatten. Alternativt fjerne hele, men da kommer fordelingsdebatt m en gang.
    En rask endring i boligbeskatning er risiko, starte krakk ned og politisk vrient pga boligvelgerne inne i markedet…

   • Kenth Olsen sier:

    Jeg trodde også at sosial bolibygging for utleie skulle komme til Norge slik som i Sverige, det var tidlig syttitall………..Det lar fortsatt vente på seg…………

  • Jeg kan ikke fatte å forstå at Nordmenn tydligvis ser på det som en form for menneskerett å kjøpe/eie egen bolig. I Oslo er også folk kresene, har man ikke råd til å kjøpe i sentrum så får man kjøpe i nettopp Grorudalen eller lignende.

   • Arne sier:

    Det kan bygges i høyden i sentrum av oslo.

   • Fleischer sier:

    At det ikke er en menneskerett å eie egen bolig har du vel rett i.Men kanskje det er en menneskerett å kunne leie en liten bolig uten at det skal koste skjorter og slips? Eller er det flere husløse i trappeoppgangene man ønsker seg her til lands? 11000 for en 2roms i de store byene hvor folk bor fordi det er jobber og skole der,hva syns du?Klare seg med en ettroms? Greit; 9000,-og oppover…..eller er tak over hode ingen menneskerett her oppunder den arktiske kuldesirkel?Det er vel ikke det. Hver er sin egen lykkes smed. Uanstendig økonomisk politikk er for mange deres ulykkes smed. Alt med måte. Å bo utendørs under en busk er greit-i tropene.

   • Arne sier:

    Svar til «Fleischer sier:
    juni 2, 2012 kl. 11:57 pm»

    Hvorfor tror du boliger er dyrt, hvorfor tror du jobber/skoler ol. har havnet i byene?

 4. Arne sier:

  Det er vel myndighetenes tomteregulering, bygningsforskrifter, utbygging av infrastruktur, gunstige beskatning av investering i bolig ol. som holder boligprisene kunstig høye?

 5. archo sier:

  Er snart 25 og har ikke flyutta hjemmefra enda…Har rett og slett ikke råd, og tror ikke jeg får det før noen år i jobb. Som singel og med en ettårig og en toårig utdannelse går det rett og slett ikke rundt før jeg får spart opp noen hundre tusen.

  • NyAnalyse sier:

   Skjønner at det er frustrerende for mange. Jeg tror likevel at det ikke er mulig at alle 25-åringer eier i og rundt storbyene. Leie burde være et alternativ, men urbanisering, innvandring og gode lønninger drar opp markedet. En slik markedssvikt er noe politikere bør utrede nøyere!

   • Arne sier:

    Det er ikke en markedssvikt, når det er myndighetene som begrenser tilbudet ved å hindre bygging på diverse tomter, hindrer bygging i høyden, legger føringer for hvor store boliger skal være(minimum), hvilken standard noliger skal ha, hva de skal inneholde ol.

 6. Tor sier:

  Nei det er nok heller tafatthet i plan og bygg. Der er det regelryttere og plan&analyse paralyse som gjelder. Gjersrud/Stensrud har hatt 4 planlegginger siden krigen men enda er det ikke en spade i jorden. Dessuten mener jo SV’erne at man ikke skal bygge noenting mens det «bare» er buss… og at alt skal vente til T-banen er ferdig.
  Hvorfor ikke bare kline til og BYGGE???

  • NyAnalyse sier:

   Jeg er enig at byråkrati har vært urimelig saktegående, og at både høyde på boligblokk og markagrense kan diskuteres mer saklig. Videre er samf prosjekt like viktig, men vi har ikke penger til alt samtidig heller. Det bygges ganske mye nå, så la oss håpe kommuner og stat finner sammen og får tilbudet opp skikkelig.

 7. Anders sier:

  Jeg er ikke direkte uenig i noe av argumentasjonen du legger frem her, men i mine øyne glemte du å stille det essensielle spørsmålet: Er høye boligpriser, oljepriser osv et resultat av økonomisk vekst, eller inflasjon? Jeg ønsker ikke å legge frem mitt synspunkt, men tenk på dette: Er økonomisk vekst en lineær faktor, eller syklysk? Hva vil så tilfellet skje i Norge om oljeprisen stabiliseres på rundt 30$, og hva med boligprisene? Videre, hvordan i all verden kan oljeprisen holdes stabil rundt 30$? Prøv å nominer verdier i gull før og etter år 2000 f.eks. Dette er i min verden langt viktigere spørsmål, enn hvor boligprisene går nominert i norske kroner osv.

  • NyAnalyse sier:

   Takk for kommentar. For Norges del er boligprisvekst begrunnet i øk vekst for landet, dvs jobbvekst og gode priser på det vi eksporterer. I tillegg kommer høy vekst i lønninger for de fleste siste 10 år. Da øker kjøp av varer som pc, mobil, klær, mat, uteliv osv. Da kommer flere jobber der også. Off sektor øker sine tjenester i tillegg.
   Lav rente har pumpet opp lån og forbruk. I mange land altfor mye, i Norge er det mer grunnlag for dette i snitt. Det urettferdige er når mulighet forgå kjøpe i tid er tilfeldig. Når ferdig utdanning, når i jobb, når i parforhold…
   Du har helt rett i at oljepris ned til 30$ kan gi knekk ned i boligpriser, men jeg tror ikke helt på det. Og tidligere kriser har vist at priser tar igjen etter 3-5 år.

 8. Malin sier:

  Skjønner ikke helt hvor du vil med innlegget ditt.
  For min del; Jeg får ikke boliglån før jeg tjener 400.000 fikk jeg høre. Har ikke foreldre som kan hjelpe heller, så da sitter jeg her da, hjemme. 24 år, begynner på 3. år av 5 på skole. Nyrik sa du?

  • NyAnalyse sier:

   Selvsagt er det frustrerende! Mitt poeng et at middelklassen, 30-åringer i parforhold eller unge m hjelp fra foreldre klarer seg bedre enn før. De fleste, ikke alle selvsagt.
   Så tror jeg at videre utbygging, incentiver til å leie ut rom el deler av bolig må tas videre, og at leiemarked blir et bedre alt enn idag. Der må politikere fra alle partier lete etter bedre tiltak. Ulike krav til utforming av bolig og størrelse har gjort boliger noe dyrere. Tilflytting det samme.

 9. AE sier:

  Boligprisene har vel litt med den generelle økonomiske situasjonen å gjøre, Norge ruller og går for tiden, mye penger i omløp…

 10. bah sier:

  Til Arne sier:
  juni 3, 2012 kl. 8:40 am

  Jeg sa ikke det bør gjøres veldig dyrt å leie, det er plenty dyrt nok. Det bør gjøres mindre gunstig å leie ut. Å være utleier. Veldig mange beholder sin første leilighet når de kjøper leilighet nr 2. Da får de rentefradrag på både primær og sekundærbolig. Ergo bor noen i den første leiligheten og nedbetaler lånet sakte men sikkert, imens man selv får verdistigningen. Selv etter skattegevinsten er betalt sitter de fleste igjen med en liten profitt pr måned.

  Når flere og flere blir utleiere gjør det at det blir færre objekter på markedet. Når det blir færre objekter på markedet blir det naturlig nok dyrere med bolig.

  Derfor mener jeg rentefradraget kan virke mot sin hensikt. Rentefradraget på sekundærbolig er med på å gjøre det lukrativt å drive utleie. Det er det ingen grunn til. Årsaken til rentefradraget på bolig (samt relativt lave skatter på bolig ellers) er at folk skal eie, ikke leie.

  Rentefradraget bør bare gis til primærbolig.

  • Arne sier:

   Da er det vel bare for myndighetene å tillate at det bygges flere boliger, så disse spekulantene ikke får leid ut bolig nr. 1, risikerer at deres nye bolig/nr. 2 faller i verdi?

   Det er rentefradrag på renteutgifter, det har ingenting med bolig å gjøre, dvs det er fradrag for renter på lån, dvs lån til hva som helst.

 11. chris sier:

  Jeg vil si bolig situasjonen i Oslo er kritisk, spesielt med tanke på egenkapital kravene som stilles. Etter 5 års utdanning med topkarakterer har jeg i overkant av 100 000 kroner på konto. For å få drømmejobben har jeg vært i utlandet, og resultatet er en startlønn på 680 000. Likevell vil det ta minst 2 år, sannsynligvis mer, før jeg får lov å kjøpe en bolig over 2 millioner.(selv ville jeg kjøpt for 3 millioner, da det er mer lønnsomt i lengden). Hvordan kan en venn av meg, som har 250 000 i lønn, få låne over 2 millioner bare fordi han har nok egenkapital fra familien?

  • NyAnalyse sier:

   Takk for spennende eksempel på at 15% regel om EK kan slå feil ut. Bankene på sin side må følge opp regler, og vurdere hver kunde ift inntekt, sikkerhet og evt. Kausjonister el sidesikkerhet. På den måten treffer nyanalyses konklusjon om familiebakgrunn som viktig årsak til boligprisvekst ganske godt.
   Skjønner godt at du er misfornøyd m at det skjer nettopp når du skulle investere!

 12. CMH sier:

  Høye boligpriser er en tragedie for alle som skal oppover i markedet. Man må konstant strekke strikken, og leve som slave av banken hele livet.

  Fint om du tar med forskjellen på små leiligheter og hus, når det gjelder prosentvis stigning. En «heldig» ung person i dag kjøper en 35kvm for 2m. La oss si at et hus/rekkehus med plass til familie koster 5m.

  Hva er så prisen på den leiligheten han/hun sitter på når hun trenger plass til familie? Og hva er prisen på den hun trenger? Ta med at lønnen stiger 1-5% i året, boligprisene 7-10%.

  Det er forøvrig ingen som kan betale for eldrebølgen og vestens store gjeld med boliglån på 5*inntekt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: