AP og Finansdepartementets beregning av Frp skattekutt på 88 mrd

AP spm til Findep:

Hva vil provenytapet være om man skulle gjennomføre følgende skatte- og avgiftslettelser?

1. Fjerne hele formuesskatten

2. Fjerne arveavgiften

3. Senke drivstoffavgiftene på bensin og diesel slik at utslagsprisene blir hhv. 8 og 7 kroner literen.

4. Fjerne eiendomsskatten i kommunene.

5. Innføre svensk avgiftsnivå på alkohol, tobakk og snus.

6. Fjerne NRK-lisensen.

7. Fjerne dokumentavgiften.

8. Fjerne el-avgiften.

9. Fjerne nybilavgiften.

10. Fjerne kildeskatten.

11. Gjennomføre endringene i skattesystemet for pensjonister uten at noen får økt skatt.

Punkt 6 (fjerning av NRK-lisensen) besvares i eget svar. Provenytapet ved bortfall av de øvrige skattene og avgiftene vil variere fra år til år, avhengig av størrelsen på de enkelte skattegrunnlagene og satsene. Tabellen nedenfor viser anslått provenytap i 2011 av å fjerne ulike skatter og avgifter mv. fra 1. januar 2011, med mindre annet er oppgitt i fotnoter til tabellen.

Anslått påløpt og bokført provenytap i 2011 av ulike skatte- og avgiftsendringer mv. Mill. kroner

  Påløpt Bokført
Fjerne hele formuesskatten 14 400 11 300
Fjerne arveavgiften 1 230 370
Senke drivstoffavgiftene på bensin og diesel slik at utslagsprisene blir hhv. 8 og 7 kroner literen1. 14 600 13 300
Fjerne eiendomsskatten i kommunene2 6 500 6 500
Innføre svensk avgiftsnivå på alkohol, tobakk og snus3 9 300 8 500
Fjerne dokumentavgiften 5 700 5 500
Fjerne el-avgiften 10 300 7 700
Fjerne nybilavgiften (engangsavgiften) 19 700 18 100
Fjerne kildeskatten (på pensjonsinntekt) 235 235
Gjennomføre endringene i skattesystemet for pensjonister uten at noen får økt skatt4 6 300 5 000
SUM 88 265      76 505

1 Anslaget innebærer at veibruksavgiften reduseres for bensin og diesel med 3,5 kroner per liter eks. merverdiavgift. Det er tatt utgangspunkt i utsalgspriser for bensin og autodiesel på om lag 12,50 kroner per liter bensin og 11,50 kroner per liter diesel.

2Anslaget tilsvarer samlet eiendomsskatt i 2009.

3 I beregningen er svenske avgiftssatser omregnet til norske kroner med en valutakurs på 82,78 norske kroner for 100 svenske (tilsvarende månedlig gjennomsnittskurs for perioden januar – oktober 2010). Videre er det lagt til grunn at øl og vin inneholder henholdsvis 4,5 og 12 volumprosent alkohol og at en pakke sigaretter koster 38 norske kroner i Sverige. Det understrekes at det er knyttet stor usikkerhet til beregningene ved så store satsendringer.

4 Det er ikke mulig å gjennomføre endringene i pensjonsskattereglene uten at noen får skjerpelser. Departementet har som en tilnærming benyttet provenyet av å ikke trappe ned skattefradraget, slik at alle får et skattefradrag på 28 150 kroner.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: