Propaganda handlingsregel?

 

Norge klarer seg bra de neste 10-15 årene nesten uansett hvordan vi bruker oljepengene. Vi kan klare oss greit uten nye reformer eller smartere bruk av offentlig kroner. Vi er rike og har mange dyktige bedrifter. Men vi må spørre oss om det er det vi egentlig vil? Videre er det verdt å spørre seg om handlingsregelen kun er propaganda, eller fornuft forsøkt satt i system?

Noen viktige tall fra Nasjonalbudsjettet er:

– Oljeinvesteringene har steget med 87% fra 2002 til 2009. Hvis man tar med anslaget for 2011 (+6%) snakker vi om en fordobling fra ca 60 til ca 120 mrd (2007-kr). Vi er på mange måter blitt en moderne olje-Stat, hvor ringvirkninger fra energisektoren på bedriftene, bruk av oljepenger, og ansettelse eller trygd fra offentlig sektor holder aktiviteten høy.

– For 2010 og 2011 anslår findep at AS Norge vil bruke hhv 121,5 mrd og 135 mrd kroner fra Pensjonsfondet, dvs oljekorrigert underskudd eller faktisk pengebruk. Hvis det blir slik, er det den høyeste faktiske oljepengebruken på ett år noensinne i Norge.  

– Med de ulike aktivitetskorrigeringer anslås oljepengebruken til 124,7 mrd i 2010, og 128,1 mrd i 2011. Det sentrale i debatten idag er at 2010 korrigeres opp pga høykonjunktur med 8 mrd (ned 2,5 mrd pga færre rederiskatte kr).  Og at 2011 med anslått 3,1% i øk vekst, i findep metodikken, blir ca 7 mrd nedjustert pengebruk pga lavkonjunktur.

Fleip eller fakta? Det henger i stor grad sammen med at skatter fra bedriftene kommer inn etterskuddsvis. Det er mange tidslag i økonomien og 2009 var spesielt vanskelig pga finanskrise, bråstopp og ekstraordinære tiltak.

Hovedproblemet slik jeg ser det er at prof. Bjørnland og ledende økonomer har så lite klar informasjon om aktivitetskorrigering, slik at fundamentet for stabil innfasing av oljepenger kan slå sprekker.

SSB gjorde et godt forsøk på aktivitetskorrigering av de siste års statsbudsjetter på et seminar i regi av samfunnsøkonomene forrige torsdag. De fant avvik på ca 20 mrd kroner ved bruk av sin metode. Det er altså slik at det eneste ledende økonom miljøet ved siden av findep som kan modellene, har problemer med å følge metoden. En ny type «glatting» av skatteinngangen som findep har gjort det siste året, var ny informasjon for SSB og alle andre deltakere.

Det hadde gitt utrolig mye lettere tilgang på metoden dersom findep gjorde et skille i sine tabeller for aktivitets korrigering pga dagpenger, skatter fra arbeid, overskuddsskatt i bedrift og avgifter.

Vel, tilbake til spørsmålet om propaganda og H-regel:

Min påstand er at H-regelen slik vi benytter den idag, viser gode intensjoner for å spre pengebruk ut over tid, hindre overoppheting og sterk krone. Men det blir for dumt når en aktivitetskorrigering varierer fra +50 mrd i 2008 til -7 mrd i 2011. Og ikke en eneste økonomiprofessor i landet forstår metoden bak?

Kritiske spm;

Er det ikke like naturlig å korrigere for sykefravær i oljepengebruken? SSB var inne på denne muligheten på seminaret torsdag. Det er hvertfall slik at regjeringen kan få inn 3-4 mrd (basert på tidligere erfaring 2004-2005), i friske penger i 2011.

– Utbyttene fra statsselskapene varierer også sterkt med konjunkturene. Siden staten eier såvidt mye i Norge, og fikk nye 4 mrd inn på 2010 budsjett. Dvs nærmet seg H-regel uten å gjøre innstramming. En akt korrigering av statlige utbytter er vel aktuelt?

På området eldrebølge og pensjonsreform er det sikkert mulig med andre korrigeringer som kunne vist «riktigere» oljepengebruk. Ja, det er ikke helt enkelt.

Bjørnstad i SSB sa følgende: «Det er ikke grunn til å legge stor vekt på forskjellen mellom «faktisk» oljepengebruk og korrigert oljepengebruk«. Samtidig støtter han en form for korrigering.

Og modellsjef Moum (findep) sa følgende: «ALT i budsjettet er basert på anslag!» Slik politikere og vi andre bruker budsjett som fasit i for stor grad, gir hans statement åpning for mye kvalifisert gjetning. Og han ville heller ikke åpne for uavhengig vurdering av finanspolitikken i Norge, slik de har i Sverige og Danmark – kanskje ikke så rart når du sitter i findep.

Oljepengebruken var i 2008 enten 12 mrd (faktisk bruk) eller 66 mrd innen H-regel metoden (justert tilslutt).

Oljepengebruken var i 2009 enten 97 mrd (faktisk bruk) eller 108 mrd korrigert osv. Se over for 2010 per idag.

Som jeg har sagt tidligere, er det godt mulig vi allerede har nådd H-regelen i 2011. Fortsetter økningen i utbytter, nedgangen i sykefravær og oppjusteringen av strukturelle skatter og avgifter. Ja, da er vi innenfor til neste år!

De store feilmarginene for skatteinngang årlig omtales som «støy» og normale avvik på kun 1,25% av de rundt 900 mrd i skatteinngang. Men det er faktisk omtrent det samme beløpet som (velferdstapet/-gevinsten) dagens formuesskatt. SÅ 10-12 mrd er fryktelig mye penger på statsbudsjettet, omtrent hvert fjerde år. Og slike tall setter ofte dagsorden i AS Norge.

Se nye SSB skattetall her http://www.ssb.no/skatteregn/ som viser at skatter fra fastlands-Norge ligger 20 mrd over 2009, hittil iår!  Kommune-Norge kommer til å få ca 5 mrd mer i skatteinntekter enn ifjor.

**

NB! Følg nyheter og fakta fra NyAnalyse på Twitter (@nyanalyse)

Låt: Propaganda, med Briskeby (90-tallet).

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: