Findep om dynamiske effekter: god jul og godt nyttår?

Frp spør om dynamiske effekter til finansdepartementet:
«Departementet skriver i Meld. St. 1 (2009-2010) at departementet slutter seg til arbeidsgruppen (for dynamiske effekter av skatte- og avgiftsendringer) sine konklusjoner. Hva er status i departementets arbeid på dette området? Kan man forvente større grad av beregning av dynamiske effekter i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet? Hvor mye dynamikk tar departementet i så fall sikte på å legge til grunn? SSB har beregnet en selvfinansieringsgrad for tall fra skattereformen 2004-2006. Hvordan forholder Finansdepartementet seg til det videre arbeidet?»

Svaret: Som omtalt i Meld. St. 1 (2009-2010) mener arbeidsgruppen at budsjettdokumentene bør inneholde analyser av de samlede virkningene av skatte- og avgiftsforslag, inkludert dynamiske virkninger, særlig for endringer av en viss størrelse og når det er sannsynlig at endringene kommer raskt.

I dag tar Finansdepartementet hensyn til endret konsum av en avgiftsbelagt vare når en avgiften endres. Dette gjøres ved å bruke faste elastisiteter i beregningene. Elastisitetene varierer mellom varegrupper. For alkoholavgiftene tas det også hensyn til endringer i konsumet av andre avgiftsbelagte produkter (såkalte kryssvirkninger). Disse virkningene innarbeides fullt ut i budsjettforslagene.

For skatteendringer inkluderes imidlertid atferdsendringer bare unntaksvis. Dette har sammenheng med at endringer i arbeidstilbudet ved skatteendringer vanligvis er mindre enn konsumendringene som følger av endringer i avgifter, samt at den avledete virkningen på sysselsettingen strekker seg mer ut i tid. I enkelte tilfeller, der virkningen på atferden antas å være vesentlig og komme raskt, legges imidlertid adferdsendringer til grunn i provenyanslaget. Departementet forutsatte f.eks. at FoU-kostnadene ville øke noe ved innføringen av Skattefunn i 2002, og regjeringen har også lagt inn dynamiske effekter av endringene i pensjonsskattereglene som foreslås for 2011.

Arbeidsgruppen anbefaler at for tiltak der virkningene antas å komme over tid, bør de dynamiske virkningene drøftes og langsiktige virkninger anslås i beskrivelsen av forslaget i budsjettdokumentene. Gruppen påpeker imidlertid at det i praksis kun vil være hensiktsmessig å behandle større skatte- og avgiftsendringer på denne måten, fordi mange endringer i skattereglene har beskjedne dynamiske virkninger og fordi estimeringer av arbeidstilbudseffekter og andre dynamiske effekter foreløpig er svært ressurskrevende.

Som omtalt i Meld. St. 1 (2009-2010)slutter Finansdepartementet seg til konklusjonene i arbeidsgruppens rapport. Departementet vil, i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppen, påpeke at det er i tilfeller med større omlegginger i skattesystemet, at det vil være hensiktsmessig å presentere dynamiske virkinger. Kravet til forsvarlig og realistisk budsjettering tilsier at dynamiske virkninger kun bør inkluderes i årlige budsjettanslag dersom det er overveiende sannsynlig at de vil komme på kort sikt. Som anslagene fra Statistisk sentralbyrå rapport om selvfinansieringsgraden av skattereformen 2006 viser er utslaget i arbeidstilbudet som følge av skatteendringer ofte forholdsvis begrenset på kort sikt, og virkningene vil avhenge av hvor raskt det økte arbeidstilbudet slår ut i høyere faktisk sysselsetting»

Jeg synes det er lite konkret og få prinsipper som gjør at findep er bundet til å budsjettere med dynamiske effekter. Det er mer et ønske om god jul og godt nyttår, men i dagens finanspolitiske regime har jeg sluttet å tro på julenissen…

**

Låt: Stubborn kind of fellow, med Marvin Gaye (slutten av 60-tallet, men nyere enn findep sine statiske modeller…?) 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: